Menu Zoeken English

De Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam, Zadkine en Albeda dat is gestart is om alle Associate degree (Ad) opleidingen onder één dak, en volgens een strategische visie aan te bieden.

Voor de examencommissie zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar een ambtelijk secretaris, die onderdeel uitmaakt van het bedrijfsbureau van de Rotterdam Academy. De ambtelijk secretaris verzorgt tevens de secretariële ondersteuning van de examencommissie.

De functie kan worden vervuld in combinatie met andere (onderwijs/ondersteunende)taken.

Functie

Kernactiviteiten examencommissie:

 • Op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;
 • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • Maatregelen nemen bij fraude meldingen en klachten rondom toetsing;
 • Jaarlijks rapporteren aan het instellingsbestuur.

Taak en inhoud secretaris examencommissie:

 • Zorgen voor correcte en tijdige documentatie, registratie en verslaglegging van besluiten, correspondentie en overige zaken van de examencommissie;
 • Ontvangen, agenderen en beheren van verzoeken van leden van de examencommissie, studenten, directie en overige organen binnen RAc en de Hogeschool;
 • Inhoudelijke voorbereiding van de vergadering waaronder het opstellen van examenprogramma’s, adviezen voor vrijstellingen, fraudezaken ect; agenda’s opstellen en versturen van uitnodigingen van vergaderingen van de examencommissie en andere overleggen van de examencommissie;
 • Notuleren van vergaderingen en overleggen van de examencommissie;
 • Opstellen van verweerschriften ten behoeve van zaken van het College van Beroep voor de Examens;
 • Uitvoering geven aan de door de examencommissie genomen besluiten;
 • Opstellen van het concept jaarverslag.

Alle taken worden uitgevoerd in nauw overleg met de examencommissie.

De ambtelijk secretaris ondersteunt de examencommissie. Hiervoor zijn de volgende kwalificaties benodigd:

 • Kennis hebben van onderwijsprogramma en eindkwalificaties van de betreffende opleiding(en);
 • Kennis hebben van wetgeving, reglementen, beleid en kwaliteitsprocedures m.b.t. toetsing;
 • Kennis hebben van regelgeving en procedures voor het verlenen van vrijstellingen en globaal op de hoogte zijn van de inhoud van verwante opleidingen.

N.B. Onder “kennis hebben van” wordt ook verstaan de bereidheid en het vermogen zich snel in te werken.

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kritisch zijn en durven vragen stellen;
 • Bereid om aanvullende scholing en cursussen te volgen;
 • Competenties: communicatief vaardig, zelfstandig, nauwkeurig;
 • Kennis van: wet- en regelgeving, WHW, OER, curricula en Hogeschoolgids;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal.

Wat bieden we jou?

Hogeschool Rotterdam biedt een tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband (D3 cao HBO). Er geldt een proeftijd van 1 maand. Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal €2.212,26 en maximaal €2.995,17 bruto per maand (schaal 7) bij een voltijds dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angela Vroegindeweij (a.j.vroegindeweij@hr.nl / 010-794 6307).

Sluitingsdatum: 30 november 2019

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.