Minisymposium 'Vijf jaar onderzoek voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland'

Opbrengsten Regionaal Consortium I | 13 maart 2018

Tijdens dit symposium willen we u kort de resultaten presenteren die het consortium in de eerste subsidieperiode (2013-2016) heeft behaald. Er zal veel aandacht zijn voor het project wat betreft het structureren van zorg voor kwetsbare zwangeren in Zuidwest Nederland. Aan bod komen de belangrijkste onderzoeksresultaten en is er aandacht voor het meetinstrument Mind2care.

Vanuit haar eigen ervaring vertelt Marieke Paarlberg (voorzitter Stichting Mind2Care en tevens gynaecoloog) wat het werken met het meetinstrument haar heeft opgeleverd.

Verpleegkundig specialist Mirjam Timmermans vertelt na de pauze over psychiatrische begeleiding tijdens de zwangerschap en wat er bij komt kijken om een peripartum behandel- en signaleringsplan op te stellen. Tenslotte hebben we Linda Romein, auteur van het boek ‘Over de rand’ bereid gevonden om haar ervaringen met u te delen.

Programma

13:00 - 13:15 uur    Inloop     
13:15 - 14:15 uur    Overzicht resultaten programma Zwangerschap en Geboorte I  
                                 Met hierin o.a. opbrengsten Regionaal consortium, succes- en faal factoren bij  
                                 implementatie blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis, een
                                 praktijkvoorbeeld en de première van een filmpje over de blauwdruk         
14:15 - 15:15 uur    Het project structureren van zorg voor kwetsbare zwangeren ‘De belangrijkste
                                 onderzoeksresultaten in het kader van verbetering van zorg voor kwetsbare zwangeren in
                                 de regio Zuidwest Nederland’. Door dr. Hanneke de Graaf, directeur Geboortecentrum
                                 Sophia/projectleider     
                                 ‘Gestructureerd werken met de Mind2Care’. Door Marieke Paarlberg, voorzitter Stichting
                                 Mind2Care/gynaecoloog       
15:15 - 15:30 uur    Pauze        
15:30 - 16:00 uur    ‘Psychiatrische begeleiding tijdens de zwangerschap en het opstellen van een peripartum
                                 behandel- en signaleringsplan: ervaringen vanuit de praktijk’.  Door Mirjam Timmersmans,
                                 verpleegkundig specialist  
16:00 - 16:30 uur    ‘Mijn baby met een hersentumor. Mijn depressie. Hoe we overleefden: een ervaringsverhaal’
                                 Interview met Linda Romein, auteur en ervaringsdeskundige  Linda vertelt over haar
                                 ervaringen betreft dit onderwerp en wil daarmee despressie en suïcide bespreekbaar
                                 maken. 
16:30 - 16:45 uur    Vragen en afsluiting    

Locatie   

Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark  
Ruimte: ruimte H00.071  

Burgemeester S'jacobplein 1 3015 AC

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.