Ga direct naar de content

Onze Agenda

In de strategische agenda van Hogeschool Rotterdam "Onze Agenda, opleiden in Rotterdam voor de wereld van morgen" staan onze ambitie en gemeenschappelijke opgaven beschreven.

Download Onze Agenda (PDF, 148KB)

Kern van de agenda 

We willen vormgeven aan het beste toekomstbestendige hoger beroepsonderwijs. Onderwijs dat inspeelt op de dynamiek van het werkveld en de diversiteit van onze student erkent.

 • Elke student groeit naar een hoger niveau en ontwikkelt zich tot een vakbekwame, reflectieve en ondernemende professional. Tijdens de studie krijgt zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling verder vorm.
 • We bieden elke student een veilige leeromgeving, waarin hij/zij gezien en gekend wordt. We organiseren het onderwijs kleinschalig: kleine groepen, korte lijnen en persoonlijke begeleiding.
 • We bieden alle studenten gelijke kansen en dagen ze uit het beste uit zichzelf te halen. We begeleiden studenten bij hun keuzes. De eindkwalificaties staan vast, maar de weg daarnaartoe kan variëren in vorm, inhoud en tempo.
 • We organiseren het onderwijs contextrijk. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken samen in een leerwerkomgeving.
 • In onze manier van werken staat professionele autonomie centraal. De docententeams zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
 • Leidinggevenden en ondersteunende medewerkers dragen zorg voor een omgeving waarin docententeams kunnen excelleren.  

Om bovenstaande te realiseren richten we ons de komende jaren op transformatie van ons onderwijs: de manier waarop we studenten opleiden, de manier waarop we leidinggeven, elkaar ondersteunen en zijn georganiseerd.

Totstandkoming

De inhoud van Onze Agenda is tot stand gekomen op basis van analyses en gesprekken met studenten, docenten, lectoren, leidinggevenden en ondersteunend personeel. Ook spraken we met collega’s van andere scholen en met mensen uit de Rotterdamse beroepspraktijk. De opgaven die beschreven staan in de strategische agenda worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Publicaties

 • De kracht van docententeams

  Wat werkt er daadwerkelijk om goed onderwijs te realiseren? Docententeams vertellen over de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van ons onderwijs. De inspiratiebundel ‘De kracht van docententeams’ beschrijft tien inspirerende verhalen van opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Auteurs: Angelien Sanderman, Tim Cardol, Jeroen Cok, Annemarie van Efferink, Inge Hoogeveen en Michiel de Ronde.

 • Samen leven in de moderne samenleving

  Wat is het bestaansrecht van grote hogescholen in de toekomst? En wat is de context van de moderne hogeschool? In het essay ‘Samen leven in de moderne samenleving’ 'beschrijven Ron Bormans en Izaak Dekker hun visie op het hoger beroepsonderwijs.

 • Hoe doe jij dat?

  Op ‘Onze Agenda’ staan onderwerpen die de hogeschool belangrijk vindt om toekomstbestendig onderwijs vorm te geven. En te behouden. Daarbij staan thema’s als contextrijk, kwalitatief en inclusief onderwijs centraal. Hoe pak je dat aan? Docenten van de hogeschool over hun aanpak en ervaringen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.