Menu Zoeken English

Vastgoed en Makelaardij

Hoe het lelijke eendje een trotse zwaan werd

De opleiding Vastgoed en Makelaardij stapte enkele jaren geleden van het Instituut voor Managementopleiding (IMO) over naar het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). Sindsdien is er veel veranderd. “We hebben een flinke groei doorgemaakt,” zegt docent Joost Oegema. “Onze positie is weleens anders geweest.”

Wat werkt?

Hecht docententeam Elkaars lessen bezoeken en feed back geven
Gezamenlijke ambitie Cultuur van 'continu verbeteren'
Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel Duidelijke structuur
Onderwijsmanager die de ruimte geeft Nauwe samenwerking met bedrijfsbureau
Onderwijsmanager met duidelijke visie Persoonlijke aandacht voor studenten
Samenhangend curriculum Werken met echte praktijkopdrachten

Met ‘onze positie’ doelt Joost op de matige waardering die de opleiding jaren geleden kreeg in de Keuzegids. “Het was confronterend. We stonden laatste in de Keuzegids. Bij IGO vroegen ze zich af of ze het ‘lelijke eendje’ er wel bij wilden hebben. Dat was voor ons een prikkel. We zijn sindsdien vooral gaan werken vanuit een gezamenlijke ambitie. We wilden een goed curriculum.”

Het was aan het docententeam om de schouders eronder te zetten. Dat heeft wel gevolgen gehad voor de samenstelling van het team. “We zijn in drie jaar tijd veertien docenten kwijtgeraakt,” vertelt onderwijsmanager Sander van der Geest. ‘’Dat is deels gebeurd doordat docenten met pensioen gingen, maar ook omdat sommigen niet mee wilden in de nieuwe plannen. Al die veranderingen waren op dat moment niet altijd leuk, maar hebben uiteindelijk een positief effect gehad op de dynamiek van het team,’’ vindt Sander.

Opleidingsondersteuner Marieke Elmendorp ziet nu een “open team dat zich aan de afspraken houdt.” Dat wordt beaamd door haar onderwijsmanager. “Je ziet gewoon dat iedereen het heel goed wil doen en daar heb je elkaar voor nodig.” Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat docenten regelmatig bij elkaar in de klas zitten en elkaar feedback geven.

"We stonden laatste in de Keuzegids. Bij IGO vroegen ze zich af of ze het ‘lelijke eendje’ er wel bij wilden hebben. Dat was voor ons een prikkel."

Joost Oegema, Docent

Samenhangend curriculum

‘’Het team heeft samen uitgestippeld hoe het onderwijs zo ingericht kon worden, dat er grote vooruitgang kon worden geboekt,’’ zegt Michelle Wesselo. “Sander laat ons vrij in het ontwikkelen van een visie. We vergelijken het ook wel met het rijden op een brede snelweg. We hebben de ruimte om uit te wijken, maar niet teveel want dan rijden we tegen de vangrail. Sander zet die vangrail neer.’’

Die gezamenlijke visie op onderwijs heeft geresulteerd in een samenhangend curriculum. Docent Andries Vroegrijk: “We denken altijd na hoe vak A weer aanhaakt bij vak B.” In de opleiding Vastgoed en Makelaardij worden de vakken per kwartaal aangeboden. “Er wordt voortdurend gekalibreerd. Kleine dingen die tussentijds spelen, bespreken de docenten constant met elkaar,” vertelt Sander. Dat constante afstemmen is ook terug te zien in de punctualiteit van het team. Afspraak is afspraak. “We zijn betrouwbaar. Moduleboeken en tentamens zijn op tijd klaar,” vertelt Andries. “Onze opleidingsondersteuner Marieke spreekt ons daar ook op aan. Zij houdt ons aan ons eigen format en de deadlines die daar bij horen.’’

Docent Adries Vroegrijk tijdens zijn les

Er is dus duidelijkheid en dat stemt in de opleiding tot tevredenheid. “De studenten zijn enthousiast, de medewerkers zijn tevreden en we bedienen de beroepsgroep,” constateert Sander. Toch is er geen reden tot tevreden achteroverleunen. Zo ziet de opleiding dat er op het gebied van studiesucces nog veel te winnen valt. Ook daarom wordt er nog altijd gesleuteld aan het curriculum."

‘’Het team heeft samen uitgestippeld hoe het onderwijs zo ingericht kon worden, dat er grote vooruitgang kon worden geboekt’’

Michelle Wesselo, Docent

Aandacht voor de student

“We hebben veel  vertragers. We hopen dat het nieuwe curriculum dat tegengaat. Het eerste jaar moet voor de studenten zo interessant mogelijk worden gemaakt. In de propedeuse gebeurt het, daar kweek je enthousiasme voor het vak,’’ zegt Sander. ”Ik probeer daarom juist in dat jaar zo min mogelijk pure vakdocenten in te plannen, maar vooral docenten met veel aandacht voor pedagogiek en didactiek. Ik bepaal uiteindelijk welke docent op welk moment voor de klas staat. Dat komt heel nauw. En natuurlijk mogen docenten hun voorkeuren geven, maar ik ga daar niet altijd in mee. Als ik mijn overwegingen uitleg, wordt dat ook vrijwel altijd begrepen. Dit alles om het studiesucces te bevorderen. De docent heeft daarin een belangrijke rol.”

Er is ook een externe factor die het studiesucces in de weg zit. De opleiding Vastgoed en Makelaardij ziet veel studenten die bij hun stageplek blijven hangen. Het contact met het werkveld is goed, voor studenten is het geen probleem om een stage te vinden. Misschien gaat het zelfs wel een beetje té goed. “Veel studenten krijgen door hun stagebedrijf een contract aangeboden en blijven dan hangen. Het is dan aan ons om actief achter die studenten aan te blijven gaan, om te zorgen dat zij uiteindelijk toch hun diploma nog halen.”

De opleiding Vastgoed en Makelaardij heeft daarom een intensief begeleidingstraject, waarin studieloopbaancoördinatoren en de coaches een grote rol spelen. “Je moet op een gegeven moment de keuze bij de studenten forceren: ga ik er echt voor of stop ik ermee?” zegt Andries. “Daarom hebben we ieder kwartaal een gesprek met de student waarin we echt kritisch ingaan op de voortgang."

"In de propedeuse gebeurt het, daar kweek je enthousiasme voor het vak"

Sander van der Geest, Onderwijsmanager

Hoge eisen

De docenten zijn duidelijk over de eisen die aan de studenten worden gesteld. “In de eerste slide die ik tijdens de introductie laat zien, geef ik aan dat het echt het beste is om voor de 60 ECTS te gaan,” zegt Joost. “Het geeft zoveel rust voor studenten als ze in één jaar de propedeuse halen.” In de praktijk is 48 ECTS voldoende om door te gaan naar jaar twee, maar bij Vastgoed en Makelaardij is men ervan overtuigd dat een hoge lat ook beter is voor de student zelf. “Ik denk dat het hele team beseft dat hoe meer studiepunten je mist in het eerste jaar en meeneemt naar jaar twee, hoe groter de kans is dat je studievertraging oploopt.”

Dat betekent dan ook dat het hele team zich verantwoordelijk voelt voor de studievoortgang van de student. Een sterke binding, weten wat er bij elke student speelt, is daarvoor een belangrijke voorwaarde. “Een mooi voorbeeld is dat we bijhouden wie het hoogste p-rendement heeft,” vertelt Andries. “Het gaat op een leuke manier. Zonder dat het echt concurrerend is, maar we plagen elkaar natuurlijk wel.”

Het is niet het enige onderwerp waarbij de docenten onderling vrij competitief zijn ingesteld. Andries en Joost gaan er bijvoorbeeld prat op hun studenten het beste te kennen. “Als bij ouderavonden de vader en moeder voor het eerst komen kennismaken op de hogeschool is het voor ons onderling altijd een wedstrijdje wie het beste een naam van een student kan noemen bij het zien van de ouders. We merken toch dat het lukt om iedere student op zo’n avond te matchen met de betreffende ouders. We kennen onze studenten goed.”

Het goed kennen van studenten gaat verder dan het kennen van de namen. De docenten hebben ook goed op hun netvlies wat voor typen studenten er bij de opleiding aan de slag gaan. “We zijn nadrukkelijk geen opleiding tot makelaar. Studenten worden bij ons breed opgeleid. Je ziet dan ook wel verschillen,” zegt Sander. Ook Michelle herkent dat. “Sommige studenten komen heel duidelijk binnen met het idee dat ze iets voor de stad willen betekenen en je hebt studenten die de beleggingswereld in willen.” De opleiding Vastgoed en Makelaardij brengt studenten de normatieve en ethische kaders bij die bepalend zijn in het vakgebied. “Het is vervolgens aan studenten zelf om te bepalen welke richting zij op gaan.”

Maatschappelijk én zakelijk

Het onderwijs is vormgegeven rondom projecten voor externe opdrachtgevers. Alle programma’s dragen daaraan bij. Eén van de opdrachten waarbij het maatschappelijke aspect van de opleiding naar voren komt, is het project ‘Op Zuid’ waarbij Marco Pastors betrokken was. “Studenten presenteren dan bij de gemeente hun bevindingen. Ze dragen met zo’n opdracht concreet iets bij aan de samenleving,” zegt Sander. ‘’Maar we zijn ook niet vies van geld verdienen, studenten moeten bijvoorbeeld ook een eigen vastgoedbeleggingsportefeuille beheren.’’ Die combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en zakelijk inzicht karakteriseert de opleiding.

Het onderwijs is vormgegeven rondom projecten voor externe opdrachtgevers

Andries: “Het mooiste compliment dat ik kreeg, was van een student die na het eerste jaar van een andere hogeschool kwam en zei: “Wat ik het grootste verschil vind, is dat je hier ‘niks voor niks doet’. Als je hier met een vak bezig bent, weet je precies waarom je dat doet. Het staat niet op zichzelf.” Dat vond ik mooi om te horen.”

Naast de betekenisvolle klussen voor externe opdrachtgevers, is de sfeer in de opleiding ook een belangrijke factor voor het succes. De studenten merken de positieve flow in het team. ‘’Als we bijvoorbeeld ergens een mooie opdracht hebben afgerond, dan pikken we samen met de studenten een terrasje. En het eerste rondje is dan voor de opleiding. Ook dat draagt bij aan een teamgeest waar de studenten bij willen horen.’’ 

“We zijn nadrukkelijk geen opleiding tot makelaar. Studenten worden bij ons breed opgeleid. Het is vervolgens aan studenten zelf om te bepalen welke richting zij op gaan.”

Sander van der Geest, Onderwijsmanager

Werkende elementen

De opleiding Vastgoed en Makelaardij heeft in een bestek van vijf jaar grote stappen gezet om zowel in medewerkerstevredenheid als in de Keuzegids en de Nationale Studenten Enquête bovengemiddeld te scoren. Het begon met de gezamenlijk gevoelde uitdaging dat zij niet meer in de onderste regionen van de scorelijstjes wilde bungelen. Vervolgens gaf Sander als opleidingsmanager het team de ruimte en het vertrouwen om het curriculum van binnenuit te verbeteren, met externe projecten als kern. Dat geeft eigenaarschap.

Marieke is als opleidingsondersteuner een belangrijke spil in het team. Zij houdt de docenten bij ‘de les’ en zorgt dat afspraken worden nagekomen. Sander zet de mensen in op hun kwaliteiten. De juiste persoon op de juiste plek in de opleiding. Daardoor zijn én de docenten én de studenten tevreden. Er zit schwung in de opleiding. De studenten willen daarbij horen. Die sfeer van betrokkenheid gaat samen met hoge eisen en een stevige eerstejaars coaching. Dat bij elkaar zijn de werkende elementen.” 

Opleiding in cijfers

  20142015
Keuzegids
Aantal punten op schaal van 100
68 68
Nationale Studenten Enquête
Gemeten op een vijfpuntsschaal
4,0 4,2
Medewerkersonderzoek
Percentage medewerkers dat (zeer) tevreden is met hun werk
100% 100%
Ingeschreven studenten
Aantal ingeschreven studenten, peildatum 1 september
471 460
Studiesucces
Het percentage studenten dat binnen vijf jaar na de start van een opleiding aan Hogeschool Rotterdam is afgestudeerd aan deze hogeschool (gemiddelde van de afgelopen vijf cohorten)
35%

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.