Menu Zoeken English

Meer nieuws

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

Nieuws

Op vrijdag 15 maart jl. kregen 13 deelnemers van de “Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek” hun certificaat uitgereikt.

Wereldwaterdag: iedereen mee!

Nieuws

22 Maart is het Wereldwaterdag. Dit jaar is het thema ‘niemand achterlaten’. Toegang tot water is een mensenrecht. Miljarden mensen over de wereld hebben nog steeds geen toegang tot veilig water. De eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Watermanagement hebben dit jaar onderzocht wat de effecten van stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering zijn op de leefbaarheid van deltasteden in combinatie met regenwateropvang. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de waterbronnen vrij te houden van vervuilingen, inclusief plastic.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2018

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2018. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Master River Delta Development speelt in op wereldwijde urgente vraagstukken

Nieuws

Wereldwijd staan vruchtbare en ecologisch waardevolle deltagebieden steeds meer onder druk door klimaatverandering, bevolkingsgroei en verdere verstedelijking. Hoe verminderen we de kwetsbaarheid van rivierdelta’s en ontwikkelen wen tegelijkertijd mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling? De master River Delta Development (MSc.), die in september 2019 van start gaat, leidt professionals op om dit soort transities te begeleiden.

De week van de Circulaire Economie 2019

Nieuws

Van 14-18 januari organiseert Nederland Circulair, de week van de circulaire economie. Het thema dit jaar is Onvermijdelijk circulair. Uitgangspunt van dit door de overheid opgerichte platform is dat het afval van het ene bedrijf een grondstof voor een ander bedrijf kan worden en daarmee handelswaarde krijgt.

Transdisciplinair werken bij complexe problemen in onderwijs en onderzoek

Nieuws

Hoe verbinden we onderwijs en onderzoek? De verschillende kenniscentra en Centres of Expertise van de hogeschool werken hier dagelijks aan en eens per jaar delen ze hun bevindingen met elkaar op een ‘Dag van Praktijkgericht Onderzoek’. Bij deze editie gaan de genodigden aan de slag met transdisciplinair werken.

Winnaars Bachelor Award en Overtref Jezelf Beurs

Nieuws

Steven Boonstra (student Automotive Engineering) sleept Bachelor Award 2018 in de wacht. Lemar Zadran (student Social Work) Marijn van der Ploeg (student Audiovisueel Ontwerpen) bemachtigt de Overtref Jezelf Beurs.

Hogeschool Rotterdam presenteert visie op techniekonderwijs

Nieuws

Tijdens het Techniektalentontbijt op woensdag 21 februari heeft Hogeschool Rotterdam haar visie op techniekonderwijs gepresenteerd.

Onderzoek naar innovatie in de maakindustrie krijgt subsidie toegekend

Nieuws

Het gezamenlijk onderzoek ‘Get Smart’ van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, FME en InnovationQuarter heeft een RAAK-mkb-subsidie toegewezen gekregen. De subsidie wordt benut om onderzoek te doen naar innovatie door toepassing van Smart Industry in de maakindustrie. Vijf bedrijven uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag participeren in het onderzoek.

Impressie Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Op dinsdag 10 oktober stroomden nagenoeg alle beschikbare ruimtes op RDM vol. Het publiek kwam voor een uitgebreid en gevarieerd middagprogramma waarin onder andere 4 lectoren hun openbare les presenteerden en daarmee aftrapten voor verder onderzoek naar een duurzaam Rotterdam als havenstad.

Hogeschool Rotterdam prijzen uitgereikt tijdens jaaropening

Nieuws

Ines Simic, student Informatica, heeft de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award gewonnen voor haar classificatie van onderwatergeluiden. De hogeschool kent elk jaar prijzen toe aan studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd, genomineerd door hun onderwijsinstituut.

Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Graag nodigen we u uit voor Onderweg naar een Duurzame HavenStad, hét evenement van Kenniscentrum Duurzame HavenStad, op dinsdag 10 oktober 2017 van 12:00 tot 18:00 uur.

Hogeschool Rotterdam benoemt Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -intensificatie

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam stelt Dr. Ir. Marit van Lieshout aan als lector Procesoptimalisatie en -Intensificatie. Van Lieshout gaat onderzoek doen naar de verduurzaming van de procesindustrie.

Magazine Renovatie en Transformatie

Nieuws

Wat betekent transformatie en renovatie voor gebouwen en haar omgeving? En wat komt er allemaal kijken bij transformatie en renovatie?

Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

Nieuws

Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

Nieuws

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2015

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2015. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Lector Rutger de Graaf genomineerd voor de prijs: 'Ingenieur van het jaar 2016!'

Nieuws

Jaarlijkse prijs van Koninklijk Instituut van Ingenieurs

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.