Via 'Vo-hbo: dat is andere taal!' naar 'Omtalen'

Een voorwaarde voor studiesucces
18 november 2016

Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor studiesucces in het hbo! De publicatie van Vo-hbo: dat is andere taal! is een feit. In dit recent verschenen boek beschrijven de auteurs, werkzaam bij Rotterdamse hbo- en vo-instellingen, hoe Nederlands/communicatie vorm krijgt in vo en hbo.

Duidelijk wordt waar de knelpunten liggen en welke acties dit studiejaar opgepakt moeten worden voor een soepele, regionale overgang tussen vo en hbo voor het vak Nederlands. Via de website: www.aansluiting-voho010.nl (en weer via vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie) is het boek gratis te downloaden. 

Het is het eerste product van de werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie binnen het project Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo. Tijdens de eerste werkconferentie van dit studiejaar van dit project, op 10 november, is de term ‘Omtalen’ geïntroduceerd. Studiejaar 2016-2017 is het jaar van het omdenken in taal!

Werkgroepen met docenten Nederlands/communicatie uit het vo en hbo zijn van start gegaan en buigen zich over de volgende vijf terreinen: taalbeleid; doorlopende leerlijn; profielwerkstuk; inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven; structurele docentenuitwisseling en informatievoorziening. Mocht je interesse hebben om bij een van deze werkgroepen aan te sluiten - enthousiaste docenten Nederlands/communicatie uit het vo en hbo zijn nog steeds van harte welkom - dan kun je dat doorgeven aan Ellis Wertenbroek, projectleider van de werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie: e.j.m.wertenbroek@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.