Menu
Zoeken English

“Als werknemers in de ene sector afvloeien, hoe kunnen ze dan eenvoudig in een andere sector terecht?”

Minister van Engelshoven tijdens ‘De nieuwe werknemer studeert’
12 april 2019

“De veranderingen in de maatschappij op het gebied van werk en beroep gaan zo hard, dat werkgevers en werknemers meer samen moeten optrekken om deze veranderingen te kunnen opvangen. Als bijvoorbeeld werknemers in de ene sector moeten afvloeien, hoe kunnen ze dan eenvoudig in een andere sector terecht?”

Het antwoord op deze vraag ligt volgens minister Ingrid van Engelshoven van OCW in een meer flexibele inrichting van het onderwijs, waarbij een zich omscholende werknemer niet per se een volledige nieuwe opleiding volgt om die overstap te kunnen maken.

De minister deed de uitspraak tijdens de conferentie ‘De nieuwe werknemer studeert’, die plaatsvond op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam. De gezamenlijke hogescholen van regio ‘West’ organiseerden de conferentie in het kader van flexibilisering deeltijdonderwijs, voor werkgevers en collega’s omdat ook zij de behoefte aan een kort en beroepsgericht onderkennen.

Het ministerie heeft mogelijk gemaakt dat hogescholen verschillende vormen van flexibel deeltijdonderwijs ontwikkelen, momenteel nog in de vorm van pilots. In deze pilots kunnen hogescholen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten en studenten beoordelen op ‘leeruitkomsten’, datgene wat je moet kunnen om het gevraagde niveau aan te tonen. Op de conferentie konden de deelnemers kennismaken met deze ontwikkelingen en met pilot-opleidingen van verschillende hogescholen.

Direct toegevoegde waarde voor de werkgever

Ook Hogeschool Rotterdam heeft een aantal opleidingen in de pilot flexibel deeltijd onderwijs. De economische opleidingen kregen als eerste akkoord van de NVAO voor hun pilot. Robert Bouwhuis, manager Onderwijskwaliteit en Innovatie van het economisch domein vertelt in zijn workshop hoe deze opleidingen eruit zien. “We gaan uit van een win-win situatie. Iemand die één van onze opleidingen volgt biedt direct toegevoegde waarde voor de werkgever, omdat de student niet werkt vanuit de theorie maar met vraagstukken uit de praktijk. Hij of zij leert terwijl hij ondertussen de kennis opdoet die hij nodig heeft om zijn leervraagstuk te kunnen oplossen. Hij of zij mag zelf bepalen hoe hij dat doet, welke methode hij inzet. Daarbij komt iemand soms ook met een model of programma dat wij zelf nog niet kennen en waarin we ons moeten verdiepen voordat we kunnen beoordelen of het goed is toegepast. ”

Naast de opleidingen van het economisch domein heeft de hogeschool nog vier andere deeltijdopleidingen in de pilot flexibilisering. Hogeschool Rotterdam gaat er wel vanuit dat het flexibal en modulair opgebouwd onderwijs leidt tot een uiteindelijk diploma, op Associate degree-, bachelor- of masterniveau. Collegelid Zakia Guernina sloot de conferentie af en gaf de werkgevers uitdrukkelijk mee aan te geven wat zij nodig hebben, zodat het onderwijs daartoe haar verantwoordelijkheid kan nemen.

Foto-impressie conferentie ‘De nieuwe werknemer studeert’

De volgende conferentie over flexibel deeltijdonderwijs vindt in november plaats bij Fontys in Eindhoven.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.