Menu Zoeken English

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Goed onderwijs in de bachelor opleidingen staat centraal.

IvL wordt gevormd door de pabo, de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en de masteropleiding Leren & Innoveren. Daarnaast verzorgt IvL post-hbo onderwijs.

Het instituut is verder nauw verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling. Dit kenniscentrum voert praktijkgericht onderzoek uit dat relevant is voor de beroepspraktijk en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

IvL leidt startbekwame leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. De leeromgeving is uitdagend, innovatief en flexibel, doordat attractief en intensief onderwijs op maat wordt aangeboden. IvL is een kennisinstituut waar praktijkervaring en bewezen praktijkkennis elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt voor al ons handelen is: “Teach as you preach!”.

Dit is zichtbaar in vier kernwaarden die ons werk binnen het instituut inhoud en richting geven:

 • Studentgericht,
 • Verbonden en betrokken,
 • Innovatief –extern georiënteerd,
 • Resultaat –en doelgericht.

MLI

Binnen de masteropleiding Leren & Innoveren worden ervaren docenten opgeleid tot voortrekkers van innovatie op het gebied van leren in hun eigen werkcontext. Zij doen dit zoveel mogelijk samen met hun collega’s. MLI’ers verkennen en verhelderen praktijkvraagstukken, stellen het handelen in de praktijk bij, beoordelen het effect en herhalen zo nodig deze cyclus. Afgestudeerden zetten daartoe hun competenties met betrekking tot leren, onderzoeken en innoveren in.

Onderwijs binnen de MLI vindt voor de eerstejaarsstudenten op woensdag en voor de tweedejaarsstudenten op dinsdag plaats. De docent dient op bovengenoemde dagen en incidenteel in de avonduren beschikbaar te zijn.

Functie

We verwachten dat een MLI-docent op een inspirerende wijze onderwijs verzorgt aan de masterstudenten. De docent weet onderwijsstromingen en onderwijstheorieën te vertalen naar eigen pedagogisch en didactisch handelen. Hij weet hierin vernieuwend te zijn en weet de actualiteit in te bedden in zijn onderwijs. We zijn op zoek naar een collega die ervaring en kennis heeft in het ontwerpen en implementeren van onderwijsvernieuwingen. Naast docent ben je ook leerteambegeleider en begeleid je 6 á 7 studenten in een leerteam. Tot slot vinden we het belangrijk dat je zelf goede voorbeelden hebt van ingezette onderwijsverbeteringen.

Taken

Als docent MLI ben je lid van het docententeam. Het team bestaat uit zes docenten. De belangrijkste taken zijn:

 • op inspirerende en vernieuwende wijze onderwijs geven aan de masterstudenten;
 • studenten coachen in hun professionele ontwikkeling, zowel in leerteam als individueel verband;
 • studenten formatief en summatief beoordelen (incl. eindassessments);
 • ontwikkelen en actualiseren van de verschillende onderdelen van het curriculum;
 • studenten trainen in hun persoonlijke leiderschap;
 • jezelf in samenwerking met het team breder ontwikkelen door verdieping in thema’s: leren, onderzoeken en innoveren;
 • actieve deelname aan het debat over onderwijs binnen de hogeschool, de stad en het land.

Profiel

 • Je hebt een professionele, academische en inspirerende attitude;
 • Je beschikt over kennis van zowel onderwijsgeschiedenis als actuele onderwijsontwikkelingen;
 • Je hebt ervaring met het implementeren van onderwijskundige innovaties in onderwijs;
 • Je bent vaardig in het coachen van ervaren onderwijsprofessionals;
 • Je beschikt over voldoende kennis van leren en kunt dit vertalen in pedagogisch/didactisch handelen;
 • Je bent een goede en enthousiaste docent met een onderwijsbevoegdheid en hebt onderwijservaring in het po, vo, mbo, hbo of wo;
 • Je hebt kennis en ervaring over Lesson Study en het implementeren hiervan in een curriculum;
 • Je hebt een voor de opleiding relevante mastertitel;
 • Zelf gepromoveerd zijn of aan het promoveren is een pré.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op vast dienstverband (D3 cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal €3.560,72 en maximaal €5.564,23 (schaal 11/12) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annemarie van Efferink, onderwijsmanager, via 0641 687 151 of mail: effac@hr.nl.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 25 juni en woensdag 26 juni 2019.

Sluitingsdatum: 20 juni 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.