Ga direct naar de content

Voorlichtingsonderzoek: Studentenbond LSVb beoordeelt Hogeschool Rotterdam positief

29 augustus 2016

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft begin augustus voor de zesde keer een voorlichtingsonderzoek gepubliceerd over studievoorlichting in het hoger onderwijs. Het onderzoek geeft een weergave van de volledigheid van de online studievoorlichting van universiteiten en hogescholen.

Van Hogeschool Rotterdam zijn de pagina’s van de opleidingen Commerciële Economie, Technische Informatica en de Pabo bestudeerd. De pagina’s worden door de LSVb positief beoordeeld. Op veel onderdelen wordt een score van 100% behaald. Dit geldt onder andere voor de informatie over contacturen, zelfstudie, rendement, studiekosten, inhoud studie en studieprogramma, invulling keuzeruimte, begeleiding, excellentietraject, stages, bindend studie advies (BSA), huisvesting, stad en toelatingseisen. Ook de informatie over de studiekeuzecheck, die dit jaar voor het eerst is onderzocht, wordt positief beoordeeld.

Studeren met een functiebeperking

In het rapport adviseert de LSVb alle onderwijsinstellingen om meer aandacht te besteden aan informatie over studeren met een functiebeperking. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen 2015 van het Ministerie van OCW blijkt dat de instroom van studenten met een functiebeperking is gedaald, met name in het hbo.

Hogeschool Rotterdam neemt dit advies ter harte en heeft naast de informatie op de centrale pagina, de informatie over studeren met een functiebeperking ook op elke opleidingspagina toegevoegd. De LSVb adviseert scholen daarnaast om aankomend studenten te informeren over de mogelijkheid om deel te nemen aan de medezeggenschap. De hogeschool zal deze informatie binnenkort op haar website plaatsen.

Eerlijke en transparante voorlichting

Hogeschool Rotterdam werkt continu aan optimale informatie in voorlichtingsmaterialen en –activiteiten. Eerlijke en transparante voorlichting is daarbij de norm. De hogeschool wil elke student zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van de juiste opleiding.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.