Menu Zoeken English

Talentscouting binnen het onderwijs

Enthousiasmeer leerlingen voor de Pabo
17 november 2017

Het onderwijs binnen Rotterdam is voor ons allemaal belangrijk. Het is de toekomst van onze stad en de toekomst voor onze maatschappij. Kwalitatief goede leraren zijn hiervoor van essentieel belang. Leraren die passie voor het onderwijs hebben, leraren die talent hebben om het beste uit kinderen te halen en leraren die echt het belang van ons onderwijs inzien.

Helaas hebben we binnen het basisonderwijs de afgelopen tijd een te kort aan leraren voor de klas. Met als gevolg te volle klassen en hoge werkdruk bij leraren. Een probleem dat invloed op ons allen heeft en dat we samen moeten oplossen. Daarom start de Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Inholland en Thomas More Hogeschool onder andere samen ‘talentscouting in het onderwijs’ op in samenwerking met het hele onderwijsveld (po, vo, mbo en hbo). Samen lossen we dit probleem op, daarom vragen we om jullie hulp!

Wat is het doel?

Het doel van 'talentscouting in het onderwijs' is het enthousiasmeren van vo-leerlingen en mbo-studenten om zo de instroom van de verschillende Pabo’s in Rotterdam te laten stijgen. Waardoor er op langere termijn een stijging is in de hoeveelheid studenten die starten aan de Pabo.

Hoe pakken we dit aan?

Om de eerder genoemde doelstellingen te realiseren wordt er een twee-sporen beleid ingezet, namelijk enerzijds worden leerlingen direct geïnformeerd, geënthousiasmeerd en geïnspireerd voor het leraarschap door promoteams en anderzijds via de mentoren, docenten en decanen uit het vo en mbo.

De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Promoteam – Leerlingen informeren op scholen: Om vo-leerlingen en mbo-studenten te informeren en enthousiasmeren voor het onderwijs gaan promoteams bestaande uit studenten van de pabo’s samen met po-leraren langs vo-scholen. De promoteams gaan in gesprek met havo/vwo- & mbo-studenten.  
  • Ervaren in de praktijk – Stagelopen in het po: Leerlingen bieden we de mogelijkheid om een snuffelstage te lopen bij een basisschool. Leerlingen die interesse hebben of die door mentoren, slb’ers en decanen worden voorgedragen kunnen deelnemen aan deze stage. De leerling wordt begeleid door een leraar in het basisonderwijs. Leerlingen krijgen door deze stage een beter beeld van het beroep van leraar en krijgen informatie op welke manier ze leraar kunnen worden.
  • Promoteam - ‘Geef het onderwijsstokje door’-actie: Zoals eerder aangegeven willen we binnen dit project samen met het volledige onderwijsveld oppakken.  We geloven namelijk in de filosofie dat docenten uit het vo en mbo onderwijstalent het beste zelf kunnen scouten onder hun leerlingen. Daarom gaan we graag in gesprek met vo- en mbo-docenten over hoe we talent kunnen scouten in het onderwijs.

Wij hebben jullie hulp nodig!

Om zoveel mogelijk vo-leerlingen en mbo-studenten te bereiken, willen we graag langs vo- en mbo-scholen langsgaan om in gesprek te gaan met leerlingen over het leraarschap. Daarnaast zouden we ook graag met docenten in gesprek gaan om jullie te ondersteunen binnen het ontdekken van talent voor de Pabo. Interesse of wil je meer informatie?! Neem dan contact op met de projectleider Simon Theeuwes via s.p.theeuwes@hr.nl.

      

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.