Menu Zoeken English

Buitengewoon lid examencommissie Instituut voor Engineering en Applied Sciences (EAS) (0,5 fte)

Instituut voor Engineering & Applied Science

De examencommissie EAS is per direct op zoek naar een buitengewoon lid, op een korte termijn inzetbaar voor o.a. afhandeling van fraudezaken.

De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van het eindniveau en de kwaliteit van de toetsing. De commissie wijst daartoe examinatoren (intern en extern) aan, controleert en borgt de gang van zaken rond toetsing (ook eindniveau), verleent vrijstellingen en extra tentamenkansen, behandelt klachten rondom procedures binnen de opleidingen en onderzoekt fraude waaronder ook plagiaat. De examencommissie werkt met interne afdelingen voor haar dagelijkse en wettelijke taken. Voor de afdeling fraude binnen de examencommissie zijn wij op zoek naar versterking! Daarbij worden hoorzittingen gehouden, termijnen bewaakt en concept besluiten geschreven. De examencommissie is niet alleen verantwoordelijk voor onafhankelijke en onpartijdige procesbehandeling maar ook voor het voeren van eventuele beroepszaken bij het College van Beroep voor de Examens. Kennis van curricula van de EAS opleidingen, affiniteit met procedures, betrouwbaarheid, schrijfvaardigheid en onderzoekend vermogen zijn dan ook van belang.

Om goed voeling te hebben en te houden met de verschillende opleidingen, is iedere opleiding vertegenwoordigd in de examencommissie met één lid. Ter uitbreiding zoeken wij nu een algemeen lid waarbij de voorkeur uitgaat naar een docent met kennis van één van de acht bachelors binnen het instituut. Dit is echter geen must. De benoeming is voor één jaar met herbenoeming bij goed functioneren. In verband met de toenemende aantal (fraude) zaken zoeken wij iemand voor 0,5 FTE voor de taak.

Kernactiviteiten examencommissie

 • Op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;
 • Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • De nadruk qua werkzaamheden ligt bij dit lid op fraudedossiers;
 • Maatregelen nemen bij fraude meldingen en klachten rondom toetsing;
 • Jaarlijks rapporteren aan het instellingsbestuur.

Profielschets voor examencommissielid

 • Bij voorkeur kennis hebben van het onderwijsprogramma en de eindkwalificaties van de opleidingen;
 • Kennis hebben van wetgeving, reglementen, beleid en kwaliteitsprocedures m.b.t. toetsing;
 • Kennis hebben van regelgeving en procedures voor het verlenen van vrijstellingen en globaal op de hoogte zijn van de inhoud van verwante opleidingen;
 • Integere afwegingen kunnen maken tussen het belang van de organisatie en het belang van de student.

N.B. “Onder kennis hebben van” wordt ook verstaan de bereidheid en het vermogen zich snel in te werken.

Aanbevolen kwalificaties

 • Affiniteit hebben met processen en fraudeprotocol;
 • Kritisch zijn;
 • Punctueel;
 • Toets deskundigheid;
 • (Onderwijs)wijsheid;
 • Communicatief sterk;
 • Reflecterend vermogen;
 • Organisatiesensitief;
 • Pragmatisch;
 • Minimaal ‘kerndocent’ met aantal jaren onderwijservaring.

Bovenstaande kwalificaties hoeven niet bij alle leden in gelijke mate aanwezig te zijn, maar wel in de examencommissie als geheel.

Voorwaarde voor benoeming of herbenoeming als examencommissielid is het volgen of gevolgd hebben van het professionaliseringstraject voor examencommissieleden, zoals dat wordt aangeboden via de HR Academie.

Procedure

Heb je interesse in het lidmaatschap van de examencommissie stuur dan vóór 1 september as. je motivatiebrief en curriculum vitae, een omschrijving van je eventuele huidige werkzaamheden op het gebied van toetsing en borging én een kort overzicht van je ervaring binnen het hoger onderwijs.

NB: in verband met de aanstaande schoolvakantie ontvang je ná 23 augustus een reactie op je sollicitatie.

De selectiecommissie, maakt een voorselectie waarop een gesprek volgt tussen de kandidaten en de selectiecommissie. De selectiecommissie draagt vervolgens de meest geschikte kandidaten, via de directie van EAS, voor aan het CvB. Het CvB benoemt examencommissieleden en -voorzitter formeel.

Om bij Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Harmke Dortland – Van der Giessen via h.m.dortland-van.der.giessen@hr.nl.

Je kunt uitsluitend online je sollicitatie indienen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen