Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra en twee centres of expertise aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector Didactiek zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Kenniscentrum Talentontwikkeling onderzoekt met circa 60 medewerkers hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden. Het kenniscentrum onderzoekt innovaties in en mét de praktijk. Lectoren en onderzoekers werken hierbij samen met de (toekomstige) professionals. Deze kennis helpt bij het oplossen van vraagstukken in de praktijk, is inspirerend voor studenten en docenten en relevant voor het toetsen en bouwen van theorieën.

Hogeschool Rotterdam focust haar onderzoek op vijf regionaal verankerde thema's, belegd in vijf kenniscentra. Binnen deze kenniscentra zijn meerdere lectoren actief die onderzoek verrichten.

Kenniscentrum Talentontwikkeling werkt intensief samen met opleidingen binnen het Instituut voor Lerarenopleidingen en Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Meer informatie over de missie, visie, doelen en strategie is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/talentontwikkeling/over-het-kenniscentrum/

Functie en werkgebied

De afgelopen drie jaren waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs voor de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs 2017; 2018; 2019). Leerlingen en studenten met laagopgeleide ouders en met een migratieachtergrond hebben volgens deze rapporten stelselmatig minder kansen op schoolsucces. Veel factoren spelen hierbij een rol: systeemkenmerken zoals vroege selectie en de rol van eindtoetsen, de thuissituatie, schoolfactoren, en leerling- en leraarsfactoren.

Voor de lerarenopleidingen zijn leraarsfactoren in het bijzonder van belang omdat deze de grootste impact hebben op de kwaliteit van onderwijs in de klas, de studievoortgang van de individuele student, en vervolgens de doorstroom van bevoegde en bekwame docenten naar de arbeidsmarkt c.q. het werkveld. Leraarsfactoren, waaronder pedagogisch en didactische gedragsindicatoren verhogen de effectiviteit van het onderwijs en vormen daarmee de belangrijkste indicator voor succesvol studeren en studiesucces (Hattie, 2012: Leren zichtbaar maken).

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) en Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO) van Hogeschool Rotterdam starten twee nieuwe, onderling nauw verbonden lectoraten: een met het zwaartepunt op didactiek, en een met het zwaartepunt op pedagogiek. De begrippen didactiek en pedagogiek in het onderwijs hebben allebei betrekking op het primaire proces in het onderwijs, van interactie tussen leraar en leerling met als doel om leerprocessen in gang te zetten. Bij didactiek gaat het om een systematische manier van werken die erop gericht is de leerprocessen efficiënt en effectief te maken. Bij pedagogiek gaat het om het verbinden van de leerprocessen met kenmerken van de leerlingen, zoals motivatie, voorkennis, culturele identiteit en persoonlijkheid.

De lector versterkt het niveau van het onderwijs en beïnvloedt de strategie en doelen van opleidingen, beroepspraktijk en kenniscentrum op basis van inzichten uit praktijkgericht onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

De lector verricht hiertoe innovatieve, onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden op het gebied van pedagogiek / didactiek die relevant zijn voor het onderwijs en de beroepspraktijk.

De lector werkt hierbij samen met de hoofddocenten en onderwijsteams van het Instituut voor Lerarenopleidingen en met de lectoren en onderzoekers in het Kenniscentrum.

Daarnaast draagt de lector eraan bij dat de in het onderzoek vergaarde kennis wordt vertaald naar het onderwijs voor zowel de Bachelor als de Masteropleiding op Hogeschool Rotterdam en aan de professionalisering van docenten en studenten. Ook dient hij/zij deze kennis via (inter)nationale presentaties en publicaties uit te dragen naar buiten en ten goede te laten komen aan het werkveld.

Profiel

De lector is een professional die:

 • Op het beschreven kennis- en beroepsdomein een visionair is en een (erkende) reputatie heeft.
 • Brede onderzoekservaring heeft in de onderwijspraktijk van po, vo, mbo of ho;
 • Is gepromoveerd op een thematiek passend binnen de context van de onderzoeksopdracht;
 • Expertise en ervaring in diverse onderzoeksmethoden heeft, zoals effectonderzoek, ontwikkel- en implementatie onderzoek, kwalitatief onderzoek, survey onderzoek;
 • De onderzoeksbevindingen weet te vertalen naar de onderwijspraktijk, specifiek van po, vo en de lerarenopleidingen;
 • Ervaring heeft met het leiden van grote projecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Zichtbaar is en vraaggestuurd kan werken;
 • Het lectoraat kan aansturen met een eigen onderzoeksprogramma voor vier jaar;
 • Een bruggenbouwer is tussen verschillende deelbelangen van verschillende beroepsgroepen en instellingen;
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten met het werkveld in de regio en daarnaast een relevant netwerk heeft in binnen- en buitenland;
 • Een inspirator is voor onderwijsprofessionals, docenten en studenten binnen en buiten het Kenniscentrum die docenten en studenten kan begeleiden bij het doen van eigen praktijkonderzoek.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €5.642,27 en maximaal €7.284,86 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Kenniscentrum Talentontwikkeling: de heer dr. Frans Spierings (06-48136955), f.c.p.p.spierings@hr.nl en/of Instituut voor Lerarenopleidingen, mevrouw drs. Els de Bock (010-7944280), d.e.de.bock@hr.nl.

Sluitingsdatum: 21 augustus 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.