Update Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Samen experimenteren
18 november 2016

Sinds mei jl. werken de regionale mbo- en hbo-instellingen intensief samen aan een verbeteraanpak. Deze aanpak is gericht op de verbetering van de aansluiting mbo-hbo en bestaat uit een drietal onderdelen: 1. structureel overleg per sector, 2. samen experimenteren en 3. samen onderzoeken.

Op het onderdeel ‘samen experimenteren’, waarbij gewerkt wordt aan schakeltrajecten, is de stand van zaken als volgt:

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

Het initiatief om een schakeltraject voor mbo-studenten die naar de Pabo willen te ontwerpen, heeft steun gekregen van de minister van OCW. Thomas More, Albeda College, Zadkine, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam zijn betrokken bij dit traject. Het initiatief is verbreed tot een aanpak die ook in Amsterdam start en in een later stadium in Den Haag uitgevoerd gaat worden.

Economisch domein

Voor het schakeltraject in het economisch domein wordt gewerkt aan het volgende concept in vier fasen: een ontwikkelingsassessment in het voorlaatste jaar van het mbo, aangepast aanbod van onderwijs in het laatste jaar van het mbo, een aangepaste studiekeuzecheck voor het economisch domein van de hogescholen en aanpassing van de propedeuse in het hbo. Albeda College, Zadkine, Scheepvaart en Transport College, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam trekken samen op bij dit traject. Op korte termijn komen de bestuurders en de minister bij elkaar om over de concrete uitwerking van het voorstel een besluit te nemen.

Beide trajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd door gemengde teams van mbo- en hbo-docenten. Gezamenlijk zal er ook onderzoek worden opgezet, waarbij lectoraten/practoraten, docenten en studenten worden betrokken.

Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie: aansluiting@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.