Menu Zoeken English

Turning Business Into Innovation

Minor+

De wereld om ons heen verandert continu. Ook de economie verandert mee. Steeds weer zijn er nieuwe wensen en behoeftes. Ondernemingen zullen mee moeten veranderen om ervoor te zorgen dat er vraag naar hun product of dienst blijft. In deze minor+ wordt er onderzocht hoe ondernemingen hun business nieuw leven kunnen inblazen door te innoveren.

Je had een goedlopende onderneming, maar je komt steeds meer tot de conclusie dat je business model verouderd is. Binnen Rotterdam ondervinden veel ondernemingen last van dit probleem. Producten of diensten zijn niet langer nodig of vervangen door nieuwe (technologische) innovaties. De concurrent heeft een efficiëntere manier van productie of verkopen gevonden of de (te) lang gevolgde methode van verkopen slaat niet meer aan in de veranderde omgeving. Heb jij het in je om bedrijven te adviseren in hoe zij hun onderneming weer nieuw leven in kunnen blazen? Dan is de minor+ ‘Turning Business Into Innovation’ iets voor jou.

De minor+ 'Turning Business Into Innovation' (Revitalisering) heeft de ambitie concrete adviezen op te stellen voor een aantal in zwaar weer verkerende ondernemingen. Dit met het doel de ondernemingen weer nieuw leven in te blazen: te revitaliseren.

Het uitgangpunt bij revitalisering is de bedrijfsvoering van een onderneming. Goede bedrijfsvoering vergt drie zaken: talent, innovatie en governance.

Zet jij jouw talenten in om met een (multidisciplinair) team van studenten een onderneming te revitaliseren. Lever jij een innovatie door de aangeboden theoretische kennis om te zetten in een businessmodel? Zorg jij voor governance door theoretische kennis over effectief bedrijfsbestuur te koppelen aan jouw te revitaliseren onderneming? Meld je dan aan voor de minor+ ‘Turning Business Into Innovation’.

De minor+ Turning Business Into Innovation vormt samen met de minors+ Creative Concepts Into Business en Turning Innovation Into Business het Fieldlab Entrepreneurial Economy (zie figuur 1). Een fieldlab is zoals de naam wellicht al doet vermoeden een plek in de praktijk, een omgeving waar samen met het professionele werkveld aan innovatie wordt gewerkt. Het gaat hierbij om het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken, zogenaamde ‘wicked problems’, vraagstukken waarvoor nog geen antwoord bestaat, die om een multidisciplinaire aanpak vragen en die in dit geval raakvlak hebben met de Roadmap Next Economy. In het fieldlab wordt gezamenlijk naar antwoorden gezocht, oplossingen ontwikkeld en kennis gecreëerd, voor zowel het onderwijs als het professionele werkveld.

 

Figuur 1: De focus van de minors+ aan de hand van de innovatielevenscyclus. Aangepast overgenomen van “Innovation Compass: How to develop a market and build a successful business” (p. 26) door G. Bauwen, 2012, Brussel. Copyright 2012, Guy Bauwen.

Fieldlab Entrepreneurial Economy

Het Fieldlab Entrepreneurial Economy is gericht op dé ‘innovatieve professionals’, die weten wat hun kracht is en wat hun talenten zijn; wie zij zijn, wat ze weten en wie zij kennen (Read, Sarasvathy, Dew & Wiltbank). Studenten zullen moeten leren om deze in te zetten, zodat ze als professional in staat zijn om de veranderingen in maatschappij in te spelen; om deze veranderingen zelf te beïnvloeden in plaats van hier alleen door beïnvloed te worden.

De maatschappij is aan het veranderen en ontwikkelingen gaan steeds sneller. Niet zozeer nieuwe technologie, maar vooral de vele, mogelijke toepassingen hiervan zullen grote gevolgen voor onze samenleving hebben. Veel banen, vooral in het middenkader, zullen verdwijnen en functies die wel blijven bestaan zullen veranderen (Tabarki, 2016, pp. 28-30). Nieuwe kansen en bedreigingen doen zich voor die gevolgen voor onze welvaart zullen hebben. Entrepreneurial economy gaat dus verder dan alleen het starten van een nieuw bedrijf om een probleem voor een bepaalde klantgroep op te lossen. Het gaat niet alleen om het inspelen op nieuwe, economische kansen en zodoende (meer) geld te verdienen, maar ook om het inspelen op de veranderende wereld en het creëren van waarde voor de maatschappij.

Dit vraagt om ondernemerschap, niet in die zin om een eigen bedrijf te starten, maar veel meer in ondernemend en innovatief handelen. Ondernemerschap gaat dan over: “The discovery, evaluation, and exploitation of opportunities” (Shane & Venkataraman, 2000, p. 218). Het uitgangspunt hierbij is, anders dan bij managementdenken gebruikelijk is, om te starten vanuit de middelen die beschikbaar zijn en van daaruit op zoek te gaan naar mogelijke toepassingen hiervan (zie Sarasvathy, 2006). De ondernemer probeert (‘build’), evalueert (‘measure’) en leert (‘learn’) om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en waarde te creëren (zie Ries, 2011). Niet alleen voor zich zelf, maar vooral ook voor anderen. De meest bekende ondernemers zijn begonnen vanuit hun passie en met een ambitie om de wereld te verbeteren.

Ondernemerschap gaat dus veel verder dan alleen het opzetten van een onderneming of binnen een organisatie vernieuwend bezig zijn. “Het gaat in essentie om een professional met een uitdagende houding en innoverend vermogen, die vernieuwing opzoekt en oppakt, die niet bang voor het onbekende is, die weet om te gaan met onzekerheden, transdisciplinair kan werken, kennis van de nieuwste ontwikkelingen kan toepassen en complexe opdrachten kan uitvoeren” (Hogeschool Rotterdam, 2017, p. 67).

Bronnen

  • Hogeschool Rotterdam (2017). Advies Werkgroep Nieuwe Bedrijvigheid: De Hogeschool word Nieuwerwijs. In Hogeschool Rotterdam (Red.), Ons werkplan. Rotterdam: College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam.
  • Read, S., Sarasvathy, S., Dew, N., & Wiltbank, R. (2016). Effectual Entrepreneurship. Milton, Abingdon, United Kingdom: Taylor & Francis.
  • Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses. London: Penguin Books Ltd.
  • Sarasvathy, S. (2006). What makes entrepreneurs entrepreneurial. Charlottesville, Verenigde Staten: University of Virginia, Darden Business Publishing.
  • Tabarki, F. (2016). Het einde van het midden: Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en overheid. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.

Betrokken medewerkers

Vanuit Kenniscentrum Business Innovation
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen