Kenniscentrum Business Innovation

Kennis maken voor de nieuwe economie

Kenniscentrum Business Innovation is dé kennisplek op het gebied van innovatie en economie. Door het verrichten en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek voor het Economisch Domein en het bedrijfsleven, ondersteunt het kenniscentrum bedrijven en studenten van Hogeschool Rotterdam.

Toon:

Nieuws

Actueel binnen het kenniscentrum

Hogeschool Rotterdam helpt duurzaam bedrijventerrein

Nieuws

Op vrijdag 14 september is de Duurzaam Innovatieve Mobiliteits Energie HUB Nissewaard onthuld. Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage aan dit project door het in kaart brengen van de afvalstromen om het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal te maken.

Workshop statistieken voor docenten IBMS, IBL en TMA

Nieuws

Op woensdag 29 augustus verzorgde Kenniscentrum Business Innovation in samenwerking met docenten Onderzoeksvaardigheden van International Business de workshop ‘Statistics101’ voor docenten van de opleidingen IBMS, IBL en TMA. De workshop werd verzorgd door lector Arie de Wild en was voorbereid met docent Onderzoeksvaardigheden Sofie Smeets.

Valorisatie Programma Rotterdam positief geëvalueerd

Nieuws

Het valorisatieprogramma Rotterdam, waar Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en het Albeda College samen hebben gewerkt aan het versterken van ondernemerschapsonderwijs en valorisatie, is positief beoordeeld. Kenniscentrum Business Innovation was namens de hogeschool penvoerder van het programma.

Internationalisering bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Internationalisering van het hoger onderwijs is de laatste dagen flink in het nieuws. 4 juni stuurde de onderwijsminister haar langverwachte visie op internationalisering naar de Tweede Kamer. In dit interview vertelt lector Leo Klienbannink hoe Hogeschool Rotterdam invulling geeft aan internationalisering.

Activiteiten

Van het kenniscentrum

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.