Menu Zoeken English

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam is, voor een aanstellingsperiode van ten minste 4 jaar, op zoek naar een lector Motiveren voor 3 dagen per week. Het bijzondere van dit lectoraat is dat het wordt geïnitieerd door vijf VO/VSO- schoolbesturen in Zeeland.

Met dit lectoraat geven we een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van docent-onderzoekers, leraren-in-opleiding en lerarenopleiders in samenwerking met het werkveld. Het lectoraat ‘motiveren’ ontsluit wetenschappelijke inzichten voor de praktijk, het laat studenten en docenten actief kennismaken met een effectief instrumentarium in het motiveren van leerlingen binnen het vo en het vso én het bevordert het gezamenlijk werken vanuit onderwijs, praktijk en onderzoek aan vraagstukken die zich aandienen vanuit het werkveld van het voortgezet(speciaal) onderwijs.

Kun jij de scharnier-rol vervullen tussen onderwijspraktijk en –onderzoek? Wil jij de verbinding maken tussen voortgezet (speciaal) onderwijs, de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en Kenniscentrum Talentontwikkeling? Ben jij thuis in de thematiek van onderwijsexcellentie, motivatie en zelfregulatie? Solliciteer dan op deze functie.

Het doel van het lectoraat “Motiverend Onderwijs” is om docenten via kennisontwikkeling meer handvatten te geven om leerlingen te motiveren. Het lectoraat is een vervolg op een bestaand lectoraat in het Zeeuwse, dat een nieuwe start zal maken aan Hogeschool Rotterdam samen met vijf Zeeuwse schoolbesturen. Een lopend project is het ontwikkelen van een motivatietool. Daarnaast lopen er kleinere studies waarbij de focus ligt op het bevorderen van motivatie, zoals de motivatie van leerlingen tijdens het maken van een profielwerkstuk (pws), het monitoren van onderwijsvernieuwingen in Zeeuws-Vlaanderen, een project over het effect van een formatieve schoolcultuur op de motivatie en zelfregulatievaardigheden van leerlingen en een onderzoek naar studieplanners en eigenaarschap. Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag waarin het lectoraat participeert, “Motivation2Learn”, gericht op het ontwerpen van motiverend onderwijs door het samenbrengen van inzichten uit de onderwijswetenschappen, game design en cognitieve neuroscience.

Wat ga je doen?

Het motto van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) aan HR is “teach as you preach”. Als lector heb je een voorbeeldfunctie als het gaat om leren en motiveren. Het kunnen vertalen van onderzoek naar het eigen handelen en dat van de lerarenopleiders van IvL en ZAOS is naast de inhoudelijke onderzoekexpertise een belangrijk aandachtspunt. Als lector doe je onderzoek in en met de betrokken scholen in Zeeland. Dit kan ook gesitueerd zijn bij de masteropleiding Leren en Innoveren en/of bij de ZAOS.

Rol van de lector

Onderzoek

Ontwikkelt een onderzoeksprogramma voor het lectoraat, acquireert externe subsidies bij grote fondsen, voert gespecialiseerd, innovatief, multidisciplinair praktijkgericht onderzoek uit, publiceert onderzoeksresultaten en betrekt en begeleidt promovendi, docent-onderzoekers, docenten-in-opleiding, studenten en professionals uit het vo en hbo bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Kennis delen met de beroepspraktijk

Ontsluit wetenschappelijke kennis en inzichten t.b.v. de beroepspraktijk van de docent, creëert en onderhoudt in- en externe expertisenetwerken op het kennisdomein, vertegenwoordigt het kenniscentrum en/of de hogeschool in bijeenkomsten, netwerken en in de media, publiceert in gerenommeerde media en geeft presentaties over de onderzoeksresultaten voor de beroepspraktijk.

Leiding geven aan de Zeeuwse kenniskring van het lectoraat

Leidt en begeleidt de leden van de kenniskring, die bestaat uit 1 à 2 docent-onderzoekers per schoolbestuur. Deze kenniskring is de linking pin met de onderwijsteams van de aangesloten scholen. Samen met de kenniskring spant de lector zich in om optimaal zichtbaar en benaderbaar te zijn voor het Zeeuwse onderwijsveld. Ook wordt afstemming gezocht met de onderwijslector van de Hogeschool Zeeland.

Professionaliseren van docenten

Levert een bijdrage aan de professionalisering van docenten binnen de onderzoekslijn “Motiverend Onderwijs”.

Onderwijs

Zorgt ervoor dat ontwikkelde kennis doorwerkt in het curriculum van de opleidingen, begeleidt en betrekt studenten en docenten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in het vo, adviseert bij het ontwikkelen van innovatief onderwijsmateriaal en verzorgt eventueel in een aanvullende aanstelling onderwijs op basis van vernieuwende inzichten en onderzoeksresultaten. Is inspirator en rolmodel voor studenten en docenten van de lerarenopleidingen.

Wat bieden we jou?

  Contract voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo), met ingang van 1 januari 2022, voor de duur van vier jaar.
  Afhankelijk van ervaring tussen de € 5.797,43 en maximaal € 7.485,19 bruto per maand (schaal 15) bij een full time aanstelling.
  Een zelfstandige en dynamische functie.
  Een begeleidingscommissie voor het lectoraat, bestaande uit Zeeuwse schoolleiders/besturen.

Het team en de werkplek

Je komt te werken bij één van de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, in dit geval Kenniscentrum Talentontwikkeling. Het lectoraat Motiveren wordt geplaatst in de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen. In deze onderzoekslijn participeren momenteel zes lectoraten, namelijk Versterking Beroepsonderwijs, Taalverwerving & Taalontwikkeling, Studiesucces, Digitale Didactiek, Pedagogiek en Didactiek.

Je werkt samen met professionals, kennisinstituten en opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Wij verbinden op die manier onderwijs, onderzoek en praktijk. Jouw onderzoeken en uitkomsten voeden het praktijkgerichte onderwijs van Hogeschool Rotterdam en van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Je bent twee van de drie werkdagen in Zeeland gestationeerd en de resterende dag op het kenniscentrum in Rotterdam.

Meer informatie over je collega lectoren vind je hier: Kenniscentrum Talentontwikkeling: Home - Hogeschool Rotterdam.

Ben jij wie we zoeken?

We zoeken een persoon die:

  • Brede onderzoekservaring heeft over voortgezet (speciaal) onderwijs.
  • Gepromoveerd is op een thematiek passend binnen de context van de onderzoeksopdracht.
  • Expertise in en ervaring heeft met diverse onderzoeksmethoden, zoals effectonderzoek, ontwikkel- en implementatieonderzoek, kwalitatief onderzoek, survey onderzoek, participatief actieonderzoek.
  • Onderzoeksbevindingen weet te vertalen naar de vo/vso-onderwijspraktijk en de onderwijspraktijk kan vertalen naar relevante onderzoeksvragen.
  • Zichtbaar is en vraaggestuurd kan werken.
  • Een sterk landelijk en regionaal academisch netwerk heeft.
  • Ruime ervaring heeft in het binnenhalen van externe subsidies bij grote fondsen.
  • Vaardig is in het samenwerken met management, (hoofd)docenten, onderwijskundig adviseurs, collega’s van het kenniscentrum en (inter)nationale onderzoekers op dit gebied.
  • Een inspirator en rolmodel is voor studenten, docenten en onderzoekers.
  • Die ervaring heeft, ofwel zich wil verdiepen in de wereld van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Hogeschool Rotterdam als werkgever

Als jij durft te kiezen voor een verbindende baan tussen wetenschap en praktijk in het onderwijs hebben wij de ideale werkplek voor je. Wij zijn de tweede hogeschool van Nederland en blijven de komende jaren flink verder groeien. Niet alleen in omvang. We willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarvoor hebben we mensen nodig zoals jij die de verbinding kunnen maken met de regio Zeeland.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Locatie

Hier zijn we te vinden
Foto van locatie Locatie

Museumpark hoogbouw

Burgemeester S'jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Interesse?

Is dit de baan die je zoekt of komt die in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou. Let wel, het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Vragen? Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kenniscentrum Talentontwikkeling: de heer dr. Frans Spierings (06-48136955), f.c.p.p.spierings@hr.nl en met de voorzitter van de Zeeuwse begeleidingscommissie Guus Hagt (06-43443419), g.hagt@mondia.nl.

Is dit jouw droombaan?

Reageer snel of beter nog: nu meteen!

Sluitingsdatum: 28 september 2021

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen