Menu Zoeken English

Kenniscentrum Business Innovation

Kennis maken voor de nieuwe economie

Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en economie. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Business Innovation. 

21st Century Skills

21st Century Skills

Welke '21st Century Skills' moeten studenten ontwikkelen tijdens hun studie bij Hogeschool Rotterdam om hun inzetbaarheid te vergroten?

Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

Bedrijventerreinprofiel Spaanse Polder

In opdracht van Gemeente Rotterdam voert het kenniscentrum in samenwerking met Bureon een ontwerpgericht onderzoek uit ten behoeve van het ontwikkelen van een bedrijventerreinprofiel voor de Spaanse polder op het gebied van bedrijvigheid, veiligheid en de status van het vastgoed.

Bibliotheek van de Toekomst

Bibliotheek van de Toekomst

Bibliotheken zien hun bezoekersaantallen teruglopen en voelen de noodzaak te veranderen. In het onderzoek “Bibliotheek van de Toekomst” wordt gefocust op de nieuwe sociaal-maatschappelijke waarde en een nieuwe businesscase voor bibliotheken in Nederland.

Digitale transformatie bedrijventerreinen

Digitale transformatie bedrijventerreinen

Door middel van interviews zijn in opdracht van de Kamer van Koophandel voor vier bedrijfsprocessen succesverhalen opgehaald en obstakels voor digitale transformatie geïnventariseerd.

Digitaliseringsscan

Digitaliseringsscan

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Doel van het project is een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

European Entrepreneurship Training Community

European Entrepreneurship Training Community

Ondernemerschap gaat niet langer meer alleen over cognitieve vaardigheden, zoals ‘business management’, ‘planning’ en ‘analyse’, maar steeds meer ook om non-cognitieve vaardigheden, zoals kritisch, proactief en creatief zijn. Dit onderzoek gaat in op hoe ons onderwijs hieraan kan bijdragen.

Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Ieder jaar vinden er veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

Get Smart

Get Smart

In dit SIA/RAAK-MKB-project gaan ondernemers samen met onderzoekers, docenten en studenten onderzoeken hoe zij hun innovatievermogen kunnen verbeteren om radicale innovatie-ideeën in het kader van Smart Industry te identificeren, te ontwikkelen en te vermarkten.

Innovatiekracht hbo en mkb

Innovatiekracht hbo en mkb

Wat er kan worden gedaan om de samenwerking tussen het hbo en het mkb te verbeteren?

Internationalisering mkb

Internationalisering mkb

Hoe kan Hogeschool Rotterdam haar studenten in het economisch domein opleiden zodat zij van toegevoegde waarde zijn in het internationaal opererende mkb?

Maritime Supply Blockchain

Maritime Supply Blockchain

De bevoorrading van zeeschepen is een gespecialiseerde bedrijfstak waarin verschillende partijen met elkaar samenwerken. In dit project wordt onderzocht of de processen efficiënter kunnen plaatsvinden door toepassing van Blockchain-technologie.

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

Monitoronderzoek De Nederlandse Zaak Voor Ondernemers

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers wil ondernemers in zwaar weer helpen door regionaal leerwerkbedrijven te starten waarin studenten en oud-ondernemers de ondernemers helpen en begeleiden om weer op de goede weg te komen. Het kenniscentrum doet in opdracht van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers onderzoek naar de waarde effectiviteit van hun aanpak.

Next Strategy Scan

Next Strategy Scan

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Risk Benchmark ‘s-Gravenlandse en Spaanse Polder

Door middel van interviews zijn bedrijven in zeven belangrijke sectoren op de Spaanse polder gebenchmarkt in de mate waarin zij kansen en bedreigingen in hun sector in beeld hebben.

Scenario-analyse containerwegtransport

Scenario-analyse containerwegtransport

Hoe ziet de toekomst voor containerwegtransporteurs er uit en aan de hand van welke scenario’s kunnen zij zich op de toekomst voorbereiden?

Soft controls

Soft controls

Soft controls zijn nodig als aanvullende beheersmaatregelen om meer ‘control’ te krijgen op het gedrag van mensen in organisaties. Ook binnen het mkb wordt het belang gezien maar ontbreekt het nog aan kennis en middelen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.