Menu Zoeken English

Meer nieuws

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum

Niet-Winkeldag

Nieuws

Deze week vliegen de kortingen je om de oren. Iedere zichzelf respecterende ondernemer probeert de consument te verleiden met geweldige kortingspercentages. Producten krijgen een net iets verhoogde prijs, zodat het voordeel ogenschijnlijk voor de consument, maar vooral ook voor de winkelier enorm is...……Kortom, het is de week van ‘Black Friday’!

Wereldstedendag de deur uit!

Nieuws

Vandaag is het Wereldstedendag. Dit jaar hebben de Verenigde Naties het thema "De wereld veranderen: innovaties en een beter leven voor toekomstige generaties" voor deze dag gekozen.

Interreg North West Europe 'Blockstart'

Nieuws

In samenwerking met Hogeschool Windesheim is kenniscentrum Duurzame HavenStad betrokken bij het Europese project 'Blockstart'.

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: verder kijken dan je neus lang is

Nieuws

Tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek stond de hashtag #durftevragen centraal. Blijven vragen is van groot belang voor een goed onderzoek. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten.

“De elektrische auto is de nieuwe mobiele telefoon”, Lector Smart e-Mobility Frank Rieck

Nieuws

De verkopen van elektrische auto’s stijgen steeds harder en naar verwachting worden er binnenkort meer elektrische auto's verkocht dan brandstofauto’s. Tot nog toe was de stijging vooral fors in het zakelijke segment. Hoe veelzeggend is deze ontwikkeling?

Martine van den Boomen nieuwe lector Assetmanagement

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft Martine van den Boomen MBA benoemd tot lector Assetmanagement bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Het HBO als reddingsboei

Nieuws

10 oktober is het, zoals elk jaar, de Dag van de Duurzaamheid. Misschien bent u na de vele verwarrende berichten over stikstofcrisissen en biomassadebacles van de laatste tijd een tikje duurzaamheidsmoe. Dan wil ik u toch graag wakker schudden.

Interne review CO2 transparantie in transport- een blockchain verkenning

Nieuws

Op dinsdag 17 september organiseerde Kenniscentrum Duurzame HavenStad een interne review over het project CO2 transparantie in transport- een blokchain verkenning.

Blog Een curriculum vernieuwt sneller dan een omgevingswet

Nieuws

Hoe digitaal kan de nieuwe omgevingswet worden? Dat is een onderzoeksvraag, waar ik als lector Duurzaam Bouwproces met BIM bij kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam al een tijdje mee bezig ben.

Blog Wereldhavendagen, graag wat meer Lowlands!

Nieuws

Traditioneel wordt in het 1ste weekend van september in Rotterdam de haven voor het grote publiek in de spotlights gezet. Deze zogeheten Wereldhavendagen worden dit jaar voor de 42ste keer georganiseerd. Drie dagen lang is er voor de ruim 400.000 duizend bezoekers een heel palet aan activiteiten te bezoeken, variërend van demonstraties, bedrijfsbezoeken tot het ontdekken van speciale plekken in de haven. Jong en oud is welkom. Elk jaar is er een thema dat centraal staat zoals “Rotterdam Werelds!” in 2017 of “Energize” in 2018. Dit jaar is het thema Mariteam.

Blog Internationale Dag van de Jongerenvaardigheden 2019

Nieuws

Een keer per jaar organiseert Bouwend Nederland in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM onderwijsdag voor mbo- en hbo-bouwopleidingen.

Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat tekenen een intentieverklaring voor praktijkonderzoeken

Nieuws

Liek Voorbij en Herma de Wilde hebben namens Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking op de thema’s Smart Shipping en Waterkwaliteit Assetmanagement voort te zetten.

Blog De dag van de bouw

Nieuws

Een keer per jaar is het de dag van de bouw. Dan staan de bouwplaatsen open voor het publiek, om rond te kijken in tunnels en achter hekken waar we normaal nooit mogen komen. Dat alles om te laten zien wat het betekent om te bouwen, en wellicht meer mensen te interesseren voor de bouw. Op ditzelfde moment schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat één vijfde van alle werknemers in de bouw uit het buitenland afkomstig is, en verwacht het CBS een toename van een miljoen huishoudens, die allemaal ergens willen wonen. Een ideale match tussenvraag en aanbod. Maar hoeveel mensen kent u persoonlijk die hardop uitspreken in de bouw te willen gaan werken?

Blog Wereldfietsdag

Nieuws

Drie juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldfietsdag. Een dag waar Nederland, zo lijkt het, niet echt een boodschap aan heeft. Uitgaande van een rapport van het KIM , telt Nederland 23 miljoen fietsen, wordt 27% van de verplaatsingen per fiets gedaan (4,5 miljard trips), waarvan de helft korter dan 7,5 kilometer is; wordt 1/4 van die verplaatsingen werk gerelateerd gedaan; 1/3 kent een vrije tijdskarakter. Van die 23 miljoen fietsen was in 2016 2 miljoen elektrisch. Dat aantal zal nu wel hoger liggen, gegeven de populariteit onder vooral 65+-ers en ook in toenemende mate voor het woonwerk-verkeer. Nederland voert dan ook met trots de landen met het meeste fietsgebruik aan, met Denemarken op de 2e plek met ruim 18 miljoen fietsen. Begrijpelijk dus dat we deze dag als land wel aan ons voorbij kunnen laten gaan. Of toch niet?

Blog De Dag van de Arbeid in toekomstig retroperspectief

Nieuws

De Dag van de Arbeid is een feestdag van de communistische en socialistische arbeidersbeweging. Deze dag vindt elk jaar plaats op 1 mei. De datum kan in sommige landen afwijken. In bijna alle Europese landen is 1 mei een officiële feestdag, maar in Nederland heeft men officieel afscheid genomen van deze dag.

Blog Werelddag voor veiligheid en gezondheid op werk

Nieuws

Ieder jaar op 28 april organiseert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (SafeDay). Die dag staat in het teken van de arbeidsongevallen waarbij mede aandacht wordt besteed aan de dodelijke arbeidsongevallen die dagelijks gebeuren. De ‘SafeDay’ en de Werelddag tegen kinderarbeid (WDACL) zijn dit jaar samengevoegd in een gemeenschappelijke campagne om de veiligheid en gezondheid van jonge werknemers te verbeteren en om een einde te maken aan de kinderarbeid.

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

Nieuws

Op vrijdag 15 maart jl. kregen 13 deelnemers van de “Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek” hun certificaat uitgereikt.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2018

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2018. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Blog Wereldwaterdag: iedereen mee!

Nieuws

22 Maart is het Wereldwaterdag. Dit jaar is het thema ‘niemand achterlaten’. Toegang tot water is een mensenrecht. Miljarden mensen over de wereld hebben nog steeds geen toegang tot veilig water. De eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Watermanagement hebben dit jaar onderzocht wat de effecten van stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering zijn op de leefbaarheid van deltasteden in combinatie met regenwateropvang. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de waterbronnen vrij te houden van vervuilingen, inclusief plastic.

Master River Delta Development speelt in op wereldwijde urgente vraagstukken

Nieuws

Wereldwijd staan vruchtbare en ecologisch waardevolle deltagebieden steeds meer onder druk door klimaatverandering, bevolkingsgroei en verdere verstedelijking. Hoe verminderen we de kwetsbaarheid van rivierdelta’s en ontwikkelen wen tegelijkertijd mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling? De master River Delta Development (MSc.), die in september 2019 van start gaat, leidt professionals op om dit soort transities te begeleiden.

Blog De week van de Circulaire Economie 2019

Nieuws

Van 14-18 januari organiseert Nederland Circulair, de week van de circulaire economie. Het thema dit jaar is Onvermijdelijk circulair. Uitgangspunt van dit door de overheid opgerichte platform is dat het afval van het ene bedrijf een grondstof voor een ander bedrijf kan worden en daarmee handelswaarde krijgt.

Transdisciplinair werken bij complexe problemen in onderwijs en onderzoek

Nieuws

Hoe verbinden we onderwijs en onderzoek? De verschillende kenniscentra en Centres of Expertise van de hogeschool werken hier dagelijks aan en eens per jaar delen ze hun bevindingen met elkaar op een ‘Dag van Praktijkgericht Onderzoek’. Bij deze editie gaan de genodigden aan de slag met transdisciplinair werken.

Winnaars Bachelor Award en Overtref Jezelf Beurs

Nieuws

Steven Boonstra (student Automotive Engineering) sleept Bachelor Award 2018 in de wacht. Lemar Zadran (student Social Work) Marijn van der Ploeg (student Audiovisueel Ontwerpen) bemachtigt de Overtref Jezelf Beurs.

Hogeschool Rotterdam presenteert visie op techniekonderwijs

Nieuws

Tijdens het Techniektalentontbijt op woensdag 21 februari heeft Hogeschool Rotterdam haar visie op techniekonderwijs gepresenteerd.

Onderzoek naar innovatie in de maakindustrie krijgt subsidie toegekend

Nieuws

Het gezamenlijk onderzoek ‘Get Smart’ van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, FME en InnovationQuarter heeft een RAAK-mkb-subsidie toegewezen gekregen. De subsidie wordt benut om onderzoek te doen naar innovatie door toepassing van Smart Industry in de maakindustrie. Vijf bedrijven uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag participeren in het onderzoek.

Impressie Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Op dinsdag 10 oktober stroomden nagenoeg alle beschikbare ruimtes op RDM vol. Het publiek kwam voor een uitgebreid en gevarieerd middagprogramma waarin onder andere 4 lectoren hun openbare les presenteerden en daarmee aftrapten voor verder onderzoek naar een duurzaam Rotterdam als havenstad.

Hogeschool Rotterdam prijzen uitgereikt tijdens jaaropening

Nieuws

Ines Simic, student Informatica, heeft de Hogeschool Rotterdam Bachelor Award gewonnen voor haar classificatie van onderwatergeluiden. De hogeschool kent elk jaar prijzen toe aan studenten die een bijzondere prestatie hebben geleverd, genomineerd door hun onderwijsinstituut.

Onderweg naar een Duurzame HavenStad

Nieuws

Graag nodigen we u uit voor Onderweg naar een Duurzame HavenStad, hét evenement van Kenniscentrum Duurzame HavenStad, op dinsdag 10 oktober 2017 van 12:00 tot 18:00 uur.

Hogeschool Rotterdam benoemt Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -intensificatie

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam stelt Dr. Ir. Marit van Lieshout aan als lector Procesoptimalisatie en -Intensificatie. Van Lieshout gaat onderzoek doen naar de verduurzaming van de procesindustrie.

Magazine Renovatie en Transformatie

Nieuws

Wat betekent transformatie en renovatie voor gebouwen en haar omgeving? En wat komt er allemaal kijken bij transformatie en renovatie?

Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

Nieuws

Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

Nieuws

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

Hoogtepuntenmagazine Kenniscentrum Duurzame HavenStad 2015

Nieuws

Via deze weg presenteren wij ons Hoogtepuntenmagazine 2015. Het afgelopen jaar heeft kenniscentrum Duurzame HavenStad veel bereikt en mooie resultaten geboekt. Deze hoogtepunten hebben wij in dit magazine gebundeld.

Lector Rutger de Graaf genomineerd voor de prijs: 'Ingenieur van het jaar 2016!'

Nieuws

Jaarlijkse prijs van Koninklijk Instituut van Ingenieurs

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.