Menu Zoeken English

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Verbinding tussen stad en haven

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat de ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Alle projecten

Innovatieve Monitoring Waterkwaliteit

Innovatieve Monitoring Waterkwaliteit

Onderzoek naar waterkwaliteit op moeilijk bereikbare plaatsen met onderwaterdrones en het in beeld krijgen van de technische mogelijkheden en beperkingen. Door in de praktijk te meten met wat beschikbaar is en aan te passen om ingezet te worden voor dit soort permanente monitoring en in inspecties wordt er een indruk gegeven van de toepasbaarheid en bruikbaarheid.

De Infiltrerende Stad

De Infiltrerende Stad

Het project heeft een onderzoeksaanpak waarbij het functioneren van infiltrerende verhardingen onder ideale omstandigheden en praktijksituaties met elkaar worden vergeleken.

Polyolenproductie

Polyolenproductie

Innovatief reactordesign is een manier om processen te optimaliseren en emissies in de procesindustrie sterk te reduceren.

Intralog

Intralog

Onderzoek naar autonoom rijdende slimme voertuigen in de haven van Rotterdam. “ Schoner, veiliger, goedkoper en sneller naar de 24 uurs economie”

STAD

STAD

Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren.

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

In dit project werkt het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam aan de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen mkb’ers vaststellen wat de kansen en bedreigingen zijn van blockchain toepassingen op hun positie in ketens?

Monitoring e-Busz

Monitoring e-Busz

Meer kennis over inzetbaarheid en betrouwbaarheid in de praktijk

BIM in Bouwlogistiek

BIM in Bouwlogistiek

Bouwlogistieke bewegingen leiden tot extra CO2-uitstoot in stedelijke gebieden.

CO2-transparantie in transport – een blockchain verkenning

CO2-transparantie in transport – een blockchain verkenning

Het project is een verkenning naar de potentie van een applicatie die dynamisch de CO2 footprint van de lading berekent op basis van de daadwerkelijk gereden kilometers.

Duurzame Renovatie

Duurzame Renovatie

Technisch gezien zijn we nu al in staat om oplossingen aan te brengen die passen binnen de CO2 ambities, zoals Nul-op-de-Meter.

8 voor de renovatie-expert

8 voor de renovatie-expert

Het duurzaam renoveren van woningen is een vak apart.

Minor Renovatie en Transformatie

Minor Renovatie en Transformatie

Samen met de opleiding Bouwkunde heeft Kenniscentrum Duurzame Havenstad de vraag vanuit het bedrijfsleven opgepakt en de minor ontwikkeld.

Iconische gebruikers in gebiedsontwikkeling MerweVierhavens

Iconische gebruikers in gebiedsontwikkeling MerweVierhavens

Studio Roosegaarde naar M4H

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.