Factsheet

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam. Het profiel van de hogeschool kenmerkt zich door een sterke focus op de kwaliteit van onze bacheloropleidingen, een sterke regionale gerichtheid en het specifieke Rotterdams Onderwijs Model (ROM).

Profilering

Het Hoger Onderwijs kenmerkt zich door toenemende aandacht voor het kwaliteitsniveau van de opleidingen. Met het kwaliteitsprogramma Focus kiest Hogeschool Rotterdam voor gerichte aandacht voor kwaliteit, uitgedrukt in een hoger eindniveau en een grotere waardering van de studenten.

De kwaliteit van de voltijdse bacheloropleidingen heeft de hoogste prioriteit. Meer dan 80 procent van de mbo'ers en ruim 95 procent van de instromende havisten kiest voor deze opleidingsvariant. Daarnaast biedt de hogeschool een vitaal aanbod van deeltijdopleidingen aan, met onderwijs dat rendabel, kwalitatief aan de maat en maatschappelijk relevant is. De hogeschool ontwikkeld voorlopig geen nieuwe masteropleidingen en bouwt haar private activiteiten af. Wel wordt geïnvesteerd in de associate degree (Ad) door Rotterdam Academy verder uit te bouwen.

Keuze voor de regio

Hogeschool Rotterdam is onlosmakelijk verbonden aan Rotterdam en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de regio. Meer dan 80 procent van de studenten komt uit Rotterdam en de directe omgeving. De Rotterdamse regio is, als meest verstedelijkte gebied van Nederland en met de grootste haven van Europa, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De behoefte aan hoogopgeleide professionals groeit en er is nog veel onbenut talent in Rotterdam aanwezig.

Voor veel Rotterdamse jongeren is de stap naar het hoger onderwijs groot en niet vanzelfsprekend. De hogeschool ziet het als haar opdracht om het talent uit de stad te halen en hen uit te dagen om meer uit zichzelf te halen ('Overtref jezelf' is de pay-off van Hogeschool Rotterdam). In antwoord op dit aansluitingsvraagstuk is het programma Studiesucces ontwikkeld.

Rotterdam Academy

De uitbouw van ons Associate degree-programma is één van de antwoorden op de uitdagingen van de Rotterdamse regio. De tweejarige trajecten zijn ondergebracht in Rotterdam Academy en dienen als brug naar hoger onderwijs voor jongeren en werkenden die zich wel verder willen ontwikkelen, maar voor wie een vierjarige bacheloropleiding een grote stap is. Door de Ad's is een hbo-opleiding voor deze groepen binnen bereik gekomen De associate degrees zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en sluiten daarom goed aan op ontwikkelingen en wensen van de arbeidsmarkt. Dat met de Ad's potentie in de markt wordt aangeboord blijkt uit het feit dat deze opleidingen steeds populairder worden en de instroom jaarlijks flink toeneemt.

Het Rotterdams Onderwijs Model

De verbinding met Rotterdam en het centraal stellen van de beroepspraktijk is vertaald in het eigen Rotterdamse Onderwijs Model (ROM). Het ROM garandeert dat elke student een stevige basis aan theorie en vaardigheden meekrijgt. De hogeschool geeft vanaf de start van de studie aandacht aan elke individuele student. Door zeer regelmatig contact tussen docent en student te organiseren en goede begeleiding door studieloopbaancoaches. Daarnaast zijn alle studenten al vanaf het eerste jaar in de praktijk actief. Veelal gebeurt dat door (soms multidisciplinair) te werken aan echte praktijkopdrachten van echte opdrachtgevers, door middel van praktijkprojecten, minors en praktijkgericht onderzoek. Het ROM zorgt voor samenhang en herkenbare structuur in het curriculum.

Kenniscentra

In de 'Kenniscentra' van Hogeschool Rotterdam wordt de relatie met de beroepspraktijk helemaal duidelijk. In deze kenniscentra verdiepen docenten en studenten van diverse opleidingen onder leiding van lectoren zich samen in vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. In een voortdurende wisselwerking delen zij kennis, voeren zij onderzoek uit en doen ze ervaring op. Dit zorgt voor kenniscirculatie die maatschappelijk relevant is en in de praktijk wordt toegepast.

De verbinding met de praktijk wordt georganiseerd en gestuurd vanuit zes inhoudelijke speerpunten. Deze speerpunten zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de Rotterdamse regio en geven richting aan het aanbod van opleidingen, de invulling van curricula en de onderzoeksactiviteiten van de hogeschool. De speerpunten zijn haven, duurzame technologie, zorg, creatieve bedrijvigheid, talentontwikkeling en ondernemerschap.

Haven en Zuid

De hogeschool kiest er nadrukkelijk voor om meer aandacht te besteden aan twee thema's die het profiel van de stad domineren en die wezenlijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam: 'Haven' en 'Zuid'. Dit krijgt vorm in twee Centres of Expertise:

  • Sustainable Mainport Innovation (gericht op de haven en het maritieme cluster)
  • Maatschappelijke Innovatie (gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken op Zuid).

Bestuur

De dagelijkse leiding van de hogeschool is in handen van het College van Bestuur, bestaande uit drs. M.J.G. Bormans (voorzitter), mw.dr. A.A. Sanderman en J.G. Roelof.

Studenten

In 2014 stroomden 9547 nieuwe studenten in de opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Totaal studeren er 34.408 studenten: 30.875 voltijds, 3533 deeltijd, 1619 associate degrees- en 480 masterstudenten. De verhouding man - vrouw is 52% om 47%. Iets meer dan een derde van de studenten is van allochtone afkomst. Er studeren jaarlijks ongeveer 4400 professionals af.

Personeel

Hogeschool Rotterdam heeft zo'n 3150 werknemers, verdeeld over 2385 FTE's. Daarvan is ruim tweederde onderwijzend personeel. Conform het Focusbeleid van de hogeschool is het aantal medewerkers voor de klas gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Locaties

Hogeschool Rotterdam heeft 14 locaties verspreid door de stad. Bijna alle locaties liggen aan dezelfde metrolijn en zijn snel te bereiken. De hoofdlocaties van Hogeschool Rotterdam zijn Museumpark en Rochussenstraat.

Naast deze locaties heeft de hogeschool een groot aantal andere locaties waar onderwijs wordt gegeven, maar ook locaties waar wordt samengewerkt met collega-instellingen, zoals de Lloydstraat en RDM Campus.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.