Menu Zoeken English

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Verbinding tussen stad en haven

Wij ontwikkelen kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame, veerkrachtige havenstad. Dat doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We richten ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat de ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen en de praktijk.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Alle projecten

De Infiltrerende Stad

De Infiltrerende Stad

Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen onder ideale omstandigheden en praktijksituaties met elkaar worden vergeleken.

Polyolenproductie

Polyolenproductie

Innovatief reactordesign is een manier om processen te optimaliseren en emissies in de procesindustrie sterk te reduceren.

Haalbaarheidsstudie Industriële Warmtepompen

Haalbaarheidsstudie Industriële Warmtepompen

In diverse rapporten wordt gesproken van vele megatonnen CO2 emissie-reductie in de industrie door de inzet van warmtepompen (WP).

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

In dit project werkt het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam aan de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen mkb’ers vaststellen wat de kansen en bedreigingen zijn van blockchain toepassingen op hun positie in ketens?

STAD

STAD

Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren.

Duurzame Renovatie

Duurzame Renovatie

Technisch gezien zijn we nu al in staat om oplossingen aan te brengen die passen binnen de CO2 ambities, zoals Nul-op-de-Meter.

8 voor de renovatie-expert

8 voor de renovatie-expert

Het duurzaam renoveren van woningen is een vak apart.

Minor Renovatie en Transformatie

Minor Renovatie en Transformatie

Samen met de opleiding Bouwkunde heeft Kenniscentrum Duurzame Havenstad de vraag vanuit het bedrijfsleven opgepakt en de minor ontwikkeld.

Iconische gebruikers in gebiedsontwikkeling MerweVierhavens

Iconische gebruikers in gebiedsontwikkeling MerweVierhavens

Studio Roosegaarde naar M4H

Monitoring e-Busz

Monitoring e-Busz

Afgerond project Innovatieve Monitoring Waterkwaliteit

Afgerond project Innovatieve Monitoring Waterkwaliteit

Onderzoek naar waterkwaliteit op moeilijk bereikbare plaatsen met onderwaterdrones en het in beeld krijgen van de technische mogelijkheden en beperkingen. Door in de praktijk te meten met wat beschikbaar is en aan te passen om ingezet te worden voor dit soort permanente monitoring en in inspecties wordt er een indruk gegeven van de toepasbaarheid en bruikbaarheid.

Afgerond project CO2-transparantie in transport – een blockchain verkenning

Afgerond project CO2-transparantie in transport – een blockchain verkenning

Het project is een verkenning naar de potentie van een applicatie die dynamisch de CO2 footprint van de lading berekent op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers.

Afgerond project BIM in Bouwlogistiek

Afgerond project BIM in Bouwlogistiek

Bouwlogistieke bewegingen leiden tot extra CO2-uitstoot in stedelijke gebieden.

Afgerond project Intralog

Afgerond project Intralog

Onderzoek naar autonoom rijdende slimme voertuigen in de haven van Rotterdam. “ Schoner, veiliger, goedkoper en sneller naar de 24 uurs economie”

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen