Menu Zoeken English

Accountancy

Hoe verbeterde de opleiding het studiesucces van studenten in de propedeusefase?

De opleiding Accountancy stond twee jaar geleden op een omslagpunt, vertelt docent Yamina Allali. “We hadden een uitval van 65 procent in het eerste jaar. We hebben toen tegen elkaar gezegd: dit moet anders, we willen het anders doen.’’

Inmiddels heeft de opleiding forse stappen vooruit gezet. De cijfers zijn precies omgedraaid: nu is de doorstroom van studenten uit de propedeusefase naar de hoofdfase 60 procent. Ook is de tevredenheid van studenten omhoog gegaan. Wat is er gebeurd en waarom heeft dat gewerkt?

Wat werkt?

Inhoudelijke en sociale binding met studenten Projectonderwijs
Visie op beroepsidentiteit Samenhangend curriculum
Professionele vrijheid voor docenten Hecht docententeam
Nuchterheid in ontwikkeltraject Korte lijnen
Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel Goede samenwerking bedrijfsbureau en docenten

“We hadden een uitval van 65 procent in het eerste jaar. We hebben toen tegen elkaar gezegd: dit moet anders, we willen het anders doen.’’

Yamina Allali, Docent

Eerste jaar op de schop

‘’We hebben als team de schouders gezet onder de verandering,’’ zegt Yamina. ‘’Natuurlijk zijn er externe factoren, maar we beseften dat dat geen excuus is. We konden de hoge uitval niet alleen toeschrijven aan de student, het was een signaal dat we zelf ook iets niet goed deden. We voelden ons eigenaar van het probleem en waren daardoor intrinsiek gemotiveerd om te verbeteren. Dat wilden we op onze eigen manier doen.’’

Dat was de start om het onderwijs van de opleiding Accountancy te vernieuwen. ‘’Omdat de uitval in het eerste jaar zo hoog was, hebben we ons eerst gericht op het curriculum van jaar één,’’ zegt docent John de Heer. ‘’Dat was nog een spannend en intensief traject, waarin we weinig ontwikkeltijd hadden. Toch vonden we de noodzaak groot genoeg om het niet te laten liggen. In november zijn we gestart en in april/mei is alles op papier gezet. De tijd om het nieuwe curriculum voor het begin van het nieuwe collegejaar door te voeren was dus erg krap. We hadden het oude curriculum gelukkig nog om op terug te vallen, maar dat wilden we eigenlijk niet.’’ 

‘’We zijn op zoek gegaan naar de ruggengraat van de opleiding,’’ gaat John verder. ‘’Wat is de kern van ons werk? We kwamen uit op de jaarrekening, daar ligt de primaire focus van een accountant. Je moet de jaarafrekening van een bedrijf of organisatie echt door en door kunnen en willen begrijpen. Daar hebben we vervolgens alles aan opgehangen. Zo hebben we een consistent verhaal ontwikkeld, waarbij we de losse stukjes theorie nu geïntegreerd aanbieden en koppelen aan een praktijkprobleem. Dat was een omslag, want we zijn van oudsher een theoretische opleiding.’’ 

‘’We zijn op zoek gegaan naar de ruggengraat van de opleiding. We kwamen uit op de jaarrekening, daar ligt de primaire focus van een accountant.’’

John de Heer, Docent

Betekenisvol onderwijs

"De studenten werken nu in het eerste jaar aan een grote casus, dat is eigenlijk een groot rollenspel. Binnen de casus vormen de studenten een eigen bedrijf en geven wij ze als docenten feedback op hun handelen,’’ zegt Yamina enthousiast.

“We spreken studenten ook op die manier aan. Zij zitten in een team en lossen met elkaar een probleem op,” zegt docent Iris Nieuwboer-Van der Graaf. Dat resulteert in de klas in rollenspellen, waarin de studenten de accountants zijn en docenten de rol op zich nemen van de andere actoren, bijvoorbeeld de baas van een groot bedrijf of de directeur van een maatschappelijke organisatie. Dat levert interessante gesprekken en grote betrokkenheid in de klas op. “Je ziet soms echt al dat docenten en studenten als vakmensen met elkaar in discussie gaan,” vertelt John. ‘’De theoretische vakken zijn nu ook helemaal afgestemd op de grote casus. De studenten hebben de theorie nodig om de praktijkvraagstukken op te lossen, daarvoor gaan ze echt de boeken in. Het onderwijs is meer betekenisvol voor hen geworden.’’

De docenten zien dat de motivatie van de studenten door de nieuwe manier van werken is toegenomen. “Vroeger maakte iedereen zich na de les snel uit de voeten om de bus te halen,’’ zegt Yamina. ‘’Nu zie ik studenten ook na 18.30 uur nog op school met elkaar aan een casus werken. Dan zeggen wij ‘moeten jullie niet naar huis?’, waarop de studenten antwoorden ‘we moeten nog even dat verschil van 10 euro op de rekening zien te verklaren’. Dat is waar onderwijs over gaat. Dat is mooi om te zien.‘’

“Het menselijke element van het vak wordt de komende jaren steeds belangrijker. Dat betekent dat ethiek en samenwerken veel nadrukkelijker in het curriculum naar voren komen.’’

Ronald Lamé, Onderwijsmanager

Nuchterheid in veranderproces

De nieuwe manier van werken had niet alleen betrekking op het curriculum, maar ook op het docententeam. “Iedereen was vroeger best wel gefocust op zijn eigen vak,’’ vult Yamina aan. Er waren bovendien twee bloedgroepen: de ‘echte’ accountants en de andere docenten. ‘’We zijn in de afgelopen twee jaar naar elkaar toe gegroeid. Juist in de projecten zijn we meer van elkaar afhankelijk en daardoor overleggen we meer. Dat deden we voorheen niet. Daardoor is het werk voor ons ook plezieriger geworden.”

Dat ziet ook Manon van der Wel van het bedrijfsbureau. “Als ik nu de docentenkamer binnenloop en vraag bijvoorbeeld naar John, dan weten de anderen precies waar hij is.’’ De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de docenten werkt nu heel goed. ‘’Ik zie ook dat ze veel meer zelf doen, vooral met roosters. Op die manier helpen we elkaar om de gewenste stappen te maken.”

De samenwerking heeft nog een ander effect, ziet John. “Het werken in projecten zorgt voor grotere onderwijseenheden. Daardoor zijn we afhankelijker van elkaar. Als er één docent uitvalt, dan hebben we daar met elkaar last van en dus pakken we het sneller van elkaar over.’’

Anne Potters is als onderwijsadviseur aan meerdere opleidingen van de hogeschool verbonden. Zij heeft van dichtbij meegemaakt hoe het team van de opleiding Accountancy in de afgelopen jaren is gegroeid. “Wat ik aan dit team heel mooi vind is de nuchterheid van het ontwikkelproces. Het gaat de hele tijd waar het over moet gaan. Dat maakt het voor mij heel makkelijk.” De gesprekspartners reageren enthousiast. ‘’Ja, Anne heeft ons echt geholpen door de juiste vragen te stellen. Zij is één van ons team geworden!’’ 

“Wat ik aan dit team heel mooi vind is de nuchterheid van het ontwikkelproces. Het gaat de hele tijd waar het over moet gaan.’’

Anne Potters, Onderwijsadviseur

Werkende elementen

Er is de afgelopen twee jaar ontzettend veel veranderd bij de opleiding Accountancy. Door een gedeeld besef dat er iets moest gebeuren hebben de docenten, het bedrijfsbureau en het management samen een proces ingezet dat heeft geleid tot een heel nieuw eerste jaar waarin de praktijk veel meer de opleiding in is gehaald. “Die grote uitval van studenten was wel echt het duwtje dat we nodig hadden,” herinnert Yamina. “Het is toch je boterham die daar wegloopt.”

De wijziging in de benadering van het onderwijs zorgt er voor dat studenten zich meer gezien voelen en meer gemotiveerd zijn. Bovendien is ook het docententeam naar elkaar toe gegroeid. Er wordt meer overlegd, docenten nemen elkaars taken over. “De betrokkenheid, zowel van studenten als docenten met het onderwijs is veel groter geworden,” zegt John. ‘’We doen nu veel meer samen.’’

Volgens onderwijsmanager Ronald staat het nog ‘heel vers in het geheugen hoe het worstelproces is gegaan’ om te komen tot de veranderingen die hebben geleid tot beter rendement en studenttevredenheid. Klaar zijn ze bij Accountancy echter nog lang niet. “Ik denk dat we meer over de grenzen van het vakgebied kunnen kijken,” zegt John. ‘’Daarnaast zijn we goed in staat om elkaar inhoudelijk feedback te geven, maar moeten we nog stappen zetten op het gebied van persoonlijke feedback. Hierin moeten we als team nog groeien.’’

Opleiding in cijfers

  20142015
Keuzegids
Aantal punten op schaal van 100
52 58
Nationale Studenten Enquête
Gemeten op een vijfpuntsschaal
3,7 3,9
Medewerkersonderzoek
Percentage medewerkers dat (zeer) tevreden is met hun werk
82% 92%
Ingeschreven studenten
Aantal ingeschreven studenten, peildatum 1 september
641 603
Studiesucces
Het percentage studenten dat binnen vijf jaar na de start van een opleiding aan Hogeschool Rotterdam is afgestudeerd aan deze hogeschool (gemiddelde van de afgelopen vijf cohorten)
23%

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen