Menu English

Meer Grip op Privacy in nieuw onderzoeksproject

02 november 2020

Met de opkomst en impact van digitale diensten is het vraagstuk van privacy hoog op de maatschappelijke agenda beland. Burgers gebruiken steeds vaker apps en andere online services. terwijl bedrijven en instellingen hun digitale activiteiten uitbreiden. Retailers met een fysieke vestiging zijn niet toekomstbestendig zonder een online kanaal. Mediabedrijven opereren al relatief lange tijd digitaal en combineren online aanbod vaak met traditionele diensten. Ook in de cultuursector is het digitale aanbod groeiende. Creating 010 gaat praktijkgericht onderzoek doen naar het ontwerp van een label dat aangeeft of en in hoeverre digitale diensten aan de privacyregels voldoen. Bedrijven en instellingen kunnen op die manier laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn, voor consumenten ontstaat duidelijkheid. Deze methode sluit aan bij andere vergelijkbare labels die indicaties geven over bijvoorbeeld energieverbruik of voedselveiligheid.

Vervolg op SERIOUS

Het onderzoek Grip op Privacy wordt gefinancierd in SIA KIEM regeling en is ontstaan uit een vraag van enkele onderzoeksinstellingen (Universiteit Twente, TNO, WODC en Centric) die samen eerder het SERIOUS project uitvoerden. Daarin werd vooral fundamenteel onderzoek gedaan naar privacy-eisen voor digitale diensten. Resultaat was onder meer een prototype dat nog een nadere praktische uitwerking mist. Dat gaat Creating 010 uitwerken voor verschillende domeinen: retail, media en cultuur. Daarvoor is de samenwerking gezocht met onder andere Media Perspectives, Museum Boijmans van Beuningen en Donner Boekhandel.

Digitalisering en privacybescherming

Digitalisering biedt tal van voordelen, maar heeft als keerzijde dat burgers steeds meer informatie moeten delen om optimaal gebruik te kunnen maken van online diensten. Bedrijven en instellingen zijn om verschillende redenen genoodzaakt, als onderdeel van hun digitale aanbod, de privacy van hun gebruikers te beschermen en te garanderen. Maar voor de meeste van hen is het lastig om inzicht te krijgen in de privacy implicaties van hun online services en hoe de mogelijke negatieve gevolgen daarvan te pareren.

Naar een privacy label

Doel van Grip op Privacy is het privacyvraagstuk onder meer voor retailers, cultuurinstellingen en mediabedrijven grijpbaar te maken door de privacy-eisen, waar hun online diensten aan moeten voldoen, op een beknopte, overzichtelijke en duidelijke manier te communiceren. Het binnen het SERIOUS project ontwikkelde prototype is gericht op het visualiseren van die eisen. Grip op Privacy onderzoekt de datacollectie, dataverwerking en datadisseminatie die plaatsvinden als onderdeel van de online dienstverlening van de partners, om de mate van privacyborging en bescherming vast te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat bepaalde elementen van privacy in sommige domeinen zwaarder wegen dan in anderen. Creating 010 onderzoekt binnen dit 1-jarige praktijkgerichte onderzoek hoe het SERIOUS prototype kan worden doorontwikkeld naar een volwaardig privacy label.

Betrokken onderzoekers

Binnen het kenniscentrum zijn de volgende lectoren en onderzoekers betrokken bij het project: Mortaza Shoae Bargh, Sunil Choenni, Paul Rutten, Peter Troxler, Ben van Lier en Maud van de Mosselaar.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen