Menu Zoeken English

Lector Sensortechnologie (0,6 fte)

Kenniscentrum Duurzame Havenstad

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van goed onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van het leven lang leren. De Hogeschool Rotterdam werkt met twaalf onderwijsinstituten, vijf kenniscentra en twee expertisecentra aan het realiseren van die doelen. De beoogde lector Sensortechnologie zal worden aangesteld bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad bij de onderzoekslijn ‘Hightech droge voeten in de Rotterdamse Delta’.

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat alle ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Duurzaamheid is voor ons een kenmerk dat raakt aan heel veel facetten en wordt bepaald door een complexe wisselwerking tussen economische, ecologische, sociale en technische aspecten. Het vergroten van de duurzaamheid van een bepaald object betekent voor ons, dat we niet alleen kijken naar de fysieke footprint, maar ook naar de totale impact van het object op de omgeving.

Als onderdeel van Hogeschool Rotterdam streeft Kenniscentrum Duurzame HavenStad naar een zo optimaal mogelijke verweving van onderwijs, onderzoek en praktijk. Een lector die in dienst komt bij kenniscentrum Duurzame HavenStad krijgt het eerste jaar de opdracht om te verbinden met de onderwijsteams van relevante opleidingen om samen met deze teams en partijen in de praktijk te komen tot een passende onderzoeksagenda voor de volgende jaren. Een lector heeft bij ons tot taak om via praktijkgericht onderzoek docenten te helpen te professionaliseren op onderzoek en/of kennisontwikkeling en daarbij aan te haken op het onderwijs van de betrokken opleidingen. In sommige gevallen gaat het daarbij om een promotieproject waarin de lector co-promotor is. Een lector staat in de regel niet voor de klas en bereikt studenten in de meeste gevallen via projecten die docenten daar uitzetten. Kenniscentrum Duurzame HavenStad werkt onderwijs- en praktijkgedreven vanuit het idee dat de nieuwe kennis inzetbaar moet zijn in beide. Het verwerven van subsidie maakt deel uit van de opgave van de lector, maar alleen in tweede instantie.

Functie

De lector maakt deel uit van een onderzoeksteam dat zich richt op onderzoek naar de inzet van nieuwe technologie voor watervraagstukken. De Rotterdamse regio met zijn wereldhaven is de uitgelezen omgeving voor onderzoek dat direct aansluit op de praktijk. Het onderzoek spitst zich toe op het doorontwikkelen van technologieën met potentie zodat deze een duurzame oplossing worden voor de vele watervraagstukken in de deltaregio. Een van de wetenschappelijke ontwikkelingen die aantrekkelijk is voor de regio is de ontwikkeling en inzet van sensoren bij het monitoren van de waterkwaliteit en het slimmer managen van water. Hieronder valt ook het opbouwen van meer inzicht in de effectiviteit van klimaatadaptatie maatregelen door betere metingen. In eerdere onderzoeksprojecten is gewerkt met onderwaterdrones om veranderingen in waterkwaliteit te meten. Maar ook metingen om onderhoud aan waterwegen en waterbuffers te plannen, bijvoorbeeld met behulp van swarming technologie, zijn interessant. De onderzoeksvraag waar de onderzoekslijn High Tech droge voeten in de Rotterdamse delta” zich op richt is:

Welke nieuwe technologie is inzetbaar voor de watervraagstukken in de Rotterdamse Delta en welke systemische en infrastructurele middelen moeten daar omheen worden ingericht?

Behalve de lector Sensortechnologie maakt de lector Waterinnovaties deel uit van de onderzoekslijn. Gezien dit team in combinatie met het vraagstuk zal de lector Sensortechnologie zich vooral richten op ontwikkelen van kennis waarmee de theorie rond sensoren in een praktisch kader wordt verrijkt. Dit betekent dat wij zoeken naar een lector met inhoudelijke technische kennis over de ontwikkeling en inzet van sensoren en het interpreteren en omgaan met de data die een sensor oplevert.

Profiel

De lector is een hooggekwalificeerde professional (bijvoorbeeld gepromoveerd elektrotechnicus of natuurkundige), die op het beschreven kennis- en beroepsdomein:

 • Een visionair is en een (erkende) reputatie van autoriteit heeft;
 • Affiniteit heeft met het doen van onderzoek in het HBO;
 • Gepromoveerd is (niet gepromoveerde kandidaten komen niet in aanmerking voor de functie van lector);
 • Vaardig is in het inhoudelijk en onderzoeksmatig samenwerken met partners in het onderwijs om in de relevante beroepspraktijk attractief praktijkgericht onderzoek te doen;
 • Aantoonbare ervaring heeft met toepassing van nieuwe sensortechnologie en relevante kennis heeft over de toepassing ervan in een watercontext;
 • Affiniteit heeft met interdisciplinair samenwerken;
 • Uitgebreide ervaring heeft met praktijkgericht onderzoek en -advies op het beschreven kennis-en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante publicaties op het vakgebied en verrichte werkzaamheden; uitgebreide kennis heeft van en ervaring met sensortechnologie; innovatie; (innovatie) management en project- en programmamanagement;
 • Vaardig is in het ontwikkelen en onderhouden van een sterk netwerk in de relevante beroeps- en onderzoekspraktijk;
 • Vaardig is in het uitdragen van en verwerven van draagvlak voor de strategie, het beleid en opdrachten voor het kenniscentrum;
 • Praktijkgerichte-, participatieve en innovatieve onderzoeks- / projectaanpakken kan ontwerpen;
 • Goede coachingsvaardigheden heeft.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van zes jaar. Het salaris bedraagt €5.642,27 en maximaal €7.284,86 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met de mevrouw dr. ir. A.I.M. Voorbij, directeur van het Kenniscentrum Duurzame HavenStad, telefoonnummer 010-794 5479.

Sluitingsdatum: 1 augustus 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.