Menu Zoeken English

Rotterdams Nederlands in het vo

Een onderzoeksverslag over Nederlands/taalvaardigheid in de havo-bovenbouw in de regio Rijnmond/Drechtsteden
06 juni 2018

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het vak Nederlands in de bovenbouw van de havo, is aan scholen voor het vo in de regio Rijnmond/Drechtsteden een vragenlijst voorgelegd.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in het verslag ‘Rotterdams Nederlands in het vo’ (Cornelisse e.a., 2018). De auteurs hopen een discussie op gang te brengen over de manier waarop de doorlopende leerlijn taalvaardigheid vo-hbo binnen de eigen instelling vorm kan krijgen in de regionale samenwerking tussen de vo-scholen en Rotterdamse hbo-instellingen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  1. Ontwikkel een visie op de aansluiting vo-hbo met daarbij specifieke aandacht voor de Nederlandse taalvaardigheid in een doorlopende leerlijn, zowel onderwijsinhoudelijk als vakdidactisch.
  2. Er moet structureel informatie- en docentenuitwisseling plaatsvinden in de regio. De vo-docent moet weten wat in het hbo wordt verwacht, maar ook de docent op het hbo moet weten wat er op het vo gebeurt.
  3. Er moeten contactpersonen voor Nederlands worden aangesteld met een duidelijke beschrijving van hun rollen.
  4. Facilitering is noodzakelijk om de aansluiting Nederlands/communicatie te verbeteren tussen vo en hbo op het gebied van de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerling/student. Voor veel noodzakelijke maatregelen die de afstemming tussen het eindniveau van de taalvaardigheid van de havist en het gewenste taalvaardigheidsstartniveau van het hbo kunnen bewerkstelligen, is tijd nodig.

In het kader van het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ is de afgelopen jaren intensief samengewerkt om de aansluiting voor Nederlands/communicatie te verbeteren. Het ging hierbij om de volgende vijf werkgroepen: Taalbeleid, Doorlopende leerlijn taalvaardigheid, PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, Inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven en Informatie- en docentenuitwisseling met docenten uit het vo en hbo. De afgelopen tijd zijn al verschenen: ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’, ‘Tools voor taal: Rotterdamse schrijfvaardigheid’ en nu dus ‘Rotterdams Nederlands in het vo’ vanuit de werkgroep Informatie- en docentenuitwisseling. Binnenkort verschijnt nog een TOL-zine, met handvatten om taalgericht onderwijs toe te passen in de onderwijspraktijk, ‘Rotterdams Nederlands in het hbo’, een verslag van onderzoek onder docenten Nederlands/communicatie in het hbo en een docentenhandreiking PWS, inclusief Het Rotterdams PWS-model.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de publicatie ‘Rotterdams Nederlands in het vo’, dan kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek, projectleider Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie vo-hbo: e.j.m.wertenbroek@hr.nl.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen