Voor de klas met de Pabo

Alle mogelijkheden op een rij
06 maart 2017

Op de bassischool wordt letterlijk de basis gelegd voor de verdere schoolcarrière. De druk om leerlingen op de basisschool optimaal te laten presteren is buitengewoon groot. De Pabo ziet het als een grote uitdaging om haar studenten goed toe te rusten.

Goede kennis van de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis is daarbij onontbeerlijk. Een student die bij de Pabo afstudeert is bevoegd om in het basisonderwijs in Nederland van groep 1 t/m groep 8 les te geven. Naast de reguliere voltijd opleiding Pabo biedt Hogeschool Rotterdam een extra opleidingsvariant aan, namelijk de Academische Pabo. Daarnaast kennen we drie routes: Montessori, Yellow Brick Road en de Sportroute. Deze drie routes kunnen alleen gekozen worden binnen de reguliere Pabo. Hieronder tref je informatie over deze mogelijkheden.

Montessori

Als je een speciale leerkracht wilt worden die ruimte geeft aan verschil in talent, tempo en niveau van kinde­ren, gelooft dat kinderen elkaar kunnen helpen en vindt dat kinderen zelf willen doen, ontdekken en ervaren, danis de Montessori-opleiding interessant. Je kunt in 4 jaar naast het reguliere pabo-diploma, een extra Montessori-diploma behalen.

Yellow Brick Road

De vraag naar leerkrachten met een internationale specialisatie wordt in de toekomst alleen maar groter, omdat het vak Engels een steeds grotere plek in gaat nemen binnen het basisonderwijs. Het is een volledi­ge route van 4 jaar. Met deze specialisatie ben je breed inzetbaar, namelijk als leerkracht en als taalspecialist op een school in Nederland en in het buitenland.

Sportroute

Veel basisscholen staan te springen om leerkrachten die een volledige bevoegdheid voor bewegingsonder­wijs hebben. Beweging en sporten nemen binnen het basisonderwijs een belangrijke plek in. Door voor de sportroute te kiezen, behaal je in 4 jaar, naast het di­ploma leerkracht basisonderwijs ook de volledige bevoegdheid Bewegingsonderwijs.

Kijk op de website voor uitgebreide informatie over de routes.

Academische Pabo

Na deze 5-jarige opleiding behaal je een Pabo-bachelordiploma en een universitaire Master Peda­gogy & Education. Je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast doe je, op het gebied van opvoeding en onderwijs, wetenschappelijke kennis en vaardigheden op. Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo’ers die graag voor de klas willen staan, maar zich ook verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij onderzoek en innovatie in het onderwijs. Daarnaast leer je bijvoorbeeld speciale aandacht te geven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onder­wijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook ben je in staat onderzoek te doen naar de methodieken die op een school worden gebruikt.

Kijk hier voor meer informatie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.