Menu English

Miljoenensubsidie Nationaal Groeifonds voor aanpak tekort technisch personeel

19 juni 2023

Hogeschool Rotterdam krijgt – samen met STC Group, Techniek College Rotterdam en een breed consortium van andere organisaties – een subsidie van € 4,3 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. In totaal 23 partners gaan in het project PEOPLE (Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences) samenwerken aan de aanpak van het tekort aan technisch personeel dat nodig is om de energietransitie in het Haven Industrieel Complex (HIC) te realiseren.

In de Rotterdamse haven is de grote vraag naar menskracht voor het realiseren van de energietransitie voelbaar. Hiervoor zijn duizenden nieuwe medewerkers nodig. Ook hebben huidige werknemers vaak nog niet de kennis en vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. Om de energietransitie in het HIC waar te maken én de klimaatdoelen te bereiken, is het aantrekken en opleiden van voldoende menskracht in de komende jaren noodzakelijk.

Open ecosysteem

Deze grote opgave vraagt om een structurele regionale aanpak waarin bedrijven, publieke instellingen, (beroeps)onderwijs, onderzoekers en overheid intensief samenwerken aan het onderhouden en versterken van het regionale innovatie-ecosysteem. Met financiële steun van het Nationaal Groeifonds worden in het project PEOPLE – dat start in september 2023 en loopt tot september 2027 – bestaande activiteiten verbonden, verdiept en verbreed, waarbij het de ambitie van alle partners is om een open ecosysteem te vormen, voldoende menskracht aan te trekken en op te leiden en de energietransitie in het HIC te realiseren. De partners willen met elkaar de volgende doelen bereiken:

  • Meer instroom naar het onderwijs, meer doorstroom en minder uitval binnen het onderwijs, en meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo) naar de haven
  • Leven lang ontwikkelen van studenten en medewerkers (o.a. docentenprofessionalisering) stimuleren door het aanbieden van een flexibel en innovatief opleidingsaanbod
  • Zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de energietransitie vergroten, specifiek in de Rotterdamse haven 

Loket en platform

Om de ambities van PEOPLE waar te maken gaan we – als hogeschool en samen met de partners – concreet aan de slag met de volgende drie werkpakketten: 

  • Het opzetten en uitvoeren van een (fysiek) innovatie- en opleidingsloket Energietransitie voor bedrijven en onderwijs en de doorontwikkeling van fieldlabs (zoals het Energietransitielab op RDM)
  • Het ontwikkelen van een innovatief en flexibel onderwijsaanbod voor de energietransitie
  • Ontwikkelen van een simulatie- en dataplatform als leer- en oefenomgeving voor studenten en medewerkers

Beroepsonderwijs als basisvoorwaarde

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Sinds 2010 investeert Nederland daarom in publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS'en) – zoals Centres of Expertise (CoE’s) – om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Dat is nodig zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen, innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd en het productiviteitsniveau van mkb’ers omhooggaat.

Nationaal Groeifonds

De 'Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs' wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Van de 210 miljoen totale investering in PPS’en is nu 123 miljoen toegekend aan vijftien consortia, waaronder die van de hogeschool.

10 miljoen

Met de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid. Voorwaarde voor toekenning daarvan was dat de PPS’en voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs. Hogeschool Rotterdam, STC Group en Techniek College Rotterdam – als drijvende krachten – werken dan ook samen met partners als o.a. gemeente en Havenbedrijf Rotterdam, iTanks, Siemens Nederland, Huisman Equipment, Croonwolter&dros, Buccaneer Delft, I-EM Delft en Energy Switch Zuid-Holland (TU Delft Extension School). Het leuke is dat met Comenius College, EYE College en twee vestigingen van Scholengroep Penta ook het voortgezet onderwijs bij het project is betrokken. In totaal wordt er zo ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in PEOPLE.

Leven Lang Ontwikkelen

De betrokken PPS van de hogeschool is CoE HRTech. Willemijn Dicke, directeur: “De energietransitie is een enorme maatschappelijk opgave en één die veel verder gaat dan het aanpassen van het curriculum van onderwijsinstellingen. Zelfs als alle afgestudeerden zouden besluiten om aan deze opgave te gaan werken, komen we mensen tekort. Door de energietransitie zullen sommige vaardigheden en banen – bijvoorbeeld in de petrochemische industrie – minder gevraagd worden, terwijl die die te maken hebben met groene waterstof, windenergie etc. juist meer in trek zullen zijn. Dus we moeten naast instroom zeker ook kijken naar om-, her-, bij- en continue scholing, met partijen uit onderwijs en onderzoek, het werkveld en de stad. Hogeschool Rotterdam kan hierin een belangrijke rol vervullen.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen