Ga direct naar de content

Verbinding met onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek draagt bij aan actuele, maatschappelijk relevante curricula, de ontwikkeling van studenten en de professionalisering van docenten op het terrein van onderzoek en beroepspraktijk.

Samenwerking onderwijs en Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Samenwerking moet altijd plaatsvinden vanuit een win-winsituatie, juist ook in de samenwerking met het onderwijs. Het kenniscentrum heeft voordeel bij de inzet van studenten en docenten omdat we dan onze ambitie kunnen realiseren, het onderwijs heeft voordeel van de kennis van het kenniscentrum dat helpt om beter onderwijs te realiseren.

Kenniscentrum Duurzame HavenStad ziet in de opleidingen van Hogeschool Rotterdam een belangrijke partner om kennis die is ontwikkeld voor de praktijk via studenten breder uit te zetten in de praktijk. Kenniscentrum Duurzame HavenStad beschouwt studenten bovendien als belangrijke cultuurdragers voor toekomstige "vergroening" van de Rotterdamse regio. Het is dus voor ons van groot belang dat de studenten daar goed voor opgeleid worden zodat ze bij kunnen dragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Wij willen daarom een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van onderzoekstimulerende curricula met een "groene" inhoud zodat studenten met goede onderzoeksvaardigheden de arbeidsmarkt betreden. Wij zijn bovendien van mening dat integraal, interdisciplinair of op zijn minst multidisciplinair werken een vaardigheid is die HBO-studenten moeten beheersen als ze uit de opleiding komen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.