Menu Zoeken English

Het College van beroep voor de examens / de Geschillenadviescommissie zoekt versterking

ConcernStaf

Het College van beroep voor de examens (hierna: CBE) en de Geschillenadviescommissie (hierna: GAC) zoekt een nieuwe externe plaatsvervangend voorzitter (tevens lid).

Wat ga je doen?

Het CBE behandelt als administratief beroepsorgaan zaken die betrekking hebben op besluiten van examencommissies of van examinatoren (beoordelingen) en besluiten over het bindend studieadvies (BSA). Uitspraken van het CBE zijn bindend voor beide partijen.

De GAC geeft advies aan het College van Bestuur over bezwaren van studenten of aanmelders. Bezwaar kan worden ingediend tegen de beslissingen waartegen beroep bij het CBE niet mogelijk is. Dit zijn in de praktijk grotendeels  beslissingen om aanmelders niet in te schrijven voor een opleiding.

Als plaatsvervangend voorzitter fungeer je als lid en indien nodig als voorzitter. Leden krijgen uiterlijk één week voorafgaand aan de zitting de te behandelen dossiers toegezonden, bestaande uit in ieder geval een beroep/bezwaarschrift en een verweerschrift. Er wordt van de leden verwacht dat deze de zittingen zorgvuldig voorbereiden aan de hand van deze stukken. Dertig minuten voor aanvang van de zittingsdag is er een bespreking waarin de te behandelen zaken van die dag worden doorgenomen met het voltallige CBE/GAC (voorzitter, docentlid, studentlid en secretaris). Hierna volgt behandeling van de zaken waarbij de leden de gelegenheid krijgen om aan beide partijen vragen te stellen. Na elke zitting is een nabespreking waarbij de beslissing wordt genomen. De secretaris schrijft vervolgens de uitspraak of het advies en stemt dit verder af met de (plaatsvervangend) voorzitter.

Door de grote hoeveelheid beroepen en bezwaren die in de zomer ingebracht worden door (aankomend) studenten die bijvoorbeeld afgewezen zijn voor een opleiding of een negatief bindend studieadvies hebben ontvangen, worden er vooral in het najaar wekelijks zittingen door de beide commissies gehouden. De overige maanden is de frequentie van de zittingen lager.

Het team en de opleiding

Maak kennis met je toekomstige collega's

Het CBE/GAC bestaat uit een externe voorzitter en een externe plaatsvervangend voorzitter (tevens lid), zes (docent)leden en drie studentleden. Voor een zitting wordt het College gevormd door een voorzitter, één docentlid en één student-lid. Een (plaatsvervangend) voorzitter of docentlid van het CBE/GAC wordt voor een periode van drie jaren benoemd en kan twee keer worden herbenoemd. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt leden ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand.

Wat vragen wij?

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe plaatsvervangend voorzitter (tevens lid). Hieraan stellen wij de volgende eisen:

  • Je voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar;
  • Je hebt kennis van het bestuurs(proces)recht;
  • Je hebt bij voorkeur enige jaren ervaringen in het (hoger) onderwijs en hebt momenteel geen dienstverband bij Hogeschool Rotterdam, en je hebt een periode van 1 jaar voorafgaand aan de vacature geen dienstverband gehad bij Hogeschool Rotterdam;
  • Je kunt integere afwegingen maken tussen het belang van de organisatie en het belang van de student;
  • Kennis van het hoger onderwijsrecht is een pré;
  • Ervaring in dergelijke (geschillen)commissies, bijvoorbeeld examencommissie of bezwaar-/klachtencommissie, is een pré;

Wat bieden we jou?

Hogeschool Rotterdam biedt je een benoeming aan voor de duur van drie jaar (herbenoeming twee keer mogelijk) met ingang van 1 juli 2022. Wij werken met een vaste urenvergoeding per zitting.

Om voor Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Interesse?

Nadere inlichtingen over deze functie en de selectieprocedure zijn te verkrijgen bij mevrouw Marrigje Gerits-de Vos, manager Juridische Zaken (per e-mail m.gerits-de.vos@hr.nl) of bij mevrouw Lisa Markesteijn, jurist en secretaris CBE/GAC (per e-mail l.markesteijn@hr.nl).

De gesprekken zullen worden gehouden in de middag van 9 mei 2022. We verzoek sollicitanten dit moment alvast vrij te houden in de agenda.

Sluitingsdatum: 27 april 2022

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen