Menu Zoeken English

Docent ‘Taal en Academisch schrijven’ Lerarenopleiding Nederlands (0,2 fte)

Instituut voor Lerarenopleidingen

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam waar de ‘Focus’ op goed onderwijs in de bachelor opleidingen centraal staat. IvL wordt gevormd door de pabo, de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, de masteropleiding Leren & Innoveren en de Unit Onderwijs & Educatie. Het instituut is verder nauw verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek uit dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. De leeromgeving is uitdagend, innovatief en flexibel, doordat attractief en intensief onderwijs op maat wordt aangeboden. IvL is een kennisinstituut waar praktijkervaring en bewezen praktijkkennis elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt voor al ons handelen is: “Teach as you preach!”.

Dit is zichtbaar in vier kernwaarden die ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven:

  • Studentgericht,
  • Verbonden en betrokken,
  • Innovatief– en extern georiënteerd,
  • Resultaat– en doelgericht.

Lerarenopleiding Nederlands

De opleiding Nederlands is een middelgrote lerarenopleiding. Zij biedt voor verschillende studentgroepen aantrekkelijke opleidingsroutes aan die snel leiden naar een tweedegraads bevoegdheid in het schoolvak Nederlands. Daarnaast verzorgt de opleiding Nederlands taalcursussen voor studenten van de andere 10 tweedegraads lerarenopleidingen van het instituut. Twee jaar geleden is een leerlijn ‘Academische taalvaardigheid’ ontwikkeld die studenten van de lerarenopleiding ondersteunt bij het ontwikkelen van hun taalcompetentie. De leerlijn start in leerjaar 1 en loopt door tot en met leerjaar 3. In leerjaar 3 biedt de opleiding Nederlands in samenspraak met de andere opleidingen ook de cursus Taalgericht Vakonderwijs aan.

Wie zoeken we?

We komen graag in contact met mannelijke en vrouwelijke docenten Nederlands die het als een uitdaging zien een directe bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling van onze studenten en meer in het bijzonder de academische taalvaardigheid. Je geeft als onderdeel van een groter team 2 tot 4 taalcursussen per onderwijsperiode. Een taalcursus haakt altijd aan op een bestaande cursus met taaltaken zodat het geleerde in een betekenisvolle context wordt toegepast. De nadruk ligt op het individuele niveau van een student en de taalgroei die nodig is op basis van heldere taaldoelen. Je bent goed in het geven van feedback, zowel schriftelijk als mondeling, en kunt studenten makkelijk uitdagen werk te maken van ‘taal’. Je bent een motiverende persoonlijkheid die de schoonheid van onze taal kent.

We zijn op zoek naar enthousiaste en bevlogen collega’s Nederlands die minimaal beschikken over een 2de graads les bevoegdheid.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Vragen?

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je terecht bij opleidingscoördinator Nederlands, Edwin de Vette, via mail naar e.de.vette@hr.nl.

Sluitingsdatum: 18 juni 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.