Ga direct naar de content

Verbinding met het onderwijs

Verbinding onderwijs & praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is van cruciaal belang voor Hogeschool Rotterdam. Met het uitvoeren van onderzoek wordt nieuwe kennis verworven en gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs binnen onze hogeschool te blijven verbeteren en vernieuwen.

Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap is verbonden aan de vier economische opleidingsinstituten van Hogeschool Rotterdam. Het kenniscentrum draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs door resultaten uit onderzoek te vertalen naar deze bachelor- en masteropleidingen. De verbinding met het onderwijs is zeer belangrijk want alleen op die manier kan deze nieuwe kennis ook echt wat bijdragen en kan de student optimaal worden voorbereid op de beroepspraktijk.

Studenten worden zo veel mogelijk betrokken bij onderzoeken van het kenniscentrum en nieuwe kennis wordt ingezet bij het vernieuwen van het onderwijs. Via praktijkopdrachten als scriptie opdrachten, minors(+), keuzenvakken en gastcolleges leveren studenten rechtstreeks een bijdrage aan onderzoeksprojecten. Het kenniscentrum deelt kennis en begeleidt deze studenten in het uitvoeren van onderzoek. 

Minors

Alle studenten van Hogeschool Rotterdam volgen in de laatste fase van hun studie een minor naar keuze. Een minor heeft een looptijd van een halfjaar en is een zelfstandig onderdeel van de studie waarbij kennis en praktijkgestuurd onderwijs en onderzoek elkaar afwisselen in een verhouding van ca. 50%-50%. De studenten kunnen zich door de minor extra in één aspect verdiepen of kiezen om hun horizon te verbreden op een ander gebied.

Een minor+ is een bijzondere invulling van een minor waarin studenten met verschillende achtergronden ieder vanuit hun eigen vakgebied werken aan een gezamenlijke opdracht. Het kenniscentrum is betrokken bij diverse minors(+). Lectoren en (docent)onderzoekers delen hun kennis in deze minors en werken samen met studenten in het doen van onderzoek.

 Hieronder een overzicht van minors waarbij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap betrokken is. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.