Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo

Rotterdams onderwijs tekent convenant
18 november 2016

Zo’n 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) werken de komende jaren samen met vier Rotterdamse hogescholen aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo. Dat hebben de onderwijsinstellingen op donderdag 10 november bij De Theaterhavo/vwo bekrachtigd met de ondertekening van het convenant ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Het convenant onderstreept het belang van regionale samenwerking. Daarin zijn afspraken vastgelegd over activiteiten die gezamenlijk worden ontwikkeld op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (het LOB-cv), training van hbo-vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting (Nederlands, wiskunde en economie). Ook worden er activiteiten ontwikkeld om de doorstroom te monitoren, zodat het voor vo-scholen meer inzichtelijk is hoe het hun oud-leerlingen in het hbo vergaat. Voor elk thema is een werkgroep opgericht die onderzoekt welke activiteiten er nodig zijn en aanbevelingen doet voor verbetering.

Een goed voorbeeld is de ingebruikname van het LOB-cv, een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo. Of de aanbeveling om het profielwerkstuk te gebruiken voor het oefenen van hbo-vaardigheden.

Naast de feestelijke ondertekening van het convenant, was De Theaterhavo/vwo deze middag ook het toneel voor alweer de zevende werkconferentie die onder de vlag van de samenwerking georganiseerd is. Een kleine 90 collega’s uit het vo en het hbo bezochten deze conferentie.

Meer informatie over ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ vind je op www.aansluiting-voho010.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.