Menu Zoeken English

Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!

Een voorwaarde voor studiesucces
17 november 2017

'Taalbeleid? Nee, dat hebben wij niet binnen de school!' Een goede Nederlandse taalbeheersing is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo. Daarvoor is het formuleren van taalbeleid van groot belang.

Het is vaak (deels) aanwezig binnen onderwijsinstellingen en geformuleerd op deelaspecten, zoals dyslexie, woordenschat of in voorwaarden die gelden voor (schrijf)opdrachten en taaltesten. Al deze aspecten afzonderlijk leveren een bijdrage aan het vergroten, verbeteren of ondersteunen van de taalvaardigheid van de student of leerling en dragen de visie van de onderwijsinstelling op taalontwikkeling uit. Echter een overkoepelende, expliciete en volledige beschrijving van het geheel, het taalbeleid, is vaak niet concreet geformuleerd binnen onderwijsinstellingen.

Ondanks het gegeven dat velen de noodzaak voelen van taalbeleid als een continuüm, maakt het onderwerp nog (te) weinig deel uit van het meerjarenbeleid binnen onderwijsinstellingen. Als er taalbeleid is geformuleerd binnen een onderwijsinstelling, is dat vaak nog (te) weinig geïnstitutionaliseerd. Daarnaast laat de uitvoering van taalbeleid nog een (te) versnipperd beeld zien, terwijl er juist sprake zou moeten zijn van beleid dat is verankerd in het school- of instituutsplan.

In januari 2018 verschijnt de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’ in het kader van het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’, vanuit Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie. Dit document is een handreiking voor het vormgeven van een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo binnen een school, instituut of opleiding, waarin de afstemming tussen onderwijsdidactiek en onderwijsinhoud de basis vormt. Aandacht voor aansluiting in het onderwijs tussen voortgezet onderwijs (vo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) levert winst op voor zowel het vo als het hbo. Voor het vo zal de investering in een betere voorbereiding op het hbo meteen ook een goede investering in het eigen onderwijs opleveren. Andersom geldt dat ook voor het hbo, dat beter aansluit op het toeleverend onderwijs.

De publicatie zal zowel hard copy als digitaal breed in de regio verspreid worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek (projectleider Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen