Kenniscafé:Intergenerationele problematiek

17 januari 2019

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert regelmatig kenniscafés om actuele thema’s te bespreken en samen te leren in het sociale domein. Deze bijeenkomst staat in het teken van intergenerationele problematiek.

Sinds 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid actief. De werkplaats is een samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Verschillende partners, werken samen aan maatschappelijke vraagstukken;  onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten trekken samen op. Kenniscentrum Talentontwikkeling doet mee vanuit Hogeschool Rotterdam. De Werkplaats organiseert regelmatig kenniscafés om actuele thema’s te bespreken en samen te leren in het sociale domein.

Meer informatie op www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.