Menu English

Lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties (voortgezet onderwijs) (0,4 fte)

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam is samen met de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam e.o., voor een aanstellingsperiode van 5 jaar, op zoek naar een lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties voor 2 dagen per week.

Heb jij de ambitie om meer inzicht te verkrijgen hoe het onderwijskundig leiderschap in scholen kan bijdragen aan de realisatie van een integraal, duurzaam en kennis gedreven lerende onderwijsinstelling, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs? Kenniscentrum Talentontwikkeling en CVO Rotterdam hebben het initiatief genomen om hier een lectoraat voor in te richten. Iets voor jou? Lees dan verder.

Er zijn signalen dat het funderend onderwijs zich te weinig ambitieus en onvoldoende sturend inzet op kwaliteitsontwikkeling (Onderwijsraad, 2021). De basiskwaliteit moet zo snel mogelijk op orde komen (Inspectie van het onderwijs, 2022). Het voortgezet onderwijs signaleert zelf hoe het achter blijft bij maatschappelijke verwachtingen wat betreft de aanpak van sectorbrede maatschappelijke vraagstukken zoals het leraren- en schoolleiderstekort, kansengelijkheid, basisvaardigheden, doorlopende leerlijnen en arbeidsmarkttoeleiding. Ook het hoger onderwijs heeft hierin, via kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen, een belangrijke ontwikkelende rol en taak.

Een lerende organisatie wordt door een groeiend aantal onderwijsprofessionals, beleidsmakers en academici gezien als de ideaaltypische onderwijsorganisatie voor het omgaan met een veranderende externe omgeving, voor het faciliteren van verandering en innovatie en voor het verhogen van medewerkers- en leerling-effectiviteit. Naast sterke onderwijs(uitvoerings)- en kennispraktijken is een praktijk van lerend leiderschap essentieel voor de realisatie van een lerende organisatie (OECD, 2021).

Met het lectoraat Onderwijskundig leiderschap wil Hogeschool Rotterdam inzicht verkrijgen in de facetten van en mechanismen achter onderwijskundig leiderschap – zoals evidence-informed handelen, teacher leadership, teamleren en professionalisering –  die stimulerend dan wel voorwaardelijk zijn in de ontwikkeling van scholen. Een cruciale ambitie van dit lectoraat is de directe doorwerking van de kennis en inzichten uit praktijkonderzoek naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Wat ga je doen?

De afzonderlijke vormen van leren vinden grotendeels al wel plaats in de meeste scholen, maar de integraliteit daarvan, de te toetsen opbrengst en de manier waarop hier leiding aan wordt gegeven, vraagt om extra aandacht en om nog aanvullende empirische inzichten. Met praktijkgericht onderzoek naar de werkzame principes van onderwijskundig leiderschap – zoals evidence-informed handelen, teacher leadership, teamleren en professionalisering –  ga je kennis en inzichten opdoen die bijdragen aan de realisatie van een lerende onderwijsinstelling die uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbetering in het onderwijs.

Samen met je collega lectoren, die binnen verschillende lectoraten in het kenniscentrum actief zijn (Pedagogiek, Didactiek van hoge verwachtingen, Leren, Motiverende leeromgevingen, Taalbewust hoger onderwijs, Integrale curriculumontwikkeling, Begeleidingskunde, Studiesucces), professionals van CVO Rotterdam en de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent ga je een onderzoeksprogramma ontwikkelen dat je samen met docenten kan uitvoeren. In het onderzoeksprogramma is het van belang dat zowel de analyse als de ontwikkeling van het concept en de effectiviteit van onderwijskundig leiderschap in lerende organisaties een plek krijgen.

Rol van de lector

 • Je versterkt het niveau van het onderwijs en beïnvloedt de strategie en doelen van opleidingen, beroepspraktijk en kenniscentrum. Dit doe je op basis van inzichten uit praktijkgericht onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, daarmee ook Hogeschool Rotterdam.
 • Je draagt zorg voor kennisdeling door samenwerking en uitwisseling met in-en externe expertisenetwerken. Je deelt onderzoeksbijdragen in interne, beleidsmatige, populariserende en wetenschappelijke publicaties.
 • Je vormt een expertisekring met docenten uit de hogeschool om samen de verschillende onderzoeksprojecten mee uit te voeren.
 • Je bent een specialist en autoriteit in het vakgebied.
 • Je hebt een visie op onderwijskundig leiderschap en lerende organisaties en relevante ervaring met het in praktijk brengen van deze visie. 

Ben jij wie we zoeken?

 

We zoeken een persoon die:

 • Brede onderzoekservaring heeft in het hoger onderwijs, bij voorkeur in het hbo.
 • Gepromoveerd is op een thematiek passend binnen de context van de onderzoeksopdracht.
 • Expertise in en ervaring met diverse onderzoeksmethoden heeft, zoals effectonderzoek, ontwikkel- en implementatieonderzoek, kwalitatief onderzoek, survey onderzoek, participatief actieonderzoek.
 • Onderzoeksbevindingen weet te vertalen naar de vo- en hbo-onderwijspraktijk en de onderwijspraktijk kan vertalen naar relevante onderzoeksvragen.
 • Zichtbaar is en vraaggestuurd kan werken.
 • Een sterk landelijk netwerk heeft.
 • Ruime ervaring heeft in het binnenhalen van externe subsidies bij grote fondsen.
 • Vaardig is in het samenwerken met management, (hoofd)docenten, onderwijskundig adviseurs, collega’s van het kenniscentrum en (inter)nationale onderzoekers op dit gebied.
 • Een inspirator en rolmodel is voor studenten, docenten en onderzoekers.
 • Affiniteit heeft met en een substantiële verbinding heeft met zowel het vo als het hbo.
 • Het lectoraat met een eigen onderzoeksprogramma voor vijf jaar kan aansturen.
 • Vaardig is in het maken van de verbinding met het onderwijs, begrip hebben voor de dynamiek in het onderwijs en weten hoe daar effectief op in te spelen. Een visie hebben op onderzoeken samen met docenten in het vo en het hbo.

Wat bieden we jou?

 • Contract voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van vijf jaar.
 • Afhankelijk van ervaring minimaal € 5.670,10 en maximaal € 7.940,29 bruto per maand bij een full time aanstelling (schaal 14 of 15). Exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Een zelfstandige en dynamische functie.
 • Scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.
 • Mogelijkheden om een goede balans te realiseren tussen werk en privé. 

Het team en de werkplek

Je komt te werken bij één van de zes kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, in dit geval Kenniscentrum Talentontwikkeling. We ontwikkelen middels praktijkgericht onderzoek kennis, inzichten en oplossingen gericht op het sociale (samenleving) en educatieve domein (school, bij deze onderzoeksopdracht specifiek die van het VO). Jouw onderzoeken en uitkomsten voeden daarnaast het praktijkgerichte onderwijs van Hogeschool Rotterdam en het hoger onderwijs. Je onderzoeksresultaten komen dus direct ten goede aan de onderwijskwaliteit van je eigen collega´s.

Je werkt samen met professionals, kennisinstituten en opleidingen van Hogeschool Rotterdam en het VO. Wij verbinden op die manier onderwijs, onderzoek en praktijk.

Meer informatie over je collega lectoren vind je hier: hr.nl/talentontwikkeling.

Hogeschool Rotterdam als werkgever

Als jij durft te kiezen voor een baan in het hoger onderwijs hebben wij de ideale werkplek voor je. Wij zijn de tweede hogeschool van Nederland en blijven de komende jaren flink verder groeien. Niet alleen in omvang. We willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarvoor hebben we mensen nodig zoals jij.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Interesse?

Is dit de baan die je zoekt of komt die in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou. Let wel, het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Vragen?

Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer dr. Frans Spierings (06-4813 6955), programmadirecteur Kenniscentrum Talentontwikkeling f.c.p.p.spierings@hr.nl of de heer drs. ir. Marc Mittelmeijer, voorzitter raad van bestuur CVO Rotterdam e.o. (06-5191 6844, m.mittelmeijer@cvo.nl).

Een inhoudelijk profiel en literatuurlijst zijn op verzoek op te vragen via een e-mail naar okc-personeel@hr.nl.

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen