Kenniscentrum Creating 010

Nieuwe ontwikkelingen in de creatieve industrie

Creating 010 heeft het opleidingsinstituut CMI (Communicatie, Mediatechnologie en Informatica) als haar preferente partner, en zal haar onderzoek richten op de versterking van de opleidingen binnen dat instituut en daarmee hun kracht en samenhang binnen CMI verder inhoud geven. Op basis van deze samenwerking wil Creating 010 zich in de combinatie met CMI ontwikkelen tot het power house voor digitale innovatie voor de verschillende domeinen van Hogeschool Rotterdam en de maatschappelijke praktijk.

Toon:

Hoogtepunten magazine 2017

Ons Hoogtepuntenmagazine geeft een overzicht van activiteiten en projecten uit 2017 waar we als Kenniscentrum Creating 010 trots op zijn en die we graag in de schijnwerpers zetten.

Hoogtepunten magazine 2017

Onderzoekslijnen

21st Century Visual Culture

21st Century Visual Culture

As of 2016, 21st Century Visual Culture supersedes Creating 010’s formerly separated research programs on new media and on cultural diversity. Globalization processes, aesthetic, cultural, technological and social shifts put into question the traditional Western art and design system as it has been established in the 19th and 20th century. The creative field currently emerging out of art and design looks radically different from what is told in art history books. In our line of research, we investigate the accelerating transformation of creative disciplines towards a larger field of visual culture. We do not know yet what this field will eventually look like; through our research we aim to be able to anticipate what the future of this field will look like.

Creative Economy

Creative Economy

The concept of creative industries has been coined in the nineties of the previous century as encompassing activities both in the corporate domain of new and traditional media, entertainment, design and architecture as well as those pre-dominantly depending on public subsidies like performing and visual arts as well as public broadcasting. Some have used cultural and creative industries to signify these activities, preferring a distinction between branches that provide creative inputs into other sectors in the economy, mainly design-based activities (creative industries), and those that provide cultural outputs for audiences, as for instance performing arts, media and entertainment (cultural industries). In the Netherlands the multifaceted nature of the creative industries was countered by introducing a three-fold concept: (1) media- and entertainment industries, (2) creative business services and (3) arts and heritage.

Smart and Inclusive Society

Smart and Inclusive Society

In de onderzoekslijn Smart and inclusive City komt het technologisch ingestoken ICT onderzoek samen met het onderzoek naar ontwikkeling en ontwerp van diensten en toepassingen. Het dagelijks leven en werk van de mens is steeds meer verbonden met technologie. Na de internet revolutie, de ontwikkeling van social media en een wereldwijde toepassing van de mobiele telefoon zijn wij nu als mens altijd en overal verbonden en worden ook traditionele objecten in netwerken verbonden en delen zij in deze netwerken steeds meer data en informatie met elkaar en met de mens. De toenemende onderlinge verbondenheid van mens, object, organisatie, informatie en technologie roept nieuwe vragen op over het mens-zijn in een onderling verbonden en op technologie, netwerken en informatie gebaseerde wereld.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.