Menu Zoeken English

Lerarenopleider Nederlands (0,8-1,0 fte)

Instituut voor Lerarenopleidingen

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar de ‘Focus’ op goed onderwijs in de bachelor opleidingen centraal staat. IvL wordt gevormd door de Pabo, de Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, de masteropleiding Leren & Innoveren en de Unit Onderwijs & Educatie. Het instituut is verder nauw verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek uit dat relevant is voor de beroepspraktijk van leraren en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. De leeromgeving is uitdagend, innovatief en flexibel, doordat attractief en intensief onderwijs op maat wordt aangeboden. IvL is een kennisinstituut waar praktijkervaring en bewezen praktijkkennis elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt voor al ons handelen is: “Teach as you preach!”.

Dit is zichtbaar in vier kernwaarden die ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven:

 • Studentgerichtheid,
 • Verbonden en betrokken,
 • Innovatief –extern georiënteerd,
 • Resultaat –en doelgerichtheid.

Functie

Je geeft onderwijs aan studenten van de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands in voltijd- en deeltijdonderwijs (in de deeltijd ook op dinsdagavond en donderdagavond). Tot de onderwijstaken horen naast het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van groepen studenten en het coachen van individuele studenten. In principe zijn alle lerarenopleiders betrokken bij de leerlijnen Vak/vakdidactiek (inclusief afstuderen), Stage-Leren en werken en Studieloopbaancoaching.

Alle lerarenopleiders Nederlands zijn actief betrokken bij onderwijsinnovatie; in eerste instantie in de eigen vakgroep, al gauw voor het hele instituut. Het is juist daarom belangrijk dat docenten van de opleiding Nederlands vooral lerarenopleiders (willen) zijn.

Tot slot doe je altijd mee in de gevarieerde werkzaamheden die het werken in een vakgroep met zich meebrengt.

Profiel

 • Je bent een lerarenopleider en hebt kennis over / ervaring met:
  • het uitvoeren van lessen op het gebied van taalbeheersing en  taalgericht / taalontwikkelend lesgeven,
  • het ontwerpen van onderwijs- en leermaterialen en toetsen,
  • het coachen op de pedagogische, vakdidactische en groepsdynamische rol van de leraar,
  • het voorbereiden op en begeleiden en beoordelen van praktijkgericht onderzoek door onze studenten.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent in het bezit van een masteropleiding en een eerste of tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands.
 • Je hebt een duidelijke en eigen visie op het Opleiden van leraren Nederlands voor het beroep en kunt die vertalen naar je eigen onderwijs.
 • Je bent op de hoogte van actuele onderwijskundige en pedagogische inzichten, methoden en technieken en kunt die integreren in je eigen onderwijs en uitdragen in het team.
 • Je hebt –bij voorkeur recente- leservaring in het tweedegraads onderwijs Nederlands.
 • Je gebruikt onderwijstechnologie om studenten beter te laten leren, maar ook als voorbeeld voor de beroepspraktijk.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging (D4 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal €2.769,32 en maximaal €4.892,31 (schaal 10/11) bruto per maand bij een volledige dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Als lerarenopleider neem je in ieder geval deel aan het driejarige inductieprogramma dat voor lerarenopleider binnen IvL is ontwikkeld.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Edwin de Vette, opleidingscoördinator Nederlands voor inhoudelijke vragen, tel. 010-794 4439 en Gosse Romkes, onderwijsmanager van het cluster Talen van de tweedegraads lerarenopleidingen voor andere vragen, tel. 010-794 4145.

Sluitingsdatum: 19 april 2019

Je kunt uitsluitend online via de website solliciteren!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.