Menu English

De Get Smart Innovatiescan

Doe mee!

Waar staat uw bedrijf op het gebied van innovatie? Welke kansen biedt smart industry uw bedrijf? Met de Innovatiescan krijgt u inzicht in uw innovatievermogen en in uw smart industry ambitie. Lectoren, onderzoekers, studenten en FME adviseurs kunnen u als mkb-bedrijf uit de maakindustrie helpen om eerder, sneller en beter gebruik te maken van de kansen die Smart Industry biedt.

 

Verbeter uw innovatievermogen

Doe mee de innovatiescan

Door deel te nemen aan het onderzoek Get Smart krijgt u inzicht over de kansen die Smart Industry uw bedrijf biedt. Afhankelijk van uw ambitie en de tijd die u bereid bent te investeren in innovatie, kan uw bedrijf op een drietal niveaus deelnemen aan Get Smart.

Niveau 1

Doe mee aan de innovatiescan

Het meest eenvoudige en basale niveau betreft deelname aan het onderzoek dat Kenniscentrum Business Innovation uitvoert naar het innovatievermogen van bedrijven in de B2B maakindustrie.

Met een focus op Smart Industry inventariseren wij met behulp van een aantal uitgebreide vragenlijsten (scans) waar uw bedrijf staat op het gebied van innovatievermogen en slimme digitalisering. Indien nodig worden de scans aangevuld met een aantal interviews om eventuele onduidelijkheden te verhelderen.

Uw investering

Uw investering bedraagt 4 uur per deelnemende medewerker. Om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf is deelname van minimaal 5 (kern)medewerkers (waaronder directie) wenselijk.

Uw opbrengst

Inzicht in uw innovatievermogen (benchmark) en uw smart industry ambitie.

Doorlooptijd

Doorlooptijd van deze aanpak (niveau 1) is 1 maand. 

Niveau 2

Verbeter uw innovatievermogen

Aanvullend op het eerste niveau kunnen bedrijven met een hogere innovatie-ambitie ervoor kiezen om door te gaan naar niveau 2: het verbeteren van het innovatievermogen. Op basis van de verkregen inzichten uit de scans wordt onderzocht hoe het innovatievermogen van het bedrijf kan worden verbeterd. Scans en interviews worden in brainstormsessies samen met u uitgewerkt naar een “innovatie-SWOT” waarin een koppeling wordt gemaakt tussen smart industry kansen en verbetering van het innovatievermogen die nodig is om die kansen te verzilveren. Dit onderzoek resulteert in een advies voor een gerichte verbeteractie.

Uw investering

Uw investering bedraagt 4 uur per deelnemende medewerker. Om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf is deelname van minimaal 5 (kern)medewerkers (waaronder directie) wenselijk. Ook hier geldt weer dat de waarde van de uitkomst groter is wanneer er meer medewerkers deelnemen.

Uw opbrengst

Advies over verbeteropties voor innovatievermogen en kansen voor Smart Industry.

Doorlooptijd

Doorlooptijd van deze aanpak (niveau 1 + 2) is 16 weken. Uitvoering wordt gedaan door 4e jaars studenten (minor- of afstudeeropdracht) en onderzoekers van KCBI.

Niveau 3

Veranker innovatie in uw bedrijfsstrategie

Het hoogste niveau van deelname bouwt weer voort op de voorgaande stap. Aanvullend op de verbeteracties doen onderzoekers van KCBI een (verdiepend) onderzoek naar het innovatievermogen van uw bedrijf en formuleren samen met het managementteam (MT) een (concept-)innovatiestrategie.

In een serie brainstorm- en klankbordsessies met een expertteam, bestaande uit lectoren van de hogescholen InHolland en Hogeschool Rotterdam en innovatieadviseurs van FME, wordt de strategie aangescherpt tot een op maat gesneden innovatiestrategie voor uw bedrijf. Het expertteam is voor u een “raad van advies” en zal waar mogelijk en wenselijk als klankbord fungeren.

Uw investering

Uw investering bedraagt 4 uur per deelnemende medewerker. Om een goed beeld te krijgen van uw bedrijf is deelname van minimaal 5 (kern)medewerkers. Uw (additionele) investering in dit niveau betreft inzet van directie/MT-leden. Schatting is 15 uur per deelnemer. Uitvoering is in de tweede helft van studiejaar 2019/2020 (februari t/m juni 2020).

Uw opbrengst

U krijgt:

 • overzicht van de kansen die Smart Industry u biedt
 • inzicht in vermogen van uw bedrijf om de kansen te vertalen naar innovaties
 • advies over de wijze waarop het innovatievermogen kan worden verbeterd
 • een op maat gesneden innovatiestrategie
 • (implementatie-)advies van een expertteam van lectoren en innovatieadviseurs

Doorlooptijd

De complete cyclus (niveau 1+2+3) duurt van september 2019 tot en met juni 2020. 

Schematisch overzicht

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Projectactiviteit
 • Smart Industry Assessment
 • InnovatieScan
 • Interviews
 • Analyse van onderzoeksgegevens
 • Advies inzake verbeteracties
 • Advies inzake Smart Industry kansen
 • Verdiepend onderzoek innovatievermogen
 • Brainstormsessies met lectoren
 • Advies inzake innovatiestrategie

 

Uw opbrengst

Inzicht in:

 • Innovatievermogen
 • Smart Industry ambitie

Advies over:

 • Verbeteropties voor innovatievermogen
 • Kansen voor Smart Industry
Bijdrage aan duurzaam succes door:
 • Innovatiestrategie op maat
 • Expertsessie met lectoren
Uw inbreng

Voor deelname aan scans en interviews:

 • 4 uur per deelnemende medewerker
 • Deelname van minimaal 5 medewerkers

Aanvullend op niveau 1:

 • 4 uur per deelnemende medewerker (totaal: 8 uur/medewerker in ½ jaar)
 

Aanvullend op niveau 2:

 • 15 uur per deelnemer in 2e halfjaar (directie/MT-leden)
Doorlooptijd  1 maand  6 maanden 1 jaar 

Deelnemen of meer informatie ontvangen?

Laat uw gegevens achter

Wilt u meer informatie ontvangen over het onderzoeksproject Get Smart? Of wilt u deelnemen aan de innovatiescan? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Neem contact met mij op

Over Get Smart

Achtergrondinformatie

Smart Industry

Veranderingen waarmee bedrijven in onze maatschappij worden geconfronteerd volgen elkaar in hoog tempo op. Ontwikkelingen die niet alleen sneller, maar ook complexer en onzekerder zijn dan vroeger en een steeds grotere impact krijgen op de bedrijfsvoering. 

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen van deze tijd zijn de ontwikkelingen rondom snelle digitale verbindingen, big-data, slimme logistiek, slimme mobiliteit, kunstmatige intelligentie, robotisering, internet of things en machine learning. Deze en nog veel meer aspecten van de digitalisering van producten en processen, van markten en business modellen komen voor de maakindustrie samen in het overkoepelende begrip Smart Industry. Smart Industry wordt niet alleen gezien als een kans om producten en diensten te vernieuwen, het biedt ook mogelijkheden om slimmer te werken, (verder) te digitaliseren en de klantcontacten te verbeteren.

Onderzoeksproject Get Smart

Bij Hogeschool Rotterdam is veel toepasbare kennis over innoverend ondernemen beschikbaar die u als mkb-er kan helpen om een heldere innovatiestrategie op te stellen, het innovatievermogen te verbeteren en te helpen bij het realiseren van een innovatiegerichte bedrijfscultuur.

Om mkb-ondernemers te helpen meer grip te krijgen op het proces van ontdekken, ontwikkelen en benutten van de innovatiekansen die Smart Industry biedt, hebben Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, InnovationQuarter en brancheorganisatie FME het project Get Smart opgezet. In Get Smart wordt samen met bedrijven uit de maakindustrie een inventarisatie gemaakt van de kansen die Smart Industry biedt en wordt inzicht gegeven in de innovatievaardigheden die nodig zijn om deze kansen te vertalen naar extra waarde voor de onderneming.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen