Mapping Creative Rotterdam

De creatieve industrie en creatieve professionals zijn van bijzonder belang voor de ontwikkeling van het stedelijke, innovatieve milieu van Rotterdam. De laatsten zijn tevens gebaat bij een systematisch inzicht in toekomstige maatschappelijke en culturele trends. In dit project wordt door kwantitatief en kwalitatief onderzoek de stand van zaken in de Rotterdamse creatieve sector en de kansen voor creatief talent in kaart gebracht.

De creatieve industrie heeft de voorbije jaren een sterke groei doorgemaakt. De sector is een cruciaal onderdeel van de meeste urbane, innovatieve milieus en is zowel economisch als cultureel van belang. Het is noodzakelijk voor de toekomstige creatieve professionals en voor de opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam die hen voorbereiden op een loopbaan in het creatieve werkveld, om de ontwikkelingen en de specifieke kenmerken van de creatieve sector te kennen, evenals de mogelijke werkvelden voor creatieve professionals buiten de creatieve industrie. Ook is het van belang om (toekomstige) creatieve professionals uit te rusten met instrumenten en methoden die hen in staat stellen een goed en gefundeerd inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkeling van cultuur, samenleving en economie, voor zover die hun werkveld en professie be├»nvloeden. 

In dit project wordt door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de stand van zaken in de Rotterdamse creatieve sector in kaart gebracht, met name de kansen voor creatief talent en de trends die voor hen relevant zijn. Dat gebeurt onder andere door secundaire analyse van bestaande datasets die inzicht geeft in de structuur van de economie, maar ook door de opbouw van eigen, unieke databases, gericht op toekomstige trends. Tegelijkertijd zijn ook meer kwalitatieve methoden geschikt om inzicht te krijgen in de werking en relaties van de creatieve economie; om kwantitatief verworven inzichten met behulp van kwantitatieve methoden te verdiepen maar ook als een eigenstandige methode om de Rotterdamse creatieve sector in kaart te brengen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.