Ga direct naar de content

Turning Business Into Innovation

Minor+

De wereld om ons heen verandert continu. Ook de economie verandert mee. Steeds weer zijn er nieuwe wensen en behoeftes. Ondernemingen zullen mee moeten veranderen om ervoor te zorgen dat er vraag naar hun product of dienst blijft. In deze minor+ wordt er onderzocht hoe ondernemingen hun business nieuw leven kunnen inblazen door te innoveren.

Je had een goedlopende onderneming, maar je komt steeds meer tot de conclusie dat je business model verouderd is. Binnen Rotterdam ondervinden veel ondernemingen last van dit probleem. Producten of diensten zijn niet langer nodig of worden vervangen door nieuwe (technologische) innovaties. De concurrent heeft een efficiëntere manier van productie of
verkopen gevonden of de (te) lang gevolgde methode van verkopen slaat niet meer aan in de veranderde omgeving. 

In deze minor+ adviseren de studenten bedrijven in hoe zij hun onderneming weer nieuw leven in kunnen blazen. 

 

Figuur: De businesscycle en minors+ Kenniscentrum Business Innovation

Meer informatie

Over deze minor+
Wat leren de studenten?

In de minor+ ‘Turning Business Into Innovation’ houden de studenten zich bezig met het opstellen van concrete adviezen voor een aantal in zwaar weer verkerende ondernemingen. Dit met het doel de ondernemingen weer nieuw leven in te blazen, ofwel te revitaliseren.

Het uitgangpunt bij revitalisering is de bedrijfsvoering van een onderneming. Goede bedrijfsvoering vergt drie zaken: talent, innovatie en governance. 

Talenten worden ingezet om met een (multidisciplinair) team van studenten een onderneming te revitaliseren. Innovatie wordt gerealiseert door de aangeboden theoretische kennis om te zetten in een nieuw businessmodel. Daarnaast draagt de student bij aan corperate governance door theoretische kennis over effectief bedrijfsbestuur in te zetten bij de te revitaliseren onderneming.

Welke studenten

Deze minor+ is toegankelijk voor alle disciplines. Onderstaande disciplines zijn met name zeer goed inzetbaar:

 • Commercieel;
 • Financieel economisch.
 • Creatief conceptueel;
 • Communicatief;
 • Management en projectmanagement.

Vanuit de problematiek van revitalisering en ondernemen zijn ook combinaties met zorg en creatieve disciplines mogelijk.

Inhoud & programma

Een minor+ wijkt af van andere minoren omdat deze gebaseerd is op een vraagstuk. In een minor+ werken de studenten mee aan de oplossing van een complex vraagstuk, waarvan de oplossingsrichting niet bekend is. Dit heeft als gevolg dat de exacte inhoud en planning van de minor van tevoren nog niet bekend zijn en dat de studenten dus actief meewerken aan de totstandkoming van de minor+.

De minor+ biedt de studenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op de volgende aspecten:

 • het realiseren van jouw ideeën en motivatie;
 • het analyseren van het potentieel van een innovatie en het toetsen en uitrollen hiervan;
 • het werken in multidisciplinaire teams met studenten uit andere werkvelden;
 • het werken aan competenties (werk en denkwijzen) voor innovatief handelen;
 • het werken aan echte ideeën en vraagstukken met echte directe gevolgen;
 • het ontwikkelen en inzetten van een multidisciplinair netwerk van partijen en professionals;
 • het uitvoeren van onderzoek naar praktische maar complexe problemen (onder leiding van het kenniscentrum en lectoren).
Toetsing

In de minor+ ga je aan de slag met:

 • het succesvol creëren van een kansrijk business-concept;
 • een adviesrapport innovatievermogen;
 • een publicatie n.a.v. onderzoek naar innovatievermogen;
 • een individueel assessment “I-professional”. 

Showcase

Uitgelicht minorproject
 • SwipeDish voor Verstegen

  Hoe kan Verstegen ook marktleider worden op het gebied van kruiden en specerijen voor de doelgroep uitwonenden van 18-30 jaar in Nederland?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.