Menu English

Verbinding onderwijs

Verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is voor Hogeschool Rotterdam belangrijk om het geambieerde eindniveau van het bacheloronderwijs te realiseren. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra.

Verbinding met het onderwijs

In opleidingen, minors en fieldlabs

Verbinding met de opleidingen

Kenniscentrum Business Innovation is verbonden aan de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Het kenniscentrum draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs door resultaten uit onderzoek te vertalen naar deze bachelor- en masteropleidingen. De verbinding met het onderwijs is zeer belangrijk, want alleen op die manier kan deze nieuwe kennis ook echt wat bijdragen en kan de student optimaal worden voorbereid op de beroepspraktijk.

Studenten worden zo veel mogelijk betrokken bij onderzoeken van het kenniscentrum en nieuwe kennis wordt ingezet bij het vernieuwen van het onderwijs. Via praktijkopdrachten als scriptie opdrachten, minors(+), keuzevakken en gastcolleges leveren studenten rechtstreeks een bijdrage aan onderzoeksprojecten. Het kenniscentrum deelt kennis en begeleidt deze studenten in het uitvoeren van onderzoek. 

Minors

Alle studenten van Hogeschool Rotterdam volgen in de laatste fase van hun studie een minor naar keuze. Een minor heeft een looptijd van een halfjaar en is een zelfstandig onderdeel van de studie waarbij kennis en praktijkgestuurd onderwijs en onderzoek elkaar afwisselen in een verhouding van ca. 50%-50%. De studenten kunnen zich door de minor extra in één aspect verdiepen of kiezen om hun horizon te verbreden op een ander gebied.

Een minor+ is een bijzondere invulling van een minor waarin studenten met verschillende achtergronden ieder vanuit hun eigen vakgebied werken aan een gezamenlijke opdracht. Het kenniscentrum is betrokken bij diverse minors(+). Lectoren en (docent)onderzoekers delen hun kennis in deze minors en werken samen met studenten in het doen van onderzoek.

Fieldlabs

Vanaf het studiejaar 2017-2018 heeft Hogeschool Rotterdam Business School en het kenniscentrum drie ‘fieldlabs’ opgezet. Dit zijn speciale minors waar groepen studenten van meerdere opleidingen samenwerken aan complexe praktijkopdrachten.

De fieldlabs zijn georganiseerd langs drie van de vijf transitiepaden van de Roadmap Next Economy:

  • Circular Economy
  • Digital Economy
  • Start-up Economy

Elk fieldlab omvat een kennislijn (waar studenten kennis aangereikt krijgen van docenten en gastdocenten), een praktijklijn (waarin studenten werken aan een vraagstuk van een opdrachtgever uit de praktijk) en een kennislijn (waarin studenten rondom het thema van het fieldlab onderzoek doen).

Het is de bedoeling dat de fieldlabs ‘werkplaatsen’ worden waar studenten, docenten, onderzoekers en lectoren samen werken met de praktijk. Niet alleen om te leren en te onderzoeken, maar ook om het bedrijfsleven in de regio vooruit te helpen.

Minors & Fieldlabs

Aangesloten bij Kenniscentrum Business Innovation
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen