Rotterdamse aanpak mbo-hbo

De stand van zaken
06 maart 2017

Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Albeda College, Zadkine en Scheepvaart en Transport College zijn gestart met de samenwerking om een betere aansluiting te realiseren van het mbo naar het hbo economisch domein, zodat de kansgelijkheid en het studiesucces van studenten bevorderd wordt. Begin van dit studiejaar is besloten voor een gezamenlijke aanpak te gaan.

Per 1 januari is er een projectleider aangesteld en op 26 januari heeft de kick-off van het project plaatsgevonden. Er is een ontwerpgroep samengesteld waarin van elke instelling drie mensen afgevaardigd zijn om te werken aan de deelproducten. 

Waar gaan we heen?

Het eerste deelproduct is het ontwikkelen van de assessments voor zowel het laatste jaar van het mbo als in het eerste jaar van het hbo. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een breder keuzedeel mbo waarin intensieve begeleiding wordt gegeven om studenten voor te bereiden op het hbo. Als laatste zal er gewerkt worden aan het optimaliseren van het propedeusejaar, waarbij er aandacht is voor maatwerk.

Hoe verder? 

De komende periode zal de ontwerpgroep, waaraan specialisten, beleidsmakers, docenten en studenten zullen deelnemen, frequent bijeenkomen om te werken aan het eerste deelproduct. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking van de deelnemende instellingen.

Deze conceptfase zal per eind april afgerond worden met de oplevering van de eerste conceptproducten door de ontwerpgroep. Vanuit deze eerste conceptproducten gaat er gewerkt worden aan het verfijnen van de deelproducten. Wij hopen per 1 mei ons eerste conceptproduct te lanceren.

De komende periode houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte. Voor meer informatie: aansluiting@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.