Menu Zoeken English

Lector Lichtgewicht Construeren (0,4 fte)

Kenniscentrum Duurzame Havenstad

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van goed onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van het leven lang leren. De Hogeschool Rotterdam werkt met twaalf onderwijsinstituten, vijf kenniscentra en twee expertisecentra aan het realiseren van die doelen. De beoogde lector Lichtgewicht Construeren zal worden aangesteld bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad bij de onderzoekslijn ‘Technische innovaties voor een duurzame maritieme toekomst’.

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat alle ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Duurzaamheid is voor ons een kenmerk dat raakt aan heel veel facetten en wordt bepaald door een complexe wisselwerking tussen economische, ecologische, sociale en technische aspecten. Het vergroten van de duurzaamheid van een bepaald object betekent voor ons, dat we niet alleen kijken naar de fysieke footprint, maar ook naar de totale impact van het object op de omgeving.

Als onderdeel van Hogeschool Rotterdam streeft Kenniscentrum Duurzame HavenStad naar een zo optimaal mogelijke verweving van onderwijs, onderzoek en praktijk. Een lector die in dienst komt bij kenniscentrum Duurzame HavenStad krijgt het eerste jaar de opdracht om te verbinden met de onderwijsteams van relevante opleidingen om samen met deze teams en partijen in de praktijk te komen tot een passende onderzoeksagenda voor de volgende jaren. Een lector heeft bij ons tot taak om via praktijkgericht onderzoek docenten te helpen te professionaliseren op onderzoek en/of kennisontwikkeling en daarbij aan te haken op het onderwijs van de betrokken opleidingen. In sommige gevallen gaat het daarbij om een promotieproject waarin de lector co-promotor is. Een lector staat in de regel niet voor de klas en bereikt studenten in de meeste gevallen via projecten die docenten daar uitzetten. Kenniscentrum Duurzame HavenStad werkt onderwijs- en praktijkgedreven vanuit het idee dat de nieuwe kennis inzetbaar moet zijn in beide. Het verwerven van subsidie maakt deel uit van de opgave van de lector, maar alleen in tweede instantie.

Functie

De lector maakt deel uit van een onderzoeksteam dat zich richt op onderzoek naar de inzet van nieuwe methoden en technieken voor het verduurzamen van de maritieme sector. De Rotterdamse regio met zijn wereldhaven en grote maritieme sector is de uitgelezen omgeving voor onderzoek dat direct aansluit op de praktijk. Het onderzoek spitst zich toe op het doorontwikkelen van methoden en technieken met potentie om constructies lichter en met minder of ander materiaal uit te voeren. Hierbij is er bijzondere interesse voor ontwerpen en construeren met composieten. Doelstelling is om door het verbeteren van constructies hetzij materiaalbesparing te realiseren dan wel een overschakeling op alternatieve, hernieuwbare grondstoffen.

De onderzoeksvraag waar de onderzoekslijn “Technische innovaties voor een duurzame maritieme toekomst” zich op richt is:

Welke ingrepen zijn mogelijk om een significante duurzaamheidslag te maken in de maritieme sector?

Het onderzoeksteam, waarvan ook de lector “Maritime Human Factors” deel uitmaakt, richt zich op de ontwikkeling van kennis en toepassing. Hiervoor zoeken wij een lector met inhoudelijke technische kennis over ontwerpen van lichtgewicht constructieseren en alternatievenieuwe materialen die daarvoor ingezet kunnen worden.

Daarnaast draagt de lector bij aan het verbinden van kennis(ontwikkeling), praktijk en onderwijs. Onderzoek wordt geïnitieerd en aangestuurd door de lector en uitgevoerd met medewerking van docenten en studenten van onderwijsinstituten in het kader van studieonderdelen, zoals stages, projecten en afstudeeronderzoek. De resultaten van onderzoek worden teruggekoppeld met de onderwijsinstituten en vinden hun weg naar het curriculum.

Profiel

De lector is een hooggekwalificeerde professional (bijvoorbeeld gepromoveerd maritiem technicus of werktuigbouwkundige), die op het beschreven kennis- en beroepsdomein:

 • Een visionair is en een (erkende) reputatie van autoriteit heeft;
 • Gedreven is en graag initiatief neemt;
 • Affiniteit heeft met het doen van onderzoek in het HBO;
 • Gepromoveerd is (niet gepromoveerde kandidaten komen niet in aanmerking voor de functie van lector);
 • Aantoonbaar vaardig is in het inhoudelijk en onderzoeksmatig samenwerken met partners in het onderwijs en de relevante beroepspraktijk om attractief praktijkgericht onderzoek te doen;
 • Aantoonbare ervaring heeft met toepassing van lichtgewicht construeren ontwerpen en constructie van maritieme objecten en bij voorkeur ook kennis heeft over construeren met composieten;
 • Affiniteit heeft met interdisciplinair samenwerken en van nature een verbinder is;
 • Uitgebreide ervaring heeft met praktijkgericht onderzoek en -advies op het beschreven kennis-en beroepsdomein, onder meer blijkend uit relevante publicaties op het vakgebied en verrichte werkzaamheden; uitgebreide kennis heeft van en ervaring met lichtgewicht construeren; innovatie en eventueel toepassen van composieten;
 • Vaardig is in het ontwikkelen en onderhouden van een sterk netwerk in de relevante beroeps- en onderzoekspraktijk;
 • Vaardig is in het uitdragen van en verwerven van draagvlak voor de strategie, het beleid en opdrachten voor het kenniscentrum;
 • Praktijkgerichte-, participatieve en innovatieve onderzoeks-/projectaanpakken kan ontwerpen.
 • Goede coachingsvaardigheden heeft.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo), met onmiddellijke ingang, voor de duur van zes jaar. Het salaris bedraagt minimaal €5.642,27 en maximaal €7.284,86 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw dr. ir. A.I.M. Voorbij, directeur van het Kenniscentrum Duurzame HavenStad, telefoonnummer 010-794 5479.

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.