Menu Zoeken English

Factsheet

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam. Het profiel van de hogeschool kenmerkt zich door een sterke focus op de kwaliteit van onze bacheloropleidingen, een sterke regionale gerichtheid en het specifieke Rotterdams Onderwijs Model (ROM).

Over Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam staat voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig en inclusief is en studenten voorbereidt op een dynamisch werkveld en een veranderende samenleving. Dat streven vertaalt zich in contextrijk onderwijs, waarin onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek met elkaar vervlochten zijn.

Opleiden voor de wereld van morgen

Hogeschool Rotterdam heeft de maatschappelijke opdracht om elke student onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar talenten en drijfveren en waarin zij hun leert om te gaan met de eisen die aan hen worden gesteld in de beroepspraktijk. We zien het als onze verantwoordelijkheid om studenten voor te bereiden op de uitdagende en soms nog onzekere toekomst. Juist in Rotterdam.

Onze hogeschool kent een grote diversiteit in de studentenpopulatie als het gaat om culturele en sociaaleconomische achtergronden en verschillen in wat studenten willen en kunnen. We zien dat in de afgelopen jaren steeds meer studenten de weg naar het hbo hebben gevonden, het hbo lijkt daarmee steeds toegankelijker. We constateren echter ook dat te veel studenten de hogeschool zonder diploma verlaten. Voor dit vraagstuk moeten we oplossingen bedenken, waarbij we goed inspelen op de dynamiek van het werkveld en de diversiteit van onze studenten erkennen.

Het verstrengelen van onderwijs, onderzoek en praktijk is een deel van de oplossing, pedagogiek en didactiek vormen het andere deel. Daarbij is de sleutel in handen van onze docententeams. Zij weten als geen ander wat er nodig is om hoogwaardig onderwijs te bieden voor de specifieke context waarbinnen zij werken. In de komende jaren werken we aan leeromgevingen waarin docenten, studenten, lectoren en professionals uit de praktijk samen vorm geven aan het onderwijs.

Rotterdamse hogeschool

Hogeschool Rotterdam is onlosmakelijk verbonden aan Rotterdam en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de regio. Dat zie je terug in ons onderwijsaanbod, maar ook in de manier waarop we invulling geven aan praktijkgericht onderzoek en de samenwerking met Rotterdamse bedrijven en instellingen.

Rotterdam Academy

De uitbouw van ons Associate degree-programma is één van de antwoorden op de uitdagingen van de Rotterdamse regio. De tweejarige trajecten zijn ondergebracht in Rotterdam Academy en dienen als brug naar hoger onderwijs voor jongeren en werkenden die zich wel verder willen ontwikkelen, maar voor wie een vierjarige bacheloropleiding een grote stap is. De Associate degrees zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en sluiten daarom goed aan op ontwikkelingen en wensen van de arbeidsmarkt.

Praktijkgericht onderzoek

Hogeschool Rotterdam focust haar onderzoek op vijf regionaal verankerde thema’s, belegd in vijf kenniscentra: Creating010, Duurzame HavenStad, Innovatief Ondernemerschap, Talentontwikkeling en Zorginnovatie.

Centres of Expertise

Daarnaast kiezen we er nadrukkelijk voor om meer aandacht te besteden aan twee thema's die het profiel van Rotterdam domineren en die wezenlijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam. Dat krijgt vorm in de volgende twee Centres of Expertise:

  • RDM Centre of Expertise, gericht op technische innovaties voor haven en stad
  • Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie - gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam Zuid.

Studenten

Instroom en inschrijvingen

In 2017 zijn er 10.329 studenten ingestroomd bij Hogeschool Rotterdam. Het totaal aantal ingeschreven studenten was in 2017 38.513.

Afgestudeerden

In 2017 zijn er 5.364 studenten afgestudeerd bij Hogeschool Rotterdam.

Bron: jaarverslag 2017.

Medewerkers

Bij Hogeschool Rotterdam werken zo’n 3.600 medewerkers, verdeeld over 2.700 fte’s. Daarvan is ruim tweederde onderwijzend personeel.

Bestuur

De dagelijkse leiding van de hogeschool is in handen van het College van Bestuur, bestaande uit drs. M.J.G. Bormans (voorzitter), drs. Z. Guernina en W.E. van den Brink, MA

Locaties

Hogeschool Rotterdam heeft 15 locaties verspreid door de stad. Bijna alle locaties liggen aan dezelfde metrolijn en zijn snel te bereiken. De hoofdlocaties van Hogeschool Rotterdam zijn Museumpark en Rochussenstraat.

Naast deze locaties heeft de hogeschool een groot aantal andere locaties waar onderwijs wordt gegeven, maar ook locaties waar wordt samengewerkt met collega-instellingen, zoals de Lloydstraat en RDM Campus.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.