Menu English

Advies Denktank om weerbaarheid Rotterdamse cultuursector te versterken

Pleidooi voor experiment, onderzoek en innovatie
19 mei 2021

De Denktank New Deal Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam om de weerbaarheid en veerkracht van de stedelijke cultuursector met gerichte investeringen te versterken. Die zijn allereerst belangrijk om de nog immer voortdurende noden te leningen en voor een snelle opstart na coronacrisis. Vervolgens hebben de doorontwikkeling en innovatie van de cultuursector prioriteit. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi die om het advies had gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten voorlopig € 6,3 miljoen vrij te maken voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur. De gemeenteraad zal over de voorstellen begin juli een besluit nemen.

Voorzitter Mariëtte Hamer stelt: “De coronacrisis heeft ons misschien wel meer dan ooit laten zien hoe belangrijk cultuur is voor ons sociale leven, voor de sociale cohesie, voor de economie, voor het onderwijs en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. In al onze gesprekken hebben we geleerd dat cultuur en de cultuursector een onlosmakelijk deel van het stedelijke weefsel van Rotterdam zijn. Dit is dan ook het moment om vooruit te denken en investeringen te doen die de cultuursector weerbaar en toekomstbestendig maken. Een New Deal voor cultuur in Rotterdam.”

Voor de hernieuwde opstart suggereert de Denktank een campagne om publiek in stad en regio weer te enthousiasmeren voor het culturele aanbod en aan een serie zomeractiviteiten, bijvoorbeeld in de buitenlucht. Voor de transitie naar een nieuwe fase voor de sector stelt de Denktank een investeringsfonds voor om innovaties die tijdens corona door de sector zijn opgestart te bestendigen en te versterken en nieuwe initiatieven te stimuleren. Doel is een meer veerkrachtige cultuursector die beter kan reageren op tegenslagen en crises als corona. Daarvoor is onderzoek en experiment nodig, maar ook samenhang en samenwerking binnen de sector en een nog betere verankering van cultuur in de stad, bijvoorbeeld door meer en nauwere samenwerking met andere sectoren en bedrijfstakken, maar ook met kennisinstellingen. Op die wijze kunnen makers en instellingen buiten de gebaande paden experimenteren, onderzoeken en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, in onder meer de zorg, in het onderwijs, op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw. Cultuur op zich levert veel waarde voor de stad en haar inwoners, maar is ook belangrijk voor de Rotterdamse samenleving en voor de welvaart, aldus de Denktank.

Onder het voorzitterschap van Mariëtte Hamer, in het dagelijks leven voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft een kerngroep de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd met een grote groep mensen binnen en buiten de cultuursector. Een van de leden van de kerngroep die eindverantwoordelijk is voor het advies is Paul Rutten, lector Creative Business bij het Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam. Andere leden waren Birgit Donker (directeur Nederlands Fotomuseum), Titia Haaxma (directeur Cultuur + Ondernemen), Natascha Slagtand (zelfstandig ondernemer) en Olof van de Wal (directeur SKAR).

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen