Menu Zoeken English

WERKplaats 2: Masteropleidingen

In veel werkvelden is specialisatie op het hoogste niveau aan de orde van de dag. Juist hbo-masteropleidingen kunnen hierdoor in de behoefte voorzien. Steeds vaker worden op masterniveau opgeleide professionals gevraagd, die in staat zijn op complexe terreinen meerwaarde te bieden.

Meerwaarde doordat zij over gedegen kennis beschikken van onderzoek en van de praktijk. Hierdoor kunnen master-afgestudeerden voorop lopen in de ontwikkelingen binnen hun werkveld, ondernemend zijn en bijdragen aan innovatie. In bijvoorbeeld de zorgsector is deze ontwikkeling volop gaande. Hogeschool Rotterdam ziet het aanbieden van hoogwaardige masteropleidingen – bekostigd én onbekostigd - als onderdeel van haar publieke taak. In de WERKplaats Masteropleidingen worden de ontwikkelingen in het werkveld verkend en worden kansen geïdentificeerd voor het starten van nieuwe masteropleidingen.

De WERKplaats Masteropleidingen zorgt voor verdere versterking van de kwaliteit van de huidige masteropleidingen. Masterstudenten maken zich onderzoeksmethoden en -vaardigheden eigen en gebruiken de opbrengsten van onderzoek expliciet in hun opleiding. Onderwijs, onderzoek en praktijk worden nauw met elkaar verbonden.

Concreet houdt dit in:

  • In de WERKplaats wordt onderzocht op welke manier de kwaliteit van de masteropleidingen verder kan worden verbeterd en op welke manier de relatie tussen werkveld, onderzoek en onderwijs nadrukkelijker een rol kan spelen binnen de opleidingen;
  • Er wordt daarbij tevens onderzocht wat de consequenties daarvan zijn voor de organisatorische vormgeving en inbedding van masteropleidingen;
  • Instituten worden ondersteund bij het verkennen van mogelijkheden voor het starten van nieuwe masters en bij het ontwikkelen daarvan;
  • Er wordt een actief netwerk van masteropleidingen opgestart en ondersteund dat is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis rondom het inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelen van masteropleidingen;
  • Het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) neemt het voortouw bij de ontwikkeling van de WERKplaats, gelet op zijn ervaringen met de IvG-masteropleidingen en de intensieve samenwerking met het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Wie gaan het doen? Netwerk Masteropleidingen.
Regie: Instituut voor Gezondheidsopleidingen (IvG).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.