Ga direct naar de content

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Verbinding tussen stad en haven

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat de ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Actuele projecten

Actueel en interessant
 • BIM in CHV

  BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

 • INTRALOG

  Onderzoek naar autonoom rijdende slimme voertuigen in de haven van Rotterdam. “ Schoner, veiliger, goedkoper en sneller naar de 24 uurs economie”

 • Onderwaterdrones

  Onderzoek naar waterkwaliteit op moeilijk bereikbare plaatsen met onderwaterdrones en het in beeld krijgen van de technische mogelijkheden en beperkingen.

Onderzoekslijnen

van Kenniscentrum Duurzame HavenStad
 • High Tech droge voeten in de Rotterdamse Delta

  Het huidige systeem van waterwerken, onderhoud en professionals is helaas niet lang meer volhoudbaar, waarmee de dreiging van het water opnieuw de kop opsteekt.

 • Moving @ Rotterdam

  Rotterdam is uniek omdat het een aantrekkelijke stad combineert met een wereldhaven, met het huidige systeem en middelen komen de mobiliteit en bereikbaarheid echter zo in het gedrang dat die mooie havenstad misschien niet overeind blijft.

 • Nieuwe bedrijvigheid voor Rotterdam

  Zowel de haven als de stad vormen een belangrijke basis voor het economisch potentieel van Rotterdam, maar dat potentieel moet wel ontwikkeld blijven en zich liefst ontwikkelen in de richting van een circulaire economie met moderne bedrijvigheid.

 • Op weg naar groene chemie en groene materialen

  Rotterdam kent veel zware industrie, waaronder de chemische procesindustrie, die als gevolg van de lineaire economie materialen en producten oplevert die aan het eind van hun levenscyclus in toenemende mate voor maatschappelijke problemen zorgen.

 • Opschaalbare energieneutrale renovatie

  Om te voldoen aan de opgave om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te hebben moeten op geweldig grote schaal woningen worden aangepast, voor weinig geld en in weinig tijd en toch nog aantrekkelijk voor alle betrokkenen.

 • Schip van de toekomst

  Veel van de bestaande technologie om circulariteit te bereiken zijn minder geschikt voor toepassing in een scheepsomgeving, toch zou het goed zijn als er flinke slagen in die richting worden gemaakt zodat ook de scheepvaart minder afhankelijk wordt van niet hernieuwbare grondstoffen en niet duurzaam opgewekte energie.

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum
 • Magazine Renovatie en Transformatie

  Nieuws

  Wat betekent transformatie en renovatie voor gebouwen en haar omgeving? En wat komt er allemaal kijken bij transformatie en renovatie?

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

  Nieuws

  Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

  Nieuws

  Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

  Nieuws

  De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Verbinding met het onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is voor Hogeschool Rotterdam belangrijk om het geambieerde eindniveau van het bacheloronderwijs te realiseren. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra.

Meer informatie

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

010 - 794 4854

Programmadirecteur

Liek Voorbij 
a.i.m.voorbij@hr.nl
010 - 794 5479

Secretariaat

Joyce Weijers
010 - 794 4854
j.p.m.weijers@hr.nl
Eliza van 't Zelfde
010 - 794 5482
zelfe@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.