Menu Zoeken English

Kenniscentrum Business Innovation

Kennis maken voor de nieuwe economie

Kenniscentrum Business Innovationwil het onderwijs en het bedrijfsleven inspireren met kennis over vernieuwing in het mkb. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek dragen wij bij aan een toekomstgericht hoger economisch onderwijs en versterking van de regionale economie. Onze kennis ondersteunt het bedrijfsleven in zijn veranderopgave en biedt het onderwijs een uitdagende en inspirerende leercontext.

Toon:

Kenniscentrum Business Innovation is één van de zes kenniscentra van Hogeschool Rotterdam en richt zijn onderzoek op vraagstukken die spelen in het bedrijfsleven. Aan de hand van concrete vraagstukken van bedrijven verbindt het kenniscentrum onderwijs, onderzoek en praktijk aan elkaar. 

Onderzoek in de praktijk 

De wereld is continu in beweging en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor ontstaan steeds nieuwe uitdagingen en vragen. Samen met de praktijk en het onderwijs verricht het kenniscentrum onderzoek naar deze vraagstukken. Het doel is de praktijk verder te brengen, het onderwijs te vernieuwen en bij te dragen aan de wetenschap.

Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Dit is een vorm van onderzoek waarbij de onderzoekvraag voortkomt uit de beroepspraktijk en een toegepast karakter heeft. Veelal participeren bedrijven in projecten en beoogd wordt dat de resultaten direct gebruikt kunnen worden in de praktijk, bijvoorbeeld via praktische tools, handboeken, video’s of artikelen. De kennis helpt beroepspraktijk te vernieuwen en innoveren.

Lectoren geven leiding aan het praktijkgericht onderzoek. Bij Hogeschool Rotterdam werken ruim 50 lectoren. Kenniscentrum Business Innovation telt 8 lectoren. Het zijn (in de meeste gevallen) gepromoveerde onderzoekers die specifieke expertise hebben op een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met onderzoekers en (hoofd)docenten in onderzoeksgroepen. Ook studenten participeren in onderzoek door verrichten van zelfstandig onderzoek of het verzamelen van data.

Meer weten over praktijkgericht onderzoek? Lees meer op de site van Vereniging van lectoren

Missie

Van Kenniscentrum Business Innovation

Het kenniscentrum wil het onderwijs en bedrijfsleven inspireren met kennis over vernieuwing in het mkb. Vanuit deze missie dragen wij bij aan toekomstgericht hoger economisch onderwijs en versterking van de regionale economie. Onze kennis ondersteunt het bedrijfsleven in zijn veranderopgave en biedt het onderwijs een uitdagende en inspirerende leercontext. 

Het kenniscentrum heeft zijn missie geoperationaliseerd door het aanstellen van lectoren binnen zijn kennisdomein en de definitie van een onderzoekagenda. Ons kenobject zijn organisatie-en managementprocessen in mkb-bedrijven. Onze kennisontwikkeling focust zich op het verandervermogen bij deze bedrijven om technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar duurzame concurrentiekracht. Het fundament van onze onderzoekagenda zijn vragen over leiderschap met een uitwerking naar circulair, digitaal en betekenis.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen