Menu Zoeken English

Kenniscentrum Business Innovation

Kennis maken voor de nieuwe economie

Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en economie. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Business Innovation. 

Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

In opdracht van Gemeente Rotterdam voert het kenniscentrum in samenwerking met Bureon een ontwerpgericht onderzoek uit ten behoeve van het ontwikkelen van een bedrijventerreinprofiel voor de Spaanse polder op het gebied van bedrijvigheid, veiligheid en de status van het vastgoed.

Bibliotheek van de Toekomst

Bibliotheek van de Toekomst

Bibliotheken zien hun bezoekersaantallen teruglopen en voelen de noodzaak te veranderen. In het onderzoek “Bibliotheek van de Toekomst” wordt gefocust op de nieuwe sociaal-maatschappelijke waarde en een nieuwe businesscase voor bibliotheken in Nederland.

Business Booster

Business Booster

MKB bedrijven werken veelal in het hier en nu en hebben moeite om in te spelen op fundamentele veranderingen in de omgeving. Het programma Business Booster helpt deze bedrijven aan nieuwe digitale en duurzame business proposities en inzicht in hun strategische vermogen.

Dahlia’s are forever

Dahlia’s are forever

Om het jaarlijkse bloemencorso in Zundert mogelijk te maken, zijn naar schatting 6 miljoen dahlia’s benodigd. In samenwerking met de organisatie van het corso wordt in dit onderzoeksproject gekeken hoe de afvalstroom van gebruikte en ongebruikte dahlia's, omgezet kan worden in grondstof.

Digitale transformatie bedrijventerreinen

Digitale transformatie bedrijventerreinen

Door middel van interviews zijn in opdracht van de Kamer van Koophandel voor vier bedrijfsprocessen succesverhalen opgehaald en obstakels voor digitale transformatie geïnventariseerd.

Digitaliseringsscan

Digitaliseringsscan

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Doel van het project is een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

European Entrepreneurship Training Community

European Entrepreneurship Training Community

Ondernemerschap gaat niet langer meer alleen over cognitieve vaardigheden, zoals ‘business management’, ‘planning’ en ‘analyse’, maar steeds meer ook om non-cognitieve vaardigheden, zoals kritisch, proactief en creatief zijn. Dit onderzoek gaat in op hoe ons onderwijs hieraan kan bijdragen.

Expeditie Duurzame Zorg

Expeditie Duurzame Zorg

Dit project betreft een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg, die in de jaren 2014-2017 in verschillende regio’s heeft plaatsgevonden. In de evaluatie wordt teruggeblikt op de expeditie als vorm om te leren en te ontwikkelen, wordt bezien welke resultaten de expeditie heeft opgeleverd en wordt het strategische vermogen van zorginstellingen onder de loep genomen.

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Ieder jaar vinden er veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

Get Smart

Get Smart

In dit SIA/RAAK-MKB-project gaan ondernemers samen met onderzoekers, docenten en studenten onderzoeken hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren om radicale innovatie-ideeën in het kader van Smart Industry te identificeren, te ontwikkelen en te vermarkten.

Innovatiekracht hbo en mkb

Innovatiekracht hbo en mkb

Wat er kan worden gedaan om de samenwerking tussen het hbo en het mkb te verbeteren?

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers wil ondernemers in zwaar weer helpen door regionaal leerwerkbedrijven te starten waarin studenten en oud-ondernemers de ondernemers helpen en begeleiden om weer op de goede weg te komen. Het kenniscentrum doet in opdracht van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers onderzoek naar de waarde effectiviteit van hun aanpak.

Next Strategy Scan

Next Strategy Scan

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Red Flags voor criminele ondermijning

Regiomonitor De Riverboard

Regiomonitor De Riverboard

De Riverboard is een platform waar gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties elkaar spreken over duurzame economische ontwikkeling van het Waterweggebied. Om te weten wat er speelt in het gebied is een regiomonitor ontwikkeld.

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Door middel van interviews zijn bedrijven in zeven belangrijke sectoren op de Spaanse polder gebenchmarkt in de mate waarin zij kansen en bedreigingen in hun sector in beeld hebben.

Soft controls

Soft controls

Soft controls zijn nodig als aanvullende beheersmaatregelen om meer ‘control’ te krijgen op het gedrag van mensen in organisaties. Ook binnen het mkb wordt het belang gezien maar ontbreekt het nog aan kennis en middelen.

Sustainable Finance

Verschillende mkb-bedrijven willen graag de overstap naar een circulaire economie maken, maar weten niet goed hoe. In het onderzoeksproject Sustainable Finance wordt ingegaan op de financiële vraagstukken waar mkb-ondernemingen die circulair willen gaan tegenaan lopen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen