Kenniscentrum Business Innovation

Kennis maken voor de nieuwe economie

Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en economie. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Business Innovation. 

21st Century Skills

21st Century Skills

Welke '21st Century Skills' moeten studenten ontwikkelen tijdens hun studie bij Hogeschool Rotterdam om hun inzetbaarheid te vergroten?

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Ieder jaar vinden er veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

Future proof management

Future proof management

Mkb-bedrijven worstelen met hoe zij toekomstgericht denken in hun organisatie kunnen bevorderen. Toekomstgericht denken is exploreren welke kansen en bedreigingen er zijn die de toegevoegde waarde van het mkb-bedrijf beïnvloeden en het ondernemen van acties die zijn gericht op het verzilveren van de kansen en het beheersen van de bedreigingen.

Get Smart

Get Smart

In dit SIA/RAAK-MKB-project gaan ondernemers samen met onderzoekers, docenten en studenten onderzoeken hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren om radicale innovatie-ideeën in het kader van Smart Industry te identificeren, te ontwikkelen en te vermarkten.

Innovatiekracht hbo en mkb

Innovatiekracht hbo en mkb

Wat er kan worden gedaan om de samenwerking tussen het hbo en het mkb te verbeteren?

Internationalisering mkb

Internationalisering mkb

Hoe kan Hogeschool Rotterdam haar studenten in het economisch domein opleiden zodat zij van toegevoegde waarde zijn in het internationaal opererende mkb?

Maritime Supply Blockchain

Maritime Supply Blockchain

De bevoorrading van zeeschepen is een gespecialiseerde bedrijfstak waarin verschillende partijen met elkaar samenwerken. In dit project wordt onderzocht of de processen efficiënter kunnen plaatsvinden door toepassing van Blockchain-technologie.

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers wil ondernemers in zwaar weer helpen door regionaal leerwerkbedrijven te starten waarin studenten en oud-ondernemers de ondernemers helpen en begeleiden om weer op de goede weg te komen. Het kenniscentrum doet in opdracht van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers onderzoek naar de waarde effectiviteit van hun aanpak.

Next Strategy Scan

Next Strategy Scan

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Risicoafwegingskader Provincie Zuid-Holland

Risicoafwegingskader Provincie Zuid-Holland

In samenwerking met ambtenaren van de Provincie Zuid-Holland ontwerpt het lectoraat Risicomanagement & Gedrag een kader om het afwegen van risico’s binnen de provincie te faciliteren.

Soft controls

Soft controls

Soft controls zijn nodig als aanvullende beheersmaatregelen om meer ‘control’ te krijgen op het gedrag van mensen in organisaties. Ook binnen het mkb wordt het belang gezien maar ontbreekt het nog aan kennis en middelen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.