Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio.  Belangrijkste doelstellingen zijn het bieden van kwalitatief goed onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam is gericht op het studiesucces van studenten en wil de mogelijkheid voor studenten om deel te nemen aan het hoger onderwijs vergroten.

Hogeschool Rotterdam werkt met dertien onderwijsinstituten, vijf kenniscentra, twee expertisecentra en vier centrale stafdiensten aan het realiseren van deze doelen.

De instituten werken zeer nauw samen om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op het beroepenveld. De stafdiensten werken intensief samen om de ondersteuning en faciliteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van studenten, opleidingsteams en onderzoekers. 

Dienst Faciliteiten en Informatietechnologie

De dienst Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT) is één van de vier centrale stafdiensten binnen Hogeschool Rotterdam. De dienst FIT wil partner zijn van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en is gericht op service, ondersteuning en het proactief wegnemen van alle mogelijke barrières voor experiment en ontwikkeling.

De dienst FIT levert integrale dienstverlening vanuit de afdelingen Vastgoed en Huisvesting, Inkoop & Contractmanagement, Integrale Veiligheid, Informatie Technologie en Services.

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de dienst FIT bij brede thema's als kwaliteit, communicatie, hospitality, secretariaat en financiën.

Bij de dienst FIT werken ruim 250 medewerkers. Die werken waar nodig en mogelijk nauw samen met hun collega’s van de drie andere stafdiensten: Concernstaf (CcS), Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) en Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). In gezamenlijkheid zetten de diensten zich in voor het ondersteunen en faciliteren van studenten en medewerkers en leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Functie

Voor de dienst FIT is Hogeschool Rotterdam op zoek naar een nieuwe directeur. Gezocht wordt een ervaren leidinggevende, die weet te verbinden vanuit empathie, inspiratie en daadkracht. De dienst FIT is bezig met een verandertraject gericht op de verbetering van de interne cultuur. In het afgelopen jaar hebben de interim-directeur en de leden van het managementteam gezamenlijk invulling en uitvoering gegeven aan de eerste stappen. Hiermee is een basis gelegd. Nu is het zaak de ingezette koers te continueren, aan te scherpen en bij te sturen waar nodig.

De nieuwe directeur is in staat om sturing te geven en structuur te bieden aan een grote complexe dienst in verandering en hierbij het managementteam ontwikkelingsgericht te begeleiden door ze in hun kracht te zetten en ruimte te bieden voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, de kwaliteit en optimalisatie van de dienstverlening, de meerjarige financiële en personele planning binnen de dienst en de samenwerking met strategische partners.

Naast de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen dienst zoekt de directeur FIT als actief lid van het directieteam van Hogeschool Rotterdam ook naar verbinding en samenwerking met de collega-directeuren om de ambities van Hogeschool Rotterdam waar te maken. Je treedt op als ambassadeur van de dienst in zowel interne als externe (strategische) overleggen. Verder heb je als directeur een hogeschool brede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige, optimale en financieel verantwoorde vastgoedportefeuille. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsbeleid, informatie- en communicatietechnologie, inkoopbeleid, integraal veiligheidsbeleid en een welkome en gastvrije Hogeschool Rotterdam, passend bij de strategische agenda van de hogeschool en de wensen van haar gebruikers.

Profiel

De dienst FIT heeft behoefte aan een flexibele, mens- en oplossingsgerichte leidinggevende, die – door verder te werken aan leiderschapsontwikkeling en teamvorming – het volwassenheidsniveau van de dienst kan verhogen. Je bent daarbij een coach voor je MT-leden, een coöperatief teamlid voor je mededirecteuren en een volwaardig gesprekspartners op alle relevante issues voor het College van Bestuur. Je bent betrokken, inspirerend en sturend op resultaten. De directeur FIT geeft ruimte om binnen de resultaatafspraken invulling te geven aan de taak en zal daarbij constructieve feedback geven. Je staat kortom voor een effectieve en efficiënte dienstverlening vanuit de dienst FIT, bevordert daar trots en eigenaarschap, bent zichtbaar en toont voorbeeldgedrag.

Tezamen met een aantal meer generieke aspecten leidt dit tot het volgende profiel van de best passende kandidaten voor deze functie:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante opleiding gevolgd
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring als leidinggevende in een grote, complexe en kennisintensieve organisatie, bij voorkeur ook in de aansturing van verschillende soorten teams
 • Je beschikt door die ervaring én door je persoonlijkheid over een breed handelingsrepertoire
 • Je hebt kennis van bedrijfskundige processen en een goede kijk op vastgoed- en huisvestingstrajecten, ICT, inkoop, contractmanagement en integrale veiligheid
 • Je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van verandertrajecten
 • Je kunt heel goed duidelijke doelen stellen en deze vertalen naar de werkvloer
 • Je hebt overtuigingskracht, daadkracht en durft beslissingen te nemen
 • Je bent organisatiesensitief en goed in staat om samen te werken met andere geledingen binnen Hogeschool Rotterdam
 • Je hebt innovatie hoog in het vaandel staan en staat altijd open voor ideeën
 • Je bent in staat te verbinden en draagvlak te creëren voor het beleid bij management en medewerkers
 • Je integriteit staat nooit ter discussie en je beschikt over een stevige ruggengraat
 • Je hebt plezier in je werk en straalt energie uit
 • Je bent een stevig gesprekspartner, maar ook behendig in de omgang en beschikt over een gezonde dosis flair en humor

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie. Benoeming vindt plaats voor een jaar, met uitzicht op vast. De bezoldiging is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en bedraagt maximaal €8.005,52,- bruto per maand (schaal 16, cao hbo). Een 13de maand is onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder zijn er goede scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 3 of 4 kandidaten voor bij Hogeschool Rotterdam. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Hieronder de beoogde planning in de volgende weken:

Week 16 - 18     Responstermijn

Week 18 - 19     Gesprekken bij Boer & Croon

Week 20 - 21     Voordracht van kandidaten aan Hogeschool Rotterdam

Week 22            Selectiegesprekken Hogeschool Rotterdam (28 mei)

Week 23            Assessment kandidaten

Week 23            Vervolggesprekken Hogeschool Rotterdam (5 juni)

Week 24            Arbeidsvoorwaardengesprek (12 juni)

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 3 mei melden door een motivatiebrief en een curriculum vitae te sturen naar s.leistra@boercroon.nl.

Je kunt je brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen is hij te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 020-301 43 07) of via zijn mailadres: s.leistra@boercroon.nl.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.