Menu Zoeken English

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) wordt gevormd door de Pabo, de tweedegraads lerarenopleidingen en de masteropleiding Leren & Innoveren. Daarnaast biedt Post-hbo opleidingen aan zoals het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.  IvL werkt samen met het kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. Docenten van IvL zijn zich bewust van het feit dat ze leraar én lerarenopleider zijn. IvL wil een inclusieve leeromgeving bieden waarin studenten succesvol kunnen studeren.

Functie

Je geeft onderwijs aan studenten van de tweedegraads lerarenopleiding in voltijd- en deeltijdonderwijs (in de deeltijd ook op dinsdagavond of donderdagavond). Tot de onderwijstaken horen naast het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van groepen studenten en het coachen van individuele studenten.

In principe zijn alle lerarenopleiders betrokken bij de Schoolvak/Vakinhoudelijke leerlijn (incl. vakdidactiek en afstuderen),de cursussen Taalvaardigheid en Taalgericht lesgeven voor studenten van alle Lerarenopleidingen, Stage-Leren en werken en Studieloopbaancoaching.

Alle lerarenopleiders Nederlands zijn actief betrokken bij onderwijsinnovatie; in eerste instantie in de eigen vakgroep, al gauw voor het hele instituut. Het is juist daarom belangrijk dat docenten van de opleiding Nederlands vooral lerarenopleiders (willen) zijn.

Tot slot doe je altijd mee in de gevarieerde werkzaamheden die het werken in een vakgroep met zich meebrengt.

Profiel

 • Je bent een lerarenopleider en hebt kennis over / ervaring met:
  • het uitvoeren van lessen over aspecten uit de Neerlandistiek bij voorkeur  op het gebied van taalbeheersing of taalvaardigheid vakdidactiek en  taalgericht / taalontwikkelend lesgeven,
  • het ontwerpen van onderwijs- en leermaterialen en toetsen,
  • het coachen op de pedagogische, vakdidactische en groepsdynamische rol van de leraar,
  • het voorbereiden op en begeleiden en beoordelen van praktijkgericht onderzoek door onze studenten.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent in het bezit van een masteropleiding en een eerste of tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands.
 • Je hebt een duidelijke en eigen visie op het Opleiden van leraren Nederlands voor het beroep en kunt die vertalen naar je eigen onderwijs.
 • Je bent op de hoogte van actuele onderwijskundige en pedagogische inzichten, methoden en technieken en kunt die integreren in je eigen onderwijs en uitdragen in het team.
 • Je hebt –bij voorkeur recente- leservaring in het tweedegraads onderwijs voor het schoolvak Nederlands.
 • Je gebruikt onderwijstechnologie om studenten beter te laten leren, maar ook als voorbeeld voor de beroepspraktijk. 

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging dienstverband (D4 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal €2.769,32 en maximaal €4.892,31 (schaal 10/11) bruto per maand bij een volledige dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden, een aantrekkelijke pensioenregeling. Als lerarenopleider neem je in ieder geval deel aan het driejarige inductieprogramma dat voor lerarenopleider binnen IvL is ontwikkeld.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Gosse Romkes, onderwijsmanager van het cluster Talen van de tweedegraads lerarenopleidingen, tel. 0646 633 440 of per mail naar g.romkes@hr.nl.

Sluitingsdatum: 18 november 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.