Menu Zoeken English

Geen numerus fixus voor Verpleegkunde in studiejaar 2019-2020

Overzicht welke opleidingen wel
14 november 2018

Voor instroom van nieuwe studenten in het studiejaar 2019-2020 laat de opleiding Verpleegkunde de numerus fixus los. Dit besluit is genomen na advies van het Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).

De afschaffing van de numerus fixus geldt voor alle opleidingen Verpleegkunde, behalve de Hanzehogeschool in Groningen.

Door landelijk onbeperkt studenten toe te laten, faciliteren we een maximale toeloop van toekomstig studenten. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en te zorgen voor voldoende stageplaatsen wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse zorginstellingen.

Opleidingen met numerus fixus

We hebben nog een aantal opleidingen die wel numerus fixus voeren: 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.