Kenniscentrum Creating 010

Digitalisering en maatschappelijke transformaties
Toon:

Kenniscentrum Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal. Daarbij zijn ontwerpers, ontwikkelaars en toepassers van technologie van belang. Door hun keuzes kunnen ze mogelijke bedreigingen van technologie wegnemen of verlichten, bijvoorbeeld door te kiezen voor beveiligde opslag van data en het gebruik van open source software. Bovendien kunnen ze richting geven aan de toekomst, door zich bij het ontwerpen van producten en diensten, maar ook van winkelstraten en steden, te richten op wat gebruikers, stakeholders en de samenleving nodig hebben. Vanuit dat perspectief helpt Creating 010 ook bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten.

Daar komt bij dat ICT en digitalisering de ontwikkeling van netwerken van mensen, organisaties en bedrijven bevorderen. Daarbinnen kunnen innovaties ontstaan en doorontwikkelen. Creating 010 doet daarom ook onderzoek naar nieuwe modellen die de meerwaarde van netwerken voor burgers, instellingen en bedrijven kunnen realiseren.

De belangrijkste betrokken sectoren zijn de creatieve industrie en ICT. Beide geven actief vorm en invulling aan transformaties, bijvoorbeeld in de zorg, ondernemerschap, retail en stedelijke ontwikkeling. Creating 010 werkt nauw samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en de HR WERKplaats Techniek, maar beperkt zich daar niet toe. De aanpak van Creating 010 is interdisciplinair en de onderzoeksthema’s worden opgepakt met maatschappelijke partners en met opleidingsinstituten en kenniscentra binnen Hogeschool Rotterdam en daarbuiten.

Onderzoekslijnen

Design in the 21st Century

Design in the 21st Century

Ontwerpen is populairder dan ooit. Het wordt steeds vaker, door steeds meer mensen en op steeds uiteenlopender vraagstukken toegepast. De volgende drie ontwikkelingen zorgen voor belangrijke veranderingen in het vakgebied van ontwerp. Ten eerste wordt ontwerpen steeds veelvuldiger toegepast. In een groeiend aantal organisaties is ‘design thinking’ gemeengoed en wordt ontwerp, naast ‘traditionele ontwerpers’, ook toegepast door bijvoorbeeld managers, beleidsmakers en docenten.

Mapping Creative Rotterdam

Mapping Creative Rotterdam

De creatieve industrie heeft de voorbije jaren een sterke groei doorgemaakt. De sector is een cruciaal onderdeel van de meeste urbane, innovatieve milieus en is zowel economisch als cultureel van belang.

Communication in the Networked Society

Communication in the Networked Society

We leven in een netwerksamenleving, zo wordt alom geroepen. Binnen netwerken zien we horizontalise-ring en bonding. In communicatienetwerken van bedrijven, organisaties en burgers is niet langer sprake van een strikte scheiding tussen producent en consument van informatie; het gaat om gebruiker gedreven netwerken waarin informatie circuleert en de macht van zenders beperkt is.

Data Driven Society

Data Driven Society

De explosieve groei aan data en informatie wordt onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van het (Industrial) Internet of Things. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk steeds meer (traditionele) objecten voor hun functioneren te combineren met de mogelijkheden van algoritmes en software. De nieuwe combinatie van object, software en de verbinding in netwerken wordt ook wel benoemd als Cyber-Physical Systems.

Business Model Innovation in Creative Industries

Business Model Innovation in Creative Industries

De creatieve industrie wordt gezien als een belangrijke drijfveer van de (stedelijke) economie. De sector is niet alleen vernieuwend wat vorm en inhoud van producten en diensten betreft. Bedrijven in de creatieve industrie zijn ook vernieuwend in de manier hoe zij waarde creëren, leveren en behouden, ze vernieuwen hun businessmodel.

Maker Education and Contextual Learning Environment

Maker Education and Contextual Learning Environment

De Hogeschool Rotterdam is al jaren bezig met onderwijsvernieuwing en het toepassen van constructionistische en sociale modellen van leren. Zo is bijvoorbeeld in 2011 het Stadslab bij CMI opgericht om studenten in staat te stellen met smart objects te experimenteren, en is er SUS ateliers bij IGO als transdisciplinaire afstudeerplek omtrent duurzaam bouwen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.