Menu Zoeken English

Nieuws

Actuele berichten van Kenniscentrum Business Innovation

Hoogtepuntenmagazine 2019 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation draagt samen met lectoren, onderzoekers en studenten bij aan vernieuwing en innovatie van het Rotterdamse mkb middels praktijkgericht onderzoek. Bekijk in het digitale Hoogtepuntenmagazine 2019 onderzoeksthema's, projecten en resultaten van ons kenniscentrum.

Circular Harvest: hoge beplanting als ‘kleedkamer’ in duurzaam zwembad

Nieuws

Hoe zorgen we ervoor dat Nederland in 2050 volledig circulair is? Tijdens het evenement Circulair Harvest in Blue City presenteerden studenten van de minor Circular Economy & Business Innovation hun projecten, die hieraan kunnen bijdragen.

Eerste Innovatiediner geeft ondernemers ‘food for thought’

Nieuws

Donderdag 30 januari jl. organiseerde Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam voor de eerste keer een 'dinnerworkshop' over innovatie. Onder het genot van een ‘walking dinner’ gingen 10 mkb-bedrijven uit de regionale maakindustrie met elkaar in gesprek over het thema: ‘Leiderschap in het mkb’.

Drie onderzoeken krijgen KIEM-hbo subsidie toegekend

Nieuws

Om verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en publieke sector te stimuleren, heeft Regieorgaan SIA de subsidie KIEM-hbo ontwikkeld. Kenniscentrum Business Innovation kreeg voor drie van zijn onderzoeken deze subsidie toegekend.

Cursus 'Onderzoeksvaardigheden voor docenten' groot succes

Nieuws

“Ik had 5 tot 10 docenten verwacht, het werden er respectievelijk 25 en 17”. Lector Arie de Wild is er nog steeds een beetje beduusd van. “Vorig jaar zaten we constant rond de tien docenten. De behoefte aan docententraining in onderzoeksmethoden is groter dan ik had gedacht.”

Criminele ondermijning in een flits

Nieuws

Wel eens een flitspresentatie gegeven tijdens een walkshop? Tijdens het Rotterdam Kennisfestival op 28 oktober gaven verschillende kennisinstellingen zo’n flitspresentatie. Lector Arie de Wild gaf hier de voorbij wandelende bezoekers een walkshop ‘Anders handhaven in de stad’.

Lector Walter Baets spreker op ZERI Wereldconferentie in Colombia

Nieuws

Van 22 tot 25 oktober 2019, hield ZERI zijn 5de ZERI Wereldconferentie in Manizales, Colombia. Dit vijfjaarlijkse congres had dit keer als thema ”Environmental Innovation and Science for Employment”. Lector Walter Baets gaf tijdens deze conferentie een presentatie over een andere, meer natuurlijke inrichting van het hoger onderwijs.

Dag van Praktijkgericht Onderzoek: verder kijken dan je neus lang is

Nieuws

Tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek stond de hashtag #durftevragen centraal. Blijven vragen is van groot belang voor een goed onderzoek. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten.

“Studenten opleiden tot change agents van de circulaire economie”

Nieuws

Nederland staat voor de loodzware opgave om in 2050 circulair te zijn. Tijdens de openbare les van Koen Dittrich werd duidelijk dat studenten van Hogeschool Rotterdam hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Soft Control Scan en Toolkit gelanceerd

Nieuws

Tijdens het Soft Control Congres op 3 oktober heeft het onderzoeksteam de Soft Control Scan en Toolkit officieel gelanceerd. De scan stelt mkb-ondernemingen in staat om de mate waarin zij in soft control zijn te meten en biedt hen oplossingsrichtingen zich hierin te verbeteren.

BlueCity powered by Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Voormalig zwemparadijs Tropicana heeft zich ontwikkeld als een plek voor allerlei initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Van bloem naar blouse

Nieuws

De jaarlijkse Corso Zundert is het grootste dahliacorso van de wereld. Honderden vrijwilligers, die zich verenigen in 20 buurtschappen, bouwen jaarlijks prachtige praalwagens gevuld met dahliabloemen. Naar schatting worden voor het corso zo’n 6 miljoen dahlia’s gebruikt, die door de buurtschappen zelf worden gekweekt, onderhouden en verwerkt. De overgebleven bloemen werden normaal gesproken weggegooid. Studenten van Hogeschool Rotterdam gaan tijdens hun minor op zoek naar nieuwe verdienmodellen en toepassingen voor deze ‘afvalbloemen’.

Koffie, croissants en een dynamisch ondernemerschapsonderwijs

Nieuws

Vanuit verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam komen er steeds meer initiatieven om ondernemende studenten te vangen en ondernemerschap te stimuleren. De WERKplaats Nieuwe Bedrijvigheid wil deze initiatieven ondersteunen en helpen accelereren. Woensdag 3 juli organiseerde de WERKplaats een ontbijtsessie voor collega’s van Hogeschool Rotterdam die bezig zijn met ondernemerschapsonderwijs of daarin geïnteresseerd zijn.

Kenniscentrum Business Innovation benoemt drie nieuwe lectoren

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam heeft drie nieuwe lectoren benoemd: dr. Jelle van Baardewijk, prof. dr. Walter Baets en dr. Annie Yang.

Nieuw ontworpen gebiedsprofiel maakt ontwikkeling van de Spaanse Polder inzichtelijk

Nieuws

Bedrijventerrein Spaanse Polder is volop in ontwikkeling. Om deze ontwikkelingen te kunnen meten, heeft Gemeente Rotterdam Kenniscentrum Business Innovation en onderzoeks- en adviesbureau Bureon gevraagd een gebiedsmonitor te ontwikkelen. Deze monitor moet de gemeente inzicht geven in hoe het bedrijventerrein presteert op de beleidsterreinen die door de gemeente opgesteld zijn. Het ontwerp is op 8 mei door het onderzoeksteam aan de stadsmarinier en zijn team gepresenteerd.

Internationale partners te gast voor het 'Joint Staff Training Event'

Nieuws

De opleiding Entrepreneurship & Retailmanagement en Kenniscentrum Business Innovation hebben van 23 t/m 26 april het “Short-term Joint Staff Training Event” georganiseerd. Deze trainingsweek vond plaats in het kader van een internationaal samenwerkingsproject ter bevordering van transdisciplinair ondernemerschap.

Honoursstudenten bedenken nieuwe risicomanagementideeën voor mkb'ers

Nieuws

Vier honoursstudenten van de Rotterdam Business School en Instituut Financieel Management waren op 25 en 26 april te gast bij maritieme groothandel Technotrading. In een Pressure Cooker kregen zij de opdracht nieuwe ideeën voor risicomanagement voor mkb-bedrijven te bedenken.

Hoogtepuntenmagazine 2018 gelanceerd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation draagt samen met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten bij aan vernieuwing en innovatie van het Rotterdamse mkb middels praktijkgericht onderzoek. Bekijk ons Hoogtepuntenmagazine 2018 waarin onze projecten en resultaten zijn gebundeld.

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

Nieuws

Op vrijdag 15 maart jl. kregen 13 deelnemers van de “Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek” hun certificaat uitgereikt.

Minor Start-up Runway Rotterdam gestart

Nieuws

Maandag 18 februari is de eerste groep van elf student-ondernemers gestart met de minor Start-up Runway Rotterdam. Dit is de vernieuwde minor over ondernemerschap die volledig op is gericht om studenten met een eigen onderneming of studenten die op het punt staan een eigen onderneming te beginnen een vliegende start te geven.

‘Ik heb mijn lesje wel geleerd’

Nieuws

Als ondernemer leer je iedere dag van je successen, fouten en gebeurtenissen. Deze lessen worden nog maar weinig met elkaar gedeeld. Arie de Wild wil daar verandering in brengen en start in het voorjaar met het ophalen van verhalen bij ondernemers in de Spaanse Polder. De verhalen worden gebundeld in een boekje waarin ondernemers hun grootste lessen delen met de rest van de polder en de wereld.

Circulair is niet eng en duur, maar spannend en inspirerend

Nieuws

Ter afsluiting van de minor Circular Economy & Business Innovation werd op locatie Kralingse Zoom de themadag Circular Harvest georganiseerd. Het ene na het andere circulaire idee werd geoogst.

Studenten Hogeschool Rotterdam aan de slag in Spaanse Polder

Nieuws

Studenten van de economische opleidingen gaan bedrijven in de Spaanse Polder op ondersteunen, spiegelen en uitdagen.

"Ons gedrag moet veranderen als het gaat om duurzaamheid"

Nieuws

Koen Dittrich (45) is sinds 1 september lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation op Hogeschool Rotterdam. Hij is tevens universitair docent bij de Rotterdam School of Management en werkte hiervoor als lector bij Aeres Hogeschool Dronten. Eerder heeft hij gewerkt voor TNO. Dittrich is in 2004 aan de TU Delft gepromoveerd op een onderzoek naar innovatienetwerken.

Aan de slag met de bibliotheek van de toekomst

Nieuws

Fictief daar doen we liever niet aan bij Kenniscentrum Business Innovation. De afgelopen maanden hebben derdejaars communicatiestudenten van Hogeschool Rotterdam zich gebogen over een onderzoek naar de ‘bibliotheek van de toekomst’.

HRM-studenten aan de slag met subtiele gedragsverandering medewerkers

Nieuws

‘Hoe verander ik medewerkers op mijn stagebedrijf?’ Met die vraag gingen zo’n 60 derdejaars studenten van de opleiding Human Resource Management op 24 september met elkaar aan de slag in het kader van de cursus Verandermanagement.

Hogeschool Rotterdam helpt duurzaam bedrijventerrein

Nieuws

Op vrijdag 14 september is de Duurzaam Innovatieve Mobiliteits Energie HUB Nissewaard onthuld. Hogeschool Rotterdam levert een bijdrage aan dit project door het in kaart brengen van de afvalstromen om het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering energieneutraal te maken.

Nieuwe inzichten door validatiesessie Soft Controls

Nieuws

De Soft Control Scan is volop in ontwikkeling. Afgelopen maanden is de scan uitgebreid getoetst. Deze maand is dat gedaan aan de hand van validatiesessies waarin gebruikers, docenten en deskundigen met elkaar de scan kritisch aan de tand voelden. Op basis daarvan is een nieuwe versie van de scan gelanceerd.

Kickoff bijeenkomst Get Smart

Nieuws

Op woensdag 12 september heeft de officiële Kick Off plaatsgevonden van het onderzoeksproject Get Smart. Tijdens deze middag hebben studenten die gaan deelnemen aan het onderzoek, kennis gemaakt met hun begeleidend docent, de projectgroep van Get Smart en teamgenoten. Tevens is er een eerste start gemaakt met de praktijkopdracht.

Workshop statistiek voor docenten IBMS, IBL en TMA

Nieuws

Op woensdag 29 augustus verzorgde Kenniscentrum Business Innovation in samenwerking met docenten Onderzoeksvaardigheden van International Business de workshop ‘Statistics101’ voor docenten van de opleidingen IBMS, IBL en TMA. De workshop werd verzorgd door lector Arie de Wild en was voorbereid met docent Onderzoeksvaardigheden Sofie Smeets.

Valorisatie Programma Rotterdam positief geëvalueerd

Nieuws

Het valorisatieprogramma Rotterdam, waar Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en het Albeda College samen hebben gewerkt aan het versterken van ondernemerschapsonderwijs en valorisatie, is positief beoordeeld. Kenniscentrum Business Innovation was namens de hogeschool penvoerder van het programma.

Internationalisering bij Hogeschool Rotterdam

Nieuws

Internationalisering van het hoger onderwijs is de laatste dagen flink in het nieuws. 4 juni stuurde de onderwijsminister haar langverwachte visie op internationalisering naar de Tweede Kamer. In dit interview vertelt lector Leo Klienbannink hoe Hogeschool Rotterdam invulling geeft aan internationalisering.

Onderzoeksrapport ‘Innovatiekracht hbo en mkb’ officieel overhandigd

Nieuws

Kenniscentrum Business Innovation heeft het onderzoek naar de samenwerking tussen het hbo en mkb afgerond en het rapport aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat overhandigd.

Minor+ treedt toe tot Kopgroep van Zorgpact Nederland

Nieuws

De minor+ Silicon Venturing Rotterdam is bestempeld tot Koploper van Zorgpact Nederland, een initiatief van de ministeries VWS, OCW en SZW.

Impressie openbare les Leo Klienbannink

Nieuws

De lector onderzoekt de internationalisering van het hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf. Donderdag 24 mei presenteerde hij zijn onderzoeksagenda tijdens de openbare les Next Internationalisering.

Koen Dittrich nieuwe lector Circulaire Economie

Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Koen Dittrich benoemd tot lector Circulaire Economie bij Kenniscentrum Business Innovation. Per 1 september zal hij het kenniscentrum komen versterken.

Openbare les lector Internationalisering Leo Klienbannink

Nieuws

Leo Klienbannink, lector Internationalisering van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, wil onderzoeken welke kennisontwikkelingen nodig zijn voor het bedrijfsleven en hogescholen in Rotterdam om zich te verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen. Hij houdt op 24 mei zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Arjen van Klink spreker op eerste ‘I am entrepreneur’-lezing

Nieuws

Op 24 april heeft de eerste ‘I am entrepreneur’-lezing plaatsgevonden. De lezing is een initiatief van MKB Rotterdam samen met Hogeschool Inholland en het Albeda College, bedoeld om ondernemers bij te praten over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis. Lector dr. Arjen van Klink van Kenniscentrum Business Innovation was spreker op deze eerste editie.

KIEM-hbo regeling voor onderzoeksvoorstel Maritime Supply Blockchain gehonoreerd

Nieuws

Het onderzoeksvoorstel "Maritime Supply Blockchain" van Kenniscentrum Business Innovation is gehonoreerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Dit onderzoek biedt de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam de kans om de toegevoegde waarde van blockchain te ontdekken in een niet-financiële toepassing.

Onderzoek naar innovatie in de maakindustrie krijgt subsidie toegekend

Nieuws

Het gezamenlijk onderzoek ‘Get Smart’ van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, FME en InnovationQuarter heeft een RAAK-mkb-subsidie toegewezen gekregen. De subsidie wordt benut om onderzoek te doen naar innovatie door toepassing van Smart Industry in de maakindustrie. Vijf bedrijven uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag participeren in het onderzoek.

Workshops ‘Versterking samenwerking hbo en mkb’ landelijk uitgerold

Nieuws

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap doet Kenniscentrum Business Innovation onderzoek naar hoe de samenwerking tussen mkb en hbo versterkt kan worden. In dat kader werd in juli 2017 een pilot workshop georganiseerd in de regio Zuid-Holland. Vanaf februari worden de workshops landelijk uitgerold.

Studenten minor Finance & Accounting presenteren onderzoeksresultaten

Nieuws

Maandag 15 januari presenteerden studenten van de minor Finance & Accounting hun onderzoeksresultaten aan lector Maaike Lycklama à Nijeholt van Kenniscentrum Business Innovation en Jamal Abid van de Hogeschool van Amsterdam. Beiden waren erg enthousiast over de presentaties, het rapport en de resultaten.

Erasmus+ gesubsidieerd project PERM succesvol afgerond

Nieuws

Eind 2017 heeft Kenniscentrum Business Innovation samen met hogescholen uit Letland en Litouwen een risicosimulatietool, een tekstboek en een casus opgeleverd. Daarmee is het internationale project na twee jaar succesvol afgerond.

Kenniscentrum Business Innovation scoort mooie voldoende bij visitatie BKO

Nieuws

Op donderdag 28 september werd Kenniscentrum Business Innovation beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). De commissie was positief in zijn eindoordeel en beloonde het kenniscentrum met een voldoende. Deze week is het officiële rapport opgeleverd.

Mkb-bedrijven laten kansen liggen op het gebied van soft controls

Nieuws

“Mkb-bedrijven missen kennis en mogelijkheden om actief met soft controls te werken en daarop bewust te sturen” aldus docent-onderzoeker Desiree Meurs. Op donderdag 28 november was zij samen met Gert de Jong van Hogeschool van Amsterdam keynote spreker bij het Behavioral Risk Congres 2017 in Baarn.

Accelerators onmisbaar in succesvolle startup-economie

Nieuws

In een kleine setting presenteerde lector Human Capital & Business Innovation Peter Ester op vrijdag 24 november zijn nieuwe boek: ‘Accelerators in Silicon Valley; Building Successful Startups’ op Hogeschool Rotterdam. In dit boek beschrijft hij de kracht van accelerators en waarom zij zo belangrijk zijn voor startups.

Concordia University uit Montreal glorieuze winnaar Rotterdam International Case Competition

Nieuws

Na een intensieve week van lange dagen en korte nachten was vrijdagavond de feestelijke uitreiking van de awards van de eerste Rotterdam International Case Competition. De wedstrijd werd gewonnen door het team van de Canadese Concordia University. Angelien Sanderman en Leen Wendels van chemieconcern Huntsman reikten de prijzen uit.

Internationale studenten volgen college over Next Strategy

Nieuws

Op donderdag 15 november heeft Arjen van Klink voor een groep studenten van de College of Management Academic Studies uit Risjon Letsion, Israël een college verzorgd over Next Strategy.

Veel publiciteit rond nieuwe boek lector Peter Ester

Nieuws

Afgelopen maand publiceerde lector dr. Peter Ester zijn nieuwe boek 'Silicon Valley Accelerators: Building Successful Startups'. In de afgelopen weken kreeg de lancering van het boek veel aandacht in binnen- en buitenland.

Impressie openbare les Next Strategy van Arjen van Klink

Nieuws

Binnen het mkb is strategie een ondergeschoven kindje, aldus lector Arjen van Klink tijdens zijn openbare les op 2 november. Er is te weinig aandacht voor het proces om tot een goede strategie te komen die toekomstbestendig is. Daarom pleit Van Klink voor een toevoeging van een 5de P (proces) aan strategievorming

Openbare les lector Next Strategy Arjen van Klink

Nieuws

Dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil met zijn onderzoek een impuls geven aan het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven. Hij houdt op 2 november zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam organiseert 'Rotterdam International Case Competition'

Nieuws

Van 12 tot 17 november is de locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam het toneel van een internationale business competitie tussen 16 studententeams uit 9 verschillende landen, waaronder een eigen HR-team dat afgelopen vrijdag de 'Dutch final' won. Deze Rotterdam International Case Competition (RICC) verbindt onze hogeschool enerzijds met de stad Rotterdam en Rotterdamse bedrijven en anderzijds met het internationale onderwijsveld.

Thom de Graaf ontvangt publicatie Peter Ester

Nieuws

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, nam op 26 september de nieuwste publicatie van Peter Ester in ontvangst. In zijn reeks publicaties over Silicon Valley, verscheen deze week ‘Accelerators in Silicon Valley’ Building Succesful Startups. Als Lector Human Capital & Business Innovation aan Hogeschool Rotterdam, onderzoekt Peter Ester deze innovatieve broedplaats al enkele jaren.

Hogescholen bundelen krachten in onderzoek naar internationalisering van het hoger onderwijs

Nieuws

Op dinsdag 19 en woensdag 20 september 2017 organiseerde Hogeschool Den Haag het Seminar Internationalisering Onderwijs. Tijdens dit seminar werd het Centre Of Expertise Global Learning gelanceerd, waarin de lectoraten Internationalisering van diverse hogescholen de krachten bundelen in onderzoek.

Uniek kennis- en netwerkevent voor studenten, docenten en professionals

Nieuws

Op 19 september vond de derde editie van het Knowledge Sharing Network Event plaats, welke dit keer in het thema stond van startup. Een uniek netwerkevent waarbij studenten, docenten en professionals uit het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Gemeente Rotterdam wil meer nudging binnen de eigen muren

Nieuws

Donderdag 24 augustus presenteerden vijf Bedrijfseconomiestudenten hun onderzoeksresultaten rond het thema Nudging de ambtenaar tijdens een sessie voor circa 30 ambtenaren van de gemeente Rotterdam.

Ondernemerschap en krachtenbundeling centraal op eerste workshop NLPO

Nieuws

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en hogescholen staat hoog op de agenda. Het NLPO met onder andere lector Guy Bauwen doet onderzoek naar verbetering hiervan. De eerste van vijf groepsdiscussies over dit thema vond vorige week plaats in Den Haag.

Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

Nieuws

Nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering die goed aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Onderzoek Rathenau Instituut: lectoren belangrijke spil in netwerken

Nieuws

Het onderzoek bevestigt dat lectoren door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

International cases competition

Nieuws

Een knappe prestatie van het caseteam van Hogeschool Rotterdam. Op de NIBS (Network of International Business Schools) Worldwide Case Competition 2016 wisten zij de derde plaats te bemachtigen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen