Menu
Zoeken English

Privacy en cybersecurity vragen om integratie design en engineering

Openbare les van Mortaza Shoae Bargh op donderdag 27 juni
29 mei 2019

Lector Mortaza Shoae Bargh houdt op donderdag 27 juni aanstaande in de Rotterdamse Kunsthal zijn openbare les. In zijn voordracht gaat hij in op de kloven (‘gaps’) die gedicht moeten worden om de mogelijkheden en kansen die de alomtegenwoordige informatiesystemen ons bieden, ook voor de toekomst veilig te stellen en in te lossen. Hij doet dat onder de titel ‘Realizing security and privacy protecting information systems: bridging the gaps’. Shoae Bargh is sinds vorig jaar als lector Privacy and Cybersecurity verbonden aan Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam.

Informatiesystemen en maatschappelijke risico’s

Mortaza Shoae Bargh stelt vast dat het toenemend gebruik van informatiesystemen de mogelijkheden van mensen in het alledaagse leven enorm vergroot. Dat geldt ook voor het zakelijke gebruik en de aanwending van ICT en netwerken voor de realisatie van allerlei vitale maatschappelijke functies. Daarmee groeit de maatschappelijke en economische afhankelijkheid van deze systemen. Echter nemen ook de risico’s voor individuen, organisaties en de samenleving toe. Sterkere afhankelijkheid impliceert een grotere kwetsbaarheid. Dat geldt in het bijzonder voor de thema’s privacy en veiligheid (cybersecurity). De privacy van burgers kan onder druk komen te staan, nu er als onderdeel van allerlei publieke en commerciële diensten steeds meer data over mensen verzameld en opgeslagen worden. De zorg over de veiligheid van informatiesystemen is een ander belangrijk thema. Interventies van buitenaf kunnen systemen ontregelen en de samenleving ontwrichten.

Bridging the gaps

De nieuwe lector stelt een integrale aanpak voor om tot betere toepassingen te komen die informatiesystemen veiliger maken en de privacybescherming verhogen. Daartoe is het nodig om verschillende kloven te dichten en disciplines te integreren. Ook moeten technologische aspecten en niet-technologische aspecten (ethische, juridisch, sociaal en economisch) samengebracht worden in een meer geïntegreerde benadering. Datzelfde geldt voor de verhouding tussen privacy en security, die nog te vaak als van elkaar onafhankelijke kwesties worden benaderd. Daartoe bepleit de lector de ontwikkeling van een design methodologie voor informatiesystemen, waarbij zowel design thinking en engineering kunnen bijdragen. Een dergelijke benadering kan de kloven dichten die nu nog betere oplossingen voor privacy en cybersecurity in de weg staan. Daar gaat hij zich in zijn praktijkgericht onderzoek binnen zijn lectoraat en in samenwerking met vakgenoten en praktijkpartners vooral op toeleggen.

Meer informatie en aanmelden

De openbare les wordt gehouden in het Engels en vindt plaats van 15:00 tot 18:00 uur in Kunsthal Rotterdam. Na afloop kunt u de uitgebreide en in een boek vervatte tekst van de lezing in ontvangst nemen. Bovendien biedt Creating 010 u een borrel aan. Ga voor meer informatie over het programma naar de website van Creating 010. Klik voor aanmelding voor de openbare les op deze link.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.